BARMA - země chrámů a pagod

od 49 990
destinace
doprava Letecky | Praha, Letiště Václava Havla
strava Snídaně

Filtr

Informace o zájezdu:

Jedna z unikátních buddhistických staveb světa - zlatá pagoda Shwedagon
Unikátní plovoucí vesnice na jezeře Inle včetně plavby lodí
Starobylý Bagan - místo plné tisíce chrámů a pagod
Poutní místo Madalay
návštěva místního trhu Sagaing
starý týkový klášter Bagaya 

Program zájezdu:

1. den odlet
Odlet z Prahy do Barmy. Již na letišti v Praze se setkáte s českým průvodcem, který Vás bude doprovázet během celého zájezdu.

2. den přílet do Rangunu.
Po příletu do Rangúnu se přesunete do hotelu. Následuje volný večer, průvodce Vám doporučí, kam zajít na večeři.

3. den Rangún
volné dopoledne, abyste si odpočinuli po náročném letu. Po obědě se vydáme na prohlídku města Rangún/Yangon. Kontrast současných a historických staveb. Krátká procházka centrem města. Pagoda Sule stará 2 000 let. Obrovská socha ležícího Buddhy v Chauktatgyi. Nákupy na Skots market, trh s jantarem. Návštěva místní čajovny, kde si vychutnáte tento zde tak oblíbený nápoj. Západ slunce u 98 metrů vysoké zlaté pagody Shwedagon - nejposvátnějšího buddhistického stánku Barmy. Údajně je pokryta větším množstvím zlata, než je uloženo v britských bankách.
Nocleh v Yangonu.

4. den Rangún - Bagan
Po snídani transfer na letiště a přelet do Baganu (Nyaung Oo).
Magický prastarý Bagan, nejpůsobivější oblast Barmy. Při pohledu na nekonečné moře chrámů a pagod na planině se tají dech - to se musí vidět! Tisíce stúp a chrámů z období 11. - 13. století. Původně jich tu stálo prý 4446. Do současnosti se jich dochovalo více než 2000. Buddhistické kláštery. Nezapomenutelná panoramata krajiny při východu i západu slunce. Život místních lidí v tradičních vesničkách. Řemeslné zpracování unikátního lakovaného nádobí.
Zde mimo jiné uvidíte zlatou pagodu Shwezigon - jedno z nejvýznamnější poutních buddhistických míst nebo chrám Wetkyi-in Gubyaukgyi, který je jedinečný freskami a malbami ze 13. století. Odpoledne Vás čeká pokračování do chrámu Ananda, známého svými obrazy budhů, jejiž výraz se mění podle zdálenosti ze které se díváte.
Odtud pojedeme horským povozem kolem dalších chrámů - Htilominlo, Thatbyinnyu, Dhammayangyi či Sulamani až na vyhlídku - pohled na západ slunce - jde o jeden z nejkrásnějších výhledů, které v Barmě můžete zažít.
Nocleh v Baganu.

5. den Bagan
Po snídani navštívíme tržiště Nyaung-U, poté zavítáme do místa Min Nan Thu - tradiční baganské řemeslné vesnice, kde se seznámíte se životem místních. Odpoledne si užijete plavbu lodí po řece Irávádí - můžete se těšit na krásné výhledy na chrámy postavené podél řeky, vesničky s dřevěnými domky a nezapomenutelný západ slunce.
Nocleh v Baganu.

6
. den Bagan - Mandalay
Po snídani transfer na letiště a přelet do Mandalay.
Návštěva pagody Mahanumi s nejposvátnější sochou Buddhy. Pozorování mnichů a náboženského života. Návštěva tkalcovské dílny. Starobylý klášter Shwenandaw postavený z týkového dřeva, místo původní meditace královské rodiny, ukázka mistrovského řezbářského díla. Řemeslnické dílny, kde se vyrábějí zlaté listy, zpracování mramoru. Pagoda Kuthodaw s největší knihou světa. Buddhistické texty vytesané do mnoha kamenných desek. Nekonečný řetěz buddhistických chrámů k vrcholu posvátného pahorku Mandalay Hill. Kouzelný západ slunce.
Nocleh v Mandaly.

7. den Mandalay - Sagaing - Amarapura - Mandalay
Mandalay má mnoho co nabídnout. Dopoledne objevíme království Ava (bývalá hlavní města Sagaing a Inwa), kde uvidíte klášter Me Nu Ok Kyaung, autentický týkový klášter Bagaya či "šikmou věž" Nanmyint. Tato oblast je domovem více než 3000 mnichů, ale podíváme se i na místní trh.
Při zpáteční cestě se zastavíme v Nesmrtelném městě Amarapura, známého díky tradičním řemeslům a ruční výrobě v dílnách, mimo jiné tkaní hedvábí, tapiseriím či zpracování zlata. Na závěr dnešního dne se můžete těšit na procházku při západu slunce, který můžete sledovat z nejdelšího týkového mostu světa U Bein.
Následuje návrat do hotelu.

8. den Mandalay - Heho - jezero Inle
Po snídani transfer na letiště a přelet do Heho.
Poté nás čeká scénická cesta do Nyaung Shwe, na severním břehu jezera Inle vklíněném mezi horské vrcholy. Po cestě ještě krátká zastávka u kláštera Shwe Yan Pyay.
Nezapomenutelná plavba po jezeře Inle. Sedmnáct vesniček na pilotech. Plovoucí zahrady. Pagoda Phaung Daw Oo, nejsvětější místo jižního Šanského státu. Výroba obřích cigár přímo na vodě. Stříbrotepci a výroba lodí. Tradiční život místních obyvatel, etnická skupina Intha. Rybáři pádlující jednou nohou. Ruční tkaní hedvábí, výroba dřevěných lodí, zpracování stříbra.
Nocleh v Nyaung Shwe.

9. den jezero Inle - Rangún
Po snídani se vydáme k jedné z místních atrakcí - tržišti Nampan. Rozhodně nenecháme bez povšimnutí ani vesnici Indein, která je unikátní velkým množstvím pagod týčících se nad bujnou vegetací.
Odpoledne již transfer na letiště a přelet zpět do Rangúnu.
Nocleh v Rangúnu.

10. den Rangún a odlet
Dopoledne se vydáme na cestu městským vlakem, který nás přiblíží k místnímu tržišti Bogyoke Aung Sam.
Odpoledne se již budeme chystat na letiště a opustíme tuto kouzelnou zemi.

11. den přílet do Prahy

Cena zahrnuje:

Letenku na Praha - Rangún (Yangon) a zpět vč. letištních tax a odbaveného zavazadla
Přelet Yangon - Nyaung U
Přelet Nyaung U - Mandalay
Přelet Mandalay - Heho
Přelet Heho - Yangon
8 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 3* hotelech se snídaní
Transfery klimatizovaným autobusem dle programu
Plavbu lodí na jezeře Inle
Plavbu při západu slunce v Baganu
jízdu koňským povozem v Baganu
Vstupy dle programu (Schwedagon, Bagan, Mandalay, Sagaing, Inle)
Česky mluvící průvodce po celou dobu zájezdu
pitná voda v autobuse při přejezdech
Zákonné pojištění CK pro případ úpadku

Cena nezahrnuje:

Strava kromě snídaní
Osobní výdaje
Vízum do Myanmaru – 50 USD – vyřizuje se elektronicky
Spropitné (cca 10 USD na osobu a den)
fakultativní výlety
Cestovní pojištění - 70 Kč/os/den

Základní informace o destinaci:

Země s přátelským obyvatelstvem otevírající se světu, buddhistické chrámy, nejvýznamnější zlatá pagoda s drahokamy Shwedagon v Rangúnu, Shwemawdaw Pagoda v Bago, buddhistické kláštery, mniši s tmavě rudými a oranžovými rouchy, plovoucí rybářské vesnice a trhy na jezeře Inle, treky v nedotčené přírodě, tropické pralesy, rýžová políčka v kopcovité oblasti Pindaya, plavby lodí mezi Mingun a Mandalay, pláže v oblasti Ngapali. Rýže a nudle na tisíc způsobů, tropické ovoce, ryby a plody moře, čaj.

Poloha:

V Bengálském zálivu při Adamanském moři leží jihoasijská republika Myanmar. Navazuje na tradici středověkého Barmského království a honosí se rozsáhlými historickými památkami včetně buddhistických chrámů.

Rozloha:

676 578 km2

Státní zřízení:

Oficiální název: Myanmarský svaz (Pyidaungzu Myanma Naingngandaw). Název byl zaveden r. 1989, má ale stejný slovní základ jako dodnes známější a používanější "Barma".

Obyvatelstvo:

asi 51,5 mil. (2014)
Barmánci (70 %), Šanové (8 %), Karenové (6 %) a mnoho dalších (Rakhinové 4 %, Čjinové 2 %, Monové 2 %, Kačjinové 1,5 %, Indové, 2 %, Číňané 3 %, ...)

Hlavní město:

Nay Pyi Taw / Naypyidaw / Neipyijto (necelý 1 mil. obyvatel); největší město Rangún (asi 5 mil. obyvatel), nový oficiální název Yangon

Jazyk:

Patří do rodiny tibeto-barmských jazyků v rámci tibeto-čínské rodiny. Jde o tónový jazyk, obvykle se rozlišují 3 tóny, které však znějí jinak než např. v čínštině či tibetštině. Nevyskytují se souhláskové shluky. Mnozí znalci považují barmštinu za nejlibozvučnější jazyk regionu. V zásadě jde o jazyk jednoslabičný, ale podobně jako v tibetštině zde vzniklo hodně víceslabičných výrazů spojením jednoslabičných jednotek, mezi nimiž je velké množství mluvnických slabik, většinou přípon.

Barmština převzala většinu náboženských a kulturních slov z páli, což ani vzhledem k dlouhodobě neochvějné pozici théravádského buddhismu v této zemi neudivuje. Barmské písmo je slabičné a má 33 písmen (a čtyři diakritická znaménka), převzatých z monské abecedy, jejíž původ pro změnu sahá až k indickému písmu bráhmí.barmština

Měna a kurzy:

Měna: kyat (čti čat), (MMK) = 100 pya
Aktuální kurz (2016): 1 USD = 1300 MMK, 1 EUR = 1385 MMK, 1 CZK = 51 MMK.
Bankomaty se v poslední době v Myanmaru objevují, kurz ale často bývá značně nevýhodný. Platební karty jsou prakticky nepoužitelné a přijímají je stejně jako cestovní šeky málokde. Doporučujeme nicméně mít je s sebou jako finanční rezervu.

Geografické ukazatele:

Na severu do území státu zasahuje Himálaj, na západě horská pásma zakončená Arakanským pohořím. Na východě se nachází Šanská plošina, ve středu pak nížina řeky Iravadi. Podnebí je tu vlhké, teplé, monzunové, jen na severu subtropické. Téměř polovinu země pokrývají deštné pralesy s cennými dřevinami a opadavé lesy.

Podnebí:

Myanmar má tropické podnebí, i když velkou roli hraje nadmořská výška. Velkou část rozlohy tvoří hory – na severu sahají až do výšek kolek 5500 m n. m. Střední část země je pak nížinatá. Rok je možné rozdělit do dvou období – chladnější monzunové (květen–říjen) a teplé vlhké (listopad–duben). Kvůli srážkovému stínu na severu jsou nížiny o množství monzunových srážek ochuzeny. Na pobřeží jsou teploty nejvyšší a v období březen – květen dosahují svého maxima.

Místní kuchyně:

Základem barmské kuchyně je samozřejmě rýže v kombinaci s kari omáčkami a různými druhy masa – nejčastěji kuřecím, rybami, krevetami či skopovým. Hovězí a vepřové je k dostání jen výjimečně a velké množství pokrmů je bezmasých.

Barmská jídla nejsou příliš silně kořeněná – používá se hlavně kurkuma, zázvor, česnek, sůl a cibule. Velmi oblíbené jsou kořeněné saláty z čerstvé zeleniny s arašídy, citrónovou šťávou, čili papričkami atd.

Běžně je k dostání také luštěninová polévka původem z Indie. Oblíbené nudle se v Myanmaru podávají hlavně k snídani nebo mezi hlavními jídly.

Milovníci ovoce si přijdou na své – melouny, liči, grapefruity, banány, mandarinky, manga, papáje, jahody, avokádo či ananas patří mezi nejběžnější druhy.

Voda: Turisté by měli pokud možno pít jen vodu nabízenou v restauracích a z uzavřených plastikových lahví. Nápoje typu Pepsi, Cola, Sprite apod. jsou běžně k dostání, ale jejich místní napodobeniny jsou stejně chutné a mnohem levnější.

Alkohol: Myanmar je buddhistická země a vztah k alkoholu je tedy zde spíše negativní. Časy se ale postupně mění a alkohol je k dostání v licencovaných restauracích či obchodech – nejčastěji se jedná o pivo různých značek, ať už místní provenience, tak i z okolních zemí.

Suvenýry:

Hlavním řemeslným střediskem Myanmaru je Mandalaj. Mezi typické suvenýry patří stříbrné výrobky, dřevořezby (zvláště z týkového dřeva), vyřezávané popelníky, krabičky nebo vázy, kamenické práce a sochy, výšivky (kalaga), loutky a výrobky z jadeitu. V některých dílnách můžete vidět i způsob jejich výroby.

Přivézt si můžete také textilní výrobky – tzv. tradiční longyi. Prodavač vám nejdřív prodá vybranou látku a z té vám během několika minut následně ušijí tradiční myanmarskou sukni. Oblíbeným suvenýrem jsou také slunečníky s dřevěnými držadly, které tu nosí místní. Typické pro Barmu jsou i krásně zdobené tapisérie.

Vízová povinnost a vstupní formality:

Občané ČR a SR: Potřebujete pas platný ještě 6 měsíců po návratu s min. 2 volnými stranami.
Od října 2014 je možné získat online eVisa pro turistické cesty s pobytem max. 28 dní.
Předem si cestující vyřídí approval letter, na jehož základě mu vízum bude vlepeno do pasu po příletu do země.

Tento typ víza lze využít pouze pokud cestující vstupuje do země letecky /letiště v Yangonu (Rangúnu), Mandalay, Nay Pyi Taw/.
Poplatek za vízum je 50 USD.

Očkování a zdravotní doporučení:

Zdravotní péče není příliš kvalitní a lékařská zařízení jsou k nalezení spíše ve větších městech.
Každý návštěvník Myanmaru by měl být očkován proti žloutence typu A+B. Žloutenka typu A „nemoc špinavých rukou“ se přenáší kontaminovanými potravinami a vodou. V rámci ochrany zdraví si nezapomeňte ověřit aktuální platnost očkování proti tetanu a dalších očkování z dětství.

Cestovatelům je také doporučeno očkování proti břišnímu tyfu.
Budete-li delší dobu pobývat v přírodě nebo na venkově, doporučujeme zvážit očkování proti vzteklině nebo japonské encefalitidě. Ochrana proti japonské encefalitidě je vhodná hlavně v období dešťů od května do října při delších pobytech.

Z hlediska pravděpodobnosti výskytu zažívacích problémů patří Barma k rizikovým destinacím.

Proto doporučujeme cestovatelům očkování proti choleře a cestovatelským průjmům – očkovací látka v nápoji.

Časové pásmo:

GMT/UTC + 6,5 hodin.; oproti ČR tedy +5,5 hodin v době zimního času a +4,5 hodin v době letního času.

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu