Filtr

Program zájezdu:

1. DEN: dopolední odlet z Prahy, po příletu do Petrohradu sraz na letišti s česky hovořícím průvodcem, transfer do hotelu, ubytování, večeře v hotelu (v ceně). Nocleh v hotelu.

2. DEN: snídaně, dopoledne – okružní jízda městem – prohlídka nejkrásnějšího města Ruska. Něvský prospekt, Admiralita, památník Petra I. (známý bronzový jezdec) a další památky. Oběd ve městě (v ceně).
Odpoledne – Zimní palác (vstupné v ceně), rezidence ruských carů z 18. století dnes hostí Ermitáž – jedno z nejskvělejších uměleckých muzeí světa. Návrat minibusem do hotelu a individuální volno, možnost individuální návštěvy křižníku Aurora (individuální návrat do hotelu). Přibližně o půlnoci odjezd minibusem od hotelu s průvodcem na večerní okružní jízdu s otevíráním mostů. Návrat minibusem do hotelu.

3. DEN: snídaně, dopoledne – prohlídka Petropavlovské pevnosti – katedrála sv. Petra a Pavla s hrobkou Petra Velikého (vstup do chrámu v ceně) a jeho následovníků včetně posledního ruského cara Mikuláše II. s rodinou. Prohlídka hlavního chrámu ruské ortodoxní církve – chrámu sv. Izáka (vstup do chrámu v ceně, vyhlídková věž za příplatek). Oběd ve městě (v ceně).
Odpoledne individuální volno. Fakultativně výlet do Puškina, bývalého Carského Sela. Bohatě zdobený palác Kateřiny Veliké s proslulou Jantarovou komnatou a rozsáhlým parkem (na seznamu světového dědictví UNESCO) nebo prohlídka Ruského muzea, návrat do hotelu minibusem nebo taxíkem (v ceně výletu).

4. DEN: snídaně, celodenní výlet do Petrodvorce, prohlídka paláce a parku (vstup do paláce i zahrad v ceně). Fakultativně oběd, odpoledne návrat do Petrohradu, prohlídka Kazaňského chrámu, pěší procházka po Něvském prospektu na večeři ve městě (v ceně). Po večeři individuální volno.

5. DEN: snídaně, odlet z Petrohradu do Prahy.

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu Praha – Petrohrad – Praha, letištní taxy a poplatky, transfery, 4x ubytování v hotelu 3* v Petrohradu se snídaní, 4x polopenzi (oběd nebo večeře každý den), výlety a vstupy dle programu, česky hovořícího průvodce, místní přepravu busem nebo minibusem dle programu, pojištění CK dle zákona č. 159/1999.

Cena nezahrnuje:

fakultativní výlet do Puškina (cena cca 1 300 – 2 000 Kč/os. v závislosti na počtu přihlášených osob), prohlídku křižníku Aurora (cca 11 €), turistické vízum do Ruska (2 390 Kč), příplatek za 1lůžkový pokoj (od 3 300 Kč), komplexní cestovní pojištění (180 Kč/os./pobyt).

Minimální počet účastníků:

10 osob.

Základní informace o destinaci:

Při svém založení v roce 1703 dostalo název Sankt-Pitěr-Burch. Velmi brzy se však ujala poněmčená verze Sankt-Petěrburg. V češtině se užívá zkrácený název Petrohrad (oficiálně se tak jmenovalo pouze v období 1914–1924). Sovětská verze Leningrad platila za úřední název v letech 1924–1991. Potom se město vrátilo ke svému původnímu jménu Sankt-Petěrburg. Místní obyvatele však názvoslovné problémy netrápí – městu většinou říkají zkráceně Pitěr.
Má 5,2 milionů obyvatel a je druhým největším městem a také jedním z nejdůležitějších přístavů Ruské federace. Leží při ústí delty řeky Něvy do Finského zálivu (Baltské moře). Založen byl Petrem Velikým v roce 1703. Jelikož město bylo vybudováno na močálu, připomíná italské Benátky, a to především díky množství vodních kanálů. Architektonicky ovlivněn Paříží a italskými architekty (Bartolomeo Rastrelli). Dodnes je kulturním střediskem celého Ruska s mnoha památkami Světového dědictví UNESCO.

Výlety a pamětihodnosti:

Něvský prospekt – nejrušnější ulice plná budov rozličných architektonických slohů, která byla v roce 1990 zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Katedrála svatého Izáka – je zasvěcená svatému Izákovi z Dalmácie. Jedná se o hlavní chrám ruské ortodoxní církve. Z ochozu 100 m vysoké zlaté chrámové kupole (obložena 100 kg pravého zlata) je úžasný výhled na město.

Křižník Aurora – výstřel z křižníku 7.11.1917 zahájil Velkou říjnovou socialistickou revoluci a občanskou válku v Rusku. Od července 2016 opět Aurora kotví v plné kráse po rekonstrukci na řece Něvě a je přístupná prohlídkám (návštěva lodi a muzea fakultativně za příplatek).

Petropavlovská pevnost (Pevnost svatých apoštolů Petra a Pavla) – důležitou roli hrála v době říjnové revoluce roku 1917 i během druhé světové války. Nachází se na Zaječím ostrově v samém srdci historického jádra města. Založena roku 1703 z rozhodnutí cara Petra Velikého. Současně zde nechal vystavět i katedrálu zasvěcenou sv. Petrovi a Pavlovi, která dnes slouží jako pohřební místo Romanovců. Její štíhlá zlacená zvonice s vysokou špicí je jednou z nejznámějších symbolů Petrohradu.

Palác Admirality – původně sídlo ruského námořnictva. Klasicistní budova je zdobena bílými sloupy a sochami antické mytologie. Zlatá věž s neobvyklou korouhví ve tvaru lodi je dobrým orientačním bodem ve městě, dříve také sloužila jako maják. Ve věži je prý ukrytý poklad se zlatými mincemi, podle jiné verze je zde ukrytý kompas Petra I.

Zimní palác – bývalá residence ruských carů z 18. století dnes hostí Ermitáž – jedna z nejbohatších a nejnavštěvovanějších uměleckých galerií na světě. Obsahuje více než 2,7 miliónů exponátů (např. Michelangelo da Vinci, Rembrant, Rubens).

Petrodvorec (Petěrgof) – označovaný jako Versailles Ruska, si nechal postavit Petr Veliký na jižním pobřeží Finského zálivu. Tento obrovský komplex, slavný po celém světě, je snadno dosažitelný z Petrohradu a představuje jednu z nejvýznamnějších architektonických památek v Rusku. Nachází se zde kromě obrovského paláce Petra Velikého, tři hlavní vodní kaskády, okrasná zahrada s rozsáhlým parkem a kolonáda. Vše je doplněno velkým množstvím fontán (více než 140).

Carské Selo – v překladu carská vesnice, nachází se ve městě Puškin nedaleko od Petrohradu. Jedná se o architektonicko-parkový komplex paláců, parkové architektury: Kateřinský park, Kateřinský palác, Alexandrovský park a Alexandrovský palác. Nejvýznamnější památkou celého areálu je Jantarová komnata nacházející se v Kateřinském paláci. Zdejší palác a parky jsou zapsané na seznamu Světového dědictví UNESCO. Město je spojeno s básníkem a spisovatelem Alexandrem Puškinem, který studoval ve zdejším Carském lyceu, založeném Alexandrem I.

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu