YUCATÁN KŘÍŽEM KRÁŽEM

od 39 990
destinace
doprava Letecky | Praha, Letiště Václava Havla
strava Snídaně

Filtr

Informace o zájezdu:

O dovolené není kam spěchat, proto si vychutnejte krásu místní přírody a světových památek ve svém vlastním poklidném tempu. Pokud jste individualisté a nechcete se nechat omezovat skupinou, pak je tento okruh s vlastním autem a odpočinkem u moře na poloostrově Yucatan přesně pro Vás. Čeká Vás 10 dní programu za těmi nejlepšími historickými skvosty, navštívíte pozůstatky mayské kultury vč. světoznámé pyramidy v Chichén Itzá nebo komplexu Tulum vystavěného přímo na útesech u moře či chrámový komplex Palenque skrytý uprostřed Chiapaské džungle.

Okruh lze na vyžádání prodloužit o pobyt na plážích Cancunu.

Program zájezdu:

1. DEN - CANCUN - TULUM (118 km/cca. 1,5 hodiny jízdy)

Odlet z Prahy do Cancunu. Přílet v odpoledních hodinách, vyzvednutí auta na letišti a přejezd do hotelu v Tulumu.
Ubytování v hotelu Hip hotel Tulum na 1 noc se snídaní.

2. DEN TULUM - BACALAR - CHETUMAL (268 km/cca. 3,5 hodiny jízdy)

Po snídani krátký výlet k nalezišti Tulum, odkud pochází ty nejkrásnější fotky mayských zřícenin nad pláží.
Opevněné starobylé mayské přímořské město, jehož jméno má záhadný původ, se tyčí na skále na jednom z nejkrásnějších míst Mayské riviéry. Tam, kde se sluneční paprsky odrážejí v bílém písku, se Mayové rozhodli založit pevnost, chráněnou ze tří stran kamennou zdí a z jedné strany karibským mořem, jehož vody narážejí na skálu, na které pevnost stojí. Je to jedno z mála mayských měst, které bylo obydleno ještě v době příchodu Španělů, ostatní byla dávno opuštěna a pohlcena divokou džunglí

Po prohlídce se vydáte na cestu do města Chetumal, kde máte další ubytování na 1 noc v hotelu Fiesta Inn.

Po cestě, téměř u hranic s Belize se nachází laguna Bacalar, často a zcela oprávněně nazývaná lagunou „sedmi barev“. Hladina tohoto sladkovodního jezera se během dne zatřpytí mnoha odstíny od světle zelené přes tyrkysovou až po temně modrou. Po ránu bývá magicky nehybná, kolem poledne ji ale zčeří vítr a vlny pak připomínají téměř ty mořské. Břehy lemují mangrovníky a pár malých resortíků s chatkami, které v ničem nepřipomínají turistické megahotely na Mayské Riviéře. Atmosféra je klidná a téměř „přímořská“.

Co tu: Koupačka, relax, můžete si tu ale i půjčit kajak, zašnorchlovat si. V městečku Bacalar najdete malou pevnost (z dob pirátů, kteří sem přijížděli z Karibiku) a v přístavišti vám nabídnou výlety lodičkou do cenotů anebo do pirátského kanálu. 

Navečer dojezd do města Chetumal. Ideální místo pro ty, kteří chtějí probádat jih státu Quintana Roo. Rozkládá se hned v centru regionu tam, kde se vlévá do moře pohraniční řeka Hondo. Kromě toho, že se nachází na velice strategickém místě, má toto město svou osobitost - moderní, usměvavé a vhodné pro relax. Zákoutí hodných návštěvy je zde více, než si dovedete představit. Od různých monumentů art déco, po svá muzea a nádhernou mořskou promenádu.

3. DEN CHETUMAL - CALAKMUL - CHICANNÁ (235 km/cca. 4 hodiny jízdy)
Dnes se ponoříte hlouběji do yucatánské džungle, čekají na Vás dvě, ne moc turistická naleziště Calakmul a Chicanná.

Calakmul zahaluje tajemství stejně jako jeho dávné obyvatele Maye. Pyramidy, které provrtávají zelenou klenbu stromů, dosvědčují ztracenou slávu města. Ve zlaté éře prvního tisíciletí našeho letopočtu tu žilo přes 50 tisíc lidí. „Žádné jiné archeologické naleziště nemá to, co má Calakmul. Tahle velká náměstí se stromy, monumentální stavby. Zdejší vládci odtud spravovali nemalou část rozdrobeného mayského impéria bezmála 12 staletí. Zůstalo tu po nich na 6 tisíc staveb. Calakmul je na seznamu UNESCO už dvanáctým rokem.

Jméno Chichanná v mayštině znamená "Dům hadích úst" evidentně podle stavby, kterou nazýváme "Estructura 2" a jejiž zdobená fasáda zobrazuje široce rozevřenou tlamu hadího božstva. Zbytky města byly objeveny archeologem, Jack D. Eatonom velmi pozdě, až v roce 1966. Chinanná je místem, kde můžeme obdivovat dva krásné stavební styly starých Mayů. Styl Rio Bec a styl Chenes. Rio Bec je stylem pozdně klasického období a je pro něj typická vertikální kompozice staveb, „falešné“ chrámové věže, dekorativní schodiště a zaoblené rohy staveb. Na druhé straně zde můžete vidět ukázku stylu Chenes: bohatě zdobéná fasáda "Estructury II" nese prvky, které se odborně říká "integrální zoomorfie" a která představuje boha Itzamná s široce rozevřenými ústy. Itzamná patřil k základním božstvům mayského panteonu jako bůh stvořitel. Tento objekt patří vůbec k nekrásnějším stavbám v Chicanná.

Po prohlídce ubytování na 1 noc se snídaní v hotelu Ecovillage Chicanná

4. DEN CHICANNÁ - PALENQUE (356 km/cca. 5 hodin jízdy)
Doporučujeme vyrazit co nejdříve, abyste si mohli vychutnat jednu z nejhezčích památek Mexika - Palenque.
Starověké mayské město Palenque bývá díky svému dokonalému zasazení do tropické džungle, výjimečné architektuře a historické hodnotě považováno za perlu Mexika. Co do rozsahu, je památka o mnoho menší než například Tikal nebo Copán, avšak nalezneme zde zřejmě to nejlepší, co Mayové kdy vytvořili.
Při vstupu do areálu naleziště Palenque se po pravici s džunglí v pozadí zvedá skupina templů, jimž dominuje Templo de las Inscripciones neboli Chrám nápisů. Jedná se o zdejší nejvyšší stavbu. Budování začalo zřejmě kolem roku 675. Smyslem bylo vytvoření pohřebního monumentu velkého panovníka Pakala. Nejzápadnější budovou skupiny je Templo de la Calavera (Chrám lebky), Templo XIII ve svém nitru skrývá hrobku, v níž v roce 1994 byly nalezeny pozůstatky ženské kostry červené barvy, kterou získaly pomocí rituálního ošetření cinabaritem (sulfidem rtuťnatým). Hrobka se nazývá Tumba de la Reina Roja (Hrobka Červené královny), je možné do ní vstoupit a prohlédnout si sarkofág. Vedle ostatků byla nalezena také malachitová maska a tisíc kousků nefritu, avšak nic, co by vypovídalo o totožnosti této královny. Existují jisté spekulace, že se jednalo o Pakalovu manželku.
Diagonálně proti Templo de las Inscripciones, v samém středu města, stojí další velkolepá stavba El Palacio (Palác). Tento velký komplex o rozměrech základny 97 x 73 metrů sestává ze čtyř nádvoří, mezi sebou propojených bludištěm koridorů a místností.

Po prohlídce se ubytujete přímo ve vesnici v hotelu Tulija Express Palenque na 2 noci se snídaní.

5. DEN PALENQUE - BONAMPAK - PALENQUE (356 km/cca. 5 hodin jízdy)
Dnes doporučujeme celodenní výlet k nalezišti Bonampak.
Bonampak je starověké mayské archeologické naleziště v mexickém státě Chiapas na hranicích s Guatemalou. Je zde možnost spatřit velmi dochovalé nástěnné malby. Stavba se datuje do pozdního klasického období. Místo těsně přiléhající k přítoku řeky Usumacinta bylo objeveno v roce 1946. Nástěnné malby pokrývají jednu ze tří dochovalých místností a ukazují příběh jedné bitvy a jejího vítězného výsledku.Centrum města tvoří skupina třech velkých architektonických komplexů postavených mezi léty 600 až 800 n.l. Nápisy v nadpraží budovy I (edificio I) i malby uvnitř třech místností, stejně jako vyřezávané stély na "Plaza Principal" líčí život panovníka jménem Yajaw Chan Muwaan a jeho syna, kteří vládli Bonampaku mezi lety 780 - 792 n.l. V této době dosáhlo město nového vrcholu a dalo tak zapomenout na období, staré několik desítek let, kdy ztratilo svou nezávislost jako důsledek prohrané války se sousedním městem Toniná. Bonampak není příliš velký a byl pravděpodobně do jisté míry závislý na sousedním Yaxchilánu, vědci to předpokládají podle nalezených glyfů, které zobrazují toto mocné království, ležící severovýchodně od Bonampaku.

Návrat do hotelu a odpočinek.

6. DEN PALENQUE - CAMPECHE (359 km/cca. 5 hodin jízdy)
Po snídani Vás čeká náročná cesta z džungle zpět do civilizace -  města Campeche.

Campeche je typickým příkladem přístavního města španělské koloniální éry. První památkou, která vás hned zaujme, budou španělské městské hradby ve tvaru nepravidelného šestiúhelníku, jež měly ochraňovat město před nájezdy pirátů. Právě ony se staly svým jedinečným zachováním původního stavu hlavním důvodem pro označení města jako místa světového dědictví.

Ubytování v hotelu Plaza Colonial na 1 noc se snídaní.

7. DEN CAMPECHE - BECAL - UXMAL (170 km/cca. 2,5 hodiny jízdy)
Dnes se z Campeche posunete více do středu poloostrova Yucatan. Nejprve navštívíte vesnici Pomuch, která je kromě svého sladkého pečiva známá také kuriózním způsobem pohřbívání mrtvých a hlavně opečováváním jejich ostatků. V další typické yucatánské vesnici - Becal - se seznámíte s výrobou panamských klobouků, jejichž produkce tvoří podstanou část příjmu vesnice. Po asi 40 minutové cestě se pak dostanete do starého mayského města Uxmal.

Jméno Uxmal znamená v jazyce Mayů "třikrát postavený". To odkazuje na zvyk Mayů každých dvaapadesát let postavit na místě staré pyramidy novou a větší. Vykopávky na Kouzelníkově pyramidě odhalily pozůstatky nejméně pěti předchozích staveb.

Podle pověsti tuto pyramidu vykouzlil syn čarodějnice za jedinou noc, ale ve skutečnosti archeologové odhalili, že to trvalo čtyři staletí. Na vrcholu je socha boha deště Chaka, který hrál v životě obyvatel Uxmalu významnou roli.
Mexický Yucatán je totiž suchá oblast, ale v okolí Uxmalu se díky specifickým přírodním podmínkám dařilo zadržovat dešťovou vodu. To umožnilo rozkvět města, které mělo až pětadvacet tisíc obyvatel. Sucho však způsobilo i jeho pád, když přírodní zásobárny vody přestaly fungovat a obyvatelé byli nuceni se přestěhovat jinam.
V Uxmalu se dochovala typická puucká architektura, která se vyznačovala zdobnými reliéfy na fasádách a protáhlými budovami obklopujícími čtvercová náměstí. Nachází se tu i hřiště na mayskou míčovou hru pelota. K dalším zajímavostem patří Dům želv zasvěcený zřejmě bohu vody nebo Čtverhran jeptišek, který takto pojmenovali Španělé kvůli množství malých místností připomínajících klášterní cely.

Odpoledne ubytování v hotelu Uxmal Resort Maya. Díky poloze lze v noci pozorovat hvězdy v naprosté tmě, nebo si lze alternativně zajet na Světelnou show nad ruinami Uxmalu.

8. DEN UXMAL - CELESTUN - MÉRIDA  (226 km/cca. 3,5 hodiny jízdy)
Po snídani se vydáte do města Mérida. Po cestě zastávka u laguny Celestun, kde si můžete pronajmout loďku a vydat se mezi hejna plameňáků.
Celestún - nachází se 96 km západně od Méridy a znamená v mayském jazyce strašidelný kámen. Nenalezly se žádné přesné záznamy o jeho původním obyvatelstvu, ale v Punta Cambalam se našly předhispánské mayské nálezy, které svědčí o existenci obchodu s rybama, který patřil provincii Ah-Canul.

Celestún byl založen v roce 1718 jako lokalita závislá na sisalu, nicméně oblast je velice močálovitá a proto skoro neobydlená. Kromě tradičního rybolovu a obchodu se solí se místo v poslední době začalo věnovat poskytování turistických služeb, kde se místní snaží zpeněžit výskyt růžového plameňáka.

Poté budete pokračovat do koloniálního města Méridy, kde se ubytujete v hotelu Del Peregrino na 1 noc se snídaní.
Procházku historickým centrem doporučujeme nejenom za bílého dne, ale i v noci, kdy je krásně osvětlená a konají se zde různá představení.

Mérida založená v roce 1542 je hlavním městem mexického státu Yucatán. Po staletí se zde prolínají evropské vlivy s tradiční mayskou kulturou a architekturou, což dává městu nezaměnitelný ráz. Pozůstatky po původních mayských obyvatelích je možné ve velké míře najít prakticky všude v okolí.
Mérida byla vystavěna na místě, kde v minulosti stávalo rozlehlé mayské sídliště. O její založení se v polovině 16. století zasloužil conquistador Francisco de Montejo mladší, kterému zdejší rozvaliny připomínaly stejnojmenné město ve Španělsku.

Méridu protíná pravoúhlá síť ulic, které obklopují hlavní náměstí Plaza Grande, známé též jako Plaza Mayor. Na náměstí se tyčí radnice Palacio Municipal, u které se každý večer konají koncerty a taneční vystoupení. Radnice zaujme především svou hodinovou věží z 20. let minulého století, na níž se prolíná směsice slohů. Jižní stranu náměstí zdobí Casa de Montejo – palác prvních španělských guvernérů, který vyniká platereskním průčelím zachycujícím dva conquistadory v plné zbroji, jež stojí triumfálně na hlavách mayských indiánů. Dnes v budově sídlí banka, přesto si dokázala zachovat toto původní průčelí s erbem rodiny Montejů.
Naproti radnice stojí katedrála, která je nejstarší katedrálou na americkém kontinentě. S její výstavbou se začalo na počátku 60. let 16. století a dokončena byla roku 1598. Katedrála se pyšní impozantním průčelím se třemi obloukovými portály, jimiž se vchází do interiéru s valenou klenbou a křížovými oblouky. Za hlavním oltářem je možné si prohlédnout obrovského dřevěného Krista. Další dřevěnou sochou, kterou zde najdete je Cristo de las Ampollas, umístěný v kapličce napravo. Jedná se o kopii originálu, který byl zničen ohněm. Na soše údajně během požáru naskákaly puchýře, jako by měla normální kůži, od toho tedy pochází její název – ampollas znamená španělsky puchýře.
Vedle katedrály se nachází Palacio de Gobierno z 19. století, kde nyní sídlí státní správa. Nádvoří, schodiště a hlavní hala jsou vyzdobeny rozměrnými nástěnnými malbami. V 70. letech minulého století je namaloval Fernando Castro Pacheco. Malby jsou vyobrazením dějin Mexika od doby Mayů až do 19. století.

9. DEN MÉRIDA - SOTUTA DE PEON - CENOTE - MAYAPÁN - IZAMAL  (191 km/cca. 4 hodiny jízdy)

V dopoledních hodinách navštívíte Haciendu Sotuta de Peón, která jako jedna z posledních produkuje „zelené zlato“. V Haciendě se dozvíte více o jeho výrobě a zpracování. Slovo Henequén, které označuje přírodní vlákna získaná z agáve, je dnes ve světě skloňováno ve všech pádech. To proto, že se může stát významnou přírodní náhražkou vláken umělých, plastových. Využití henequen ke konci devatenáctého století vedl ke konstrukci velkých haciendas.
U haciendy se nachází cenote, ve které se budete moci osvěžit. (přibližně 1 hodina cesty).
Poté budete pokračovat k opevněnému městu Mayapán.
Mayapán je jedno s posledních velkých království, které zažilo mayskou slávu. Po roce 1250, kdy poráží svého souseda a rivala Chichén Itzá v mocenském boji o vládu nad severním Yucatanem se Mayapán stává dominantním městem celého regionu a ovládá toto území dalších cca 200 let. Poté stejně jako u ostatních měst dochází k záhadnému opuštění města a v době, kdy přícházejí na Yucatan Španělé, je Mayapán, stejně jako Chichén Itzá i další mayská města pohlcen džunglí. Mayapán vás nadchne svoji architekturou, umístěním všech hlavních staveb na centrální plaze, ale zejména tím, že je minimálně navštěvováno turisty. Všechny pyramidy jsou volně přístupné a můžete tak vystoupat na vrchol Kukulkánovy pyramidy, která je velmi podobná té v Chichén Itzá a odtud mít všechny stavby jako na dlani, najdete zde i kruhovou observatoř/hvězdárnu podobnou té v Chichén Itzá.

Navečer dojezd do Izamal, kde budete ubytováni v hotelu Rinconada del Convento.

10. DEN IZAMAL  - CHICHÉN ITZÁ - VALLADOLID - CANCUN (285 km/cca. 4,5 hodiny jízdy)
Po snídani prohlídka města Izamal a kláštera a poté se již vydáme asi k nejslavnější pyramidě Mexika Chichén Itzá.

Žluté městečko Izamal je fascinující směsí mayských a koloniálních památek. Mayským památkám vévodí jedna z největších mayských staveb - pyramida zasvěcená vládci Velký slunečný ohnivý ara - K'inich K'ak' Mo'. Na plošině po zbořeném mayském chrámu vystavěli františkáni klášter Sv. Františka Paduánského - Convento de Santo Antonio de Padua. Izamal, jako každé koloniální městečko, má svá patia, podloubí, paláce a také trh a mnoho řemeslných dílen. Doporučujeme na trhu koupit výrobky ze sisalu (henequén), který je pro tuto oblast typický: rohože, tašky nebo houpací sítě “hamacas”.

Chichén Itzá - Město založil kolem roku 525 n. l mayský kmen Itzá a až do počátku 16. století představovalo nejmocnější středisko v zemi Mayab. Jeho zánik je dodnes opředený tajemstvím a legenda praví, že důvodem bylo znepřátelení ligy tří království: Chichén Itzy, Uxmalu a Mayapánu. Princezna z Mayapánu, Sac Nité, byla zaslíbena princi z Uxmalu, ale zamiloval se do ní Chanek, princ z Chichén Itzy, který ji v den svatby unesl a uprchl s ní na jih. Když pak rozzuření uxmalští a mayapanští dorazili do Chichén Itzy, bylo město už opuštěné.

V Chichén Itzá se nachází největší hřiště peloty v Mexiku. “Pelota” - španělsky míč - je posvátná hra k udržení vesmírné rovnováhy. V této míčové hře s prvky fotbalu a basketbalu se hráči strefují kaučukovým míčem do kruhu ve tvaru hada, který symbolizuje boha slunce Kukulkána.

Pyramida Kukulkána (Opeřeného hada), Španěly nazývaná El Castillo, patří mezi novodobý 7. div světa. Monumentální stavba v sobě spojuje mayské náboženské symboly, zemědělský rok a pohyb hvězd. Bůh slunce a nebes Kukulcán žehná zemi převtělený do opeřeného hada, když během rovnodennosti dochází k úchvatnému úkazu - stín hada sestupuje po schodišti pyramidy až zmizí v obřích kamenných hlavách v zemi. 91 schodů ze všech světových stran tvoří s chrámem na vrcholu součet 365, což je počet dní mayského kalendářního roku.

Směrem na letiště či k plážím Cancunu se ještě zastavte v koloniálním městě Valladolid, projděte si historické centrum, stojí to za to.
Valladolid je autentické koloniální město protkané mexickou kulturou i tradicemi, kde můžete okusit pravou mexickou kuchyni i temperament. Valladolid je 3. největší město na poloostrově Yucatán. Dominantou je katedrála Palacio Municipal s historickými výjevy z dějin města. Oblibě zdejších obyvatel se pak těší kostely Santa Ana a Santa Lucía vybudované mayskými konvertity. Milovníky řemesel nadchne Muzeum řemesel a na náměstí lze zblízka obdivovat nádherně vyšívané haleny “huipiles”. V okolí Valladolidu (Dzitnup) i přímo ve městě (Zazi) se nacházejí nádherné cenotes.

Odpoledne nás již čekají závěrečné 2 hodiny cesty do Cancunu, kde na letišti předáte automobil a odletíte domů nebo si můžete prodloužit návštěvu Mexika a odpočinout si na bílých plážích Cancunu v malém hotelu či velkém resortu all inclusive, volba je na Vás.

Cena zahrnuje:

letenku Praha - Cancun - Praha s jedním přestupem
příruční zavazadlo do 8 kg
odbavené zavazadlo do 23 kg
pronájem automobilu typu Versa nebo Vento /Automatic - převzetí a předání na letišti v Cancunu (non stop otevřeno)
neomezené kilometry
pojištění CDW (Collission Damage Waiver), letištní taxu u automobilu
asistence na telefonu v angličtině/španělštině
1 noc se snídaní v hotelu Hip Tulum  nebo podobném
1 noc se snídaní v hotelu Fiesta Inn Chetumal nebo podobném
1 noc se snídaní v hotelu Ecovillage Chicanná nebo podobném
2 noci se snídaní v hotelu Tulija Express Palenque nebo podobném
1 noc se snídaní v hotelu Plaza Colonial Campeche nebo podobném
1 noc se snídaní v hotelu Uxmal Resort Maya nebo podobném
1 noc se snídaní v hotelu Peregrino Mérida nebo podobném
1 noc se snídaní v hotelu Rinconada del Convento nebo podobném
pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

možné prodloužení na konci programu v Cancunu
komplexní cestovní pojištění
vstupy do archeologických nalezišť 
spropitné na hotelu
obědy a večeře
příplatek za druhého řidiče
připojištění na nulovou kauci - cca. 15 USD/den

Minimální počet účastníků:

2

Základní informace o destinaci:

Mexiko je největším státem střední Ameriky a vyznačuje se nesmírnou kulturní i společenskou různorodostí. Pomineme-li slavnou severní hranici s USA, která je oblíbeným námětem mnoha hollywoodských filmů, je Mexiko zdrojem výjimečného historického a kulturního bohatství. Mexiko bylo již od 1. tisíciletí před n. l. zemí vyspělých civilizací. První významnější byli Olmékové a potom Mayové (kolem roku 300 n.l.). Právě Mayové stavěli slavné kamenné pyramidy a byli znalci astronomie. Kromě Mayů žili v Mexiku Toltékové a potom Aztékové, kteří založili Tenochtitlán (dnešní Mexico City) a jejich říše, stejně tak jako říše Mayů, přežila až do příchodu Španělů.

Poloha:

Geograficky se nachází drtivou většinou území v Severní Americe, geopoliticky bývá ale často řazeno mezi státy Střední Ameriky. Na severu sousedí s USA, na jihu a jihovýchodě s Guatemalou a Belize. Západ Mexika omývá Pacifický oceán, východ Atlantik. Na severu západního pobřeží se nachází poloostrov Baja California a k němu přilehlý Kalifornský záliv, který ohraničuje Cortézovo moře; východní pobřeží rozděluje poloostrov Yucatán na Mexický záliv a Karibské moře. K Mexiku patří i různá, nepříliš velká souostroví a ostrovy, díky turistickému ruchu je nejznámější asi ostrov Cozumel.

Rozloha:

1 964 375 km²

Státní zřízení:

Spojené státy mexické (Estados Unidos Mexicanos). Prezidentská federativní republika.
Správní členění: 31 spolkových států, 1 federální distrikt hlavního města

Obyvatelstvo:

110 milionů obyvatel. Obyvatelstvo je katolického a protestantského vyznání.

Hlavní město:

Ciudad de Mexico

Jazyk:

španělština

Měna a kurzy:

Mexické peso. Jedna setina pesa jmenuje centavo.

Geografické ukazatele:

Největší část státu zaujímá horská soustava Kordiller. Severní část tvoří Mexická plošina mezi horskými pásmy Sierra Madre Occidental a Sierra Madre Oriental. Na jihu navazuje Mladovulkanická Kordillera s řadou činných a vyhaslých sopek (Citlaltépetl 5700 m), Popocatépetl (5452 m). Kordillery pokračují pak dále k jihovýchodu jako Jižní Kordillera.

Poloostrov Yucatán tvoří vápencová plošina s krasovými tvary.

Podnebí:

Mexický poloostrov Yucatán nabízí po většinu roku krásné počasí s průměrnými teplotami kolem 26 stupňů. V období od dubna do září jsou teploty průměrně o dva stupně vyšší, na podzim a především v zimě ručička teploměru klesá k 23 stupňům.

Nejméně srážek spadne v zimě, nejvíce naopak v srpnu, kdy mohou být v odpoledních hodinách poměrně časté. Letní období dešťů je předzvěstí podzimní hurikánové sezóny, trvající od začátku září do konce října. To je také jediné období, kdy není vhodné v Mexiku trávit dovolenou.

Místní kuchyně:

Běžně se jídla podávají v restauracích, ovšem snídani nebo lehký oběd je možno si objednat i v kavárnách. Všude na ulici je plno rychlého občerstvení, kde vám mohou nabídnout sendviče, tacos nebo tortas (plněné zapečené housky). Mezi základní mexická jídla patří grilované kuře a hranolky. Skoro na každém tržišti je část, která je uzpůsobena jako restaurace, kde se dá velmi chutně a levně najíst. Základem mexické kuchyně je kukuřice, fazole a čili papričky. Ke každému jídlo dostanete mnoho druhů různých omáček salsa, které jsou velmi ostré. Mexiko je známé svým pálivým jídlem. K jídlu se běžně pije voda nebo pivo. Velmi dobré pivo je například Sol nebo Corona nebo Dos Equis. V Mexiku se prodává celá řada čerstvých džusů jugos. Nejběžnější jsou džusy z pomeranče nebo mrkve.

Suvenýry:

Tequilla je pro Mexičany něco jako pivo pro Čechy. Je národním nápojem, a tedy i symbolem Mexika. Současně je také nejčastěji dováženým dárkem a suvenýrem z dovolené v Mexiku. Aby ne. Mexické ceny jsou o dost nižší než ty v Česku, o kvalitě nemluvě.

Ceny za láhev tequilly jsou v Mexiku bez pochyby lákavější než u nás. Jediné, čím se musíte při nákupu omezovat, je množství, které můžete převézt přes hranice. Alkohol ale určitě doporučujeme nakupovat na nějakém „zaručeném“ místě. Na dobré ceny narazíte v místních supermarketech, naopak potulný prodejce tequilly asi nebude tím nejdůvěryhodnějším zdrojem.

Která tequilla je úplně nejlepší? Co Mexičan, to jiná rada. Vyhlášené jsou palírny na severu Mexika, kde pěstování agáve prospívá sousedství se suchými oblastmi. Nejkvalitnější druhy tequilly poznáte tak, že na štítku uvidíte označení 100 % agáve.

Špičatý klobouk ze slámy patří k nejoblíbenějším suvenýrům, turisté jej totiž považují za symbol Mexika. Realita se však trošku liší. V dnešní době se sombrera používají pouze při tradičních oslavách nebo jako součást folklórního oděvu. Seženete je ale na každém rohu - v kamenných obchodech, na tržištích, v pouličních stáncích, v hotelu i na letišti. Co se různí, jsou provedení a ceny. Za klasické slaměné sombrero můžete v přepočtu zaplatit 50, ale také 500 Kč (k roku 2017) v turistických letoviscích a poblíž luxusních hotelů. Naopak prodavač u pyramid bude rád za každý prodaný kousek.

Vízová povinnost a vstupní formality:

Doklady: Cestovní pas s platností nejméně 6 měsíců po návratu do ČR.
Víza a režim vstupu: Pro občany ČR platí bezvízový styk pro pobyt do 90 dnů od prvního vstupu na území země, s možností prodloužení o dalších 90 dní.

Očkování a zdravotní doporučení:

Mexiko nevyžaduje žádné povinné očkování.

Časové pásmo:

Časový posun proti České republice je - 7 hodin, v době letního evropského času je - 8 hodin.

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu