Filtr

Informace o zájezdu:

IRKUTSK – BAJKAL – LISTVJANKA – OLCHON – UŠKANI - ČIVYRKUJSKÝ ZÁLIV - ULAN-UDE – IVOLGINSKÝ DACAN – TARBAGATAJ
letecký poznávací zájezd na 11 dní/9 nocí

Program zájezdu:

1. DEN: odlet z Prahy.
2. DEN: po příletu do Irkutsku v dopoledních hodinách transfer do hotelu, ubytování, oběd v hotelu. Po obědě prohlídka historické části Irkutsku, hlavního města Východní Sibiře – Znamenský klášter, dřevěné domy s vyřezanými moti vy na stěnách a rámech oken, ulice Karla Marxe, památník Alexandra III., břehy řeky Angary, 130. okrsek (nově zrekonstruovaná historická část města). Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. DEN: po snídani transfer na vlakové nádraží. Nástup do vlaku na 3 hodinovou jízdu po Transibiřské magistrále do stanice Sljuďanka. Příjezd do Sljuďanky, kde bude zastávka asi 30 min. Odjezd po Krugobajkalské železnici po severním břehu jezera Bajkal. Po cestě průvodce podá informaci o cestě, shlédnete ukázky filmů o jezeře Bajkal. Po cestě bude dalších 4-5 výletních zastávek s pěšími prohlídkami (30-60 min.). Na jedné ze zastávek se bude podávat oběd. Večerní příjezd do Port Bajkalu. Návrat do Irkutsku, večeře, nocleh.
4. DEN: po snídani odjezd do vesničky Listvjanka, nejbližšího turistického centra v okolí Irkutsku na břehu jezera Bajkal. První zastávka jeve skanzenu v Taltsy, muzeu s dřevěnými domy, kostely a hospodářskými budovami, které se rozkládá na ploše 67 ha a zahrnuje 40 staveb a více než 8000 předmětů vysoké historické hodnoty. Skanzen přibližuje život obyvatel žijících u Bajkalu v 17. až 19. st., přičemž nejstarší budovou je věž pevnosti Ilimsk z r. 1667. Přejezd do vesničky Listvjanka k ústí řeky Angary, oběd v místní restauraci. Po obědě následuje návštěva bajkalského muzea, kde jsou umístěna akvária s endemickými bajkalskými druhy ryb a tuleňů. Poté výjezd lanovkou na vyhlídkovou plošinu Kamen Čerského s panoramati ckým výhledem na Bajkal, ústí řeky Angarya na hory východního pobřeží Chamar-Daban. Nakonec prohlídka rybího trhu a trhu s místními suvenýry (výrobky ze dřeva, kůry, kamene a skla). Návrat do Irkutsku, večeře, nocleh.
5. DEN: po snídani transfer na ostrov Olchon (cca 300 km, 5-6 hodin jízdy se zastávkami). Po cestě bude zastávka ve vesnici Usť–Ordynskij, kde je naplánována návštěva oblastního muzea se zajímavou expozicí z oblasti paleontologie (kosti mamutů, nosorožců, jelenů aj.). Seznámíte se zde i s dějinami domorodých obyvatel území – Burjatů, jejich tradicemi, rituály a kulturou. Následuje setkání se šamanem, vyslechnutí příběhu o národním náboženství – šamanismu. Oběd v etnickém komplexu „Zlatá horda“. Po příjezdu na ostrov – ubytování v hotelu, ve vesničce Chužir, centru ostrova Olchon. Večer procházka ke skále Šamanka. Provedení rituálu „oddávání duchů Bajkalu“. Večeře, nocleh.
6. DEN: po snídani v časných hodinách odjezd lodí na celodenní plavbu (8-10 hod. dle počasí). Po cestě ve směru plavby proběhne návštěva souostroví Uškani, které se nachází uprostřed Bajkalu. Souostroví tvoří 4 ostrovy s rozlohou pouhých 10 km2 a jsou považovány za nejtajemnější ostrovy Bajkalu. Ostrov Olchon je porostlý hustou vegetací a druhy lesa se zde střídají i po 100 m, vyskytují se zde endemické druhy borovic a modřínů. Žije zde také endemický druh sladkovodního tuleně, tzv. Něrpa. Na tomto malém souostroví jsou jich ti síce. Vstup na souostroví podléhá velmi přísným pravidlům. Po návštěvě Uškani cesta pokračuje do Čivyrkujského zálivu. Oběd na lodi. Ubytování na plovoucím hotelu v Čivyrkujském zálivu, večeře, nocleh.
7. DEN: snídaně. Odpočinkový den v Čivyrkujském zálivu. Koupání v horkých pramenech zátoky Zmeinaja. Čivyrkujský záliv se rozprostí rá na východním pobřeží jezera. V severní části se nachází ústí řeky Bolšoj Čivyrkij, která dala název zálivu. Rozloha celé vodní plochy je asi 300 km². Záliv je poměrně mělký a ačkoliv u ústí jeho hloubka ještě dosahuje 600 metrů, nedaleko břehu nepřesahuje 10 metrů. Mělká voda je v létě velmi teplá. Teplota vody v srpnu dosahuje 20-24 °C. Břehy zálivu jsou velmi členité a tvoří četné zátoky. V zátoce Buchta Zmeinaja, pojmenované podle hojnosti hadů, se nachází termální minerální pramen, který využíval již od dávných dob místní kmen Burjatů k léčbě ischiasu. Teplota pramene je 38,5-46 °C a obsahuje síranové, hydrogenuhličitanové a sodíkové ionty s vysokým obsahem sirovodíku. Večer návrat do vesničky Usť–Barguzin. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
8. DEN: po snídani transfer do města Ulan-Ude. Ubytování v hotelu a oběd v hotelové restauraci. Po malém odpočinku následuje tří hodinová pěší prohlídka města. Hlavní město Burjatů – Ulan-Ude (dо r. 1934 –Verchněudinsk) je úžasné město, nazývané kolébkou ruského buddhismu, branou do Asie. Ulan-Ude je největší a nejstarší východní sibiřské město, kde je všechno protkáno národním koloritem, hosty vítá proslulá orientální pohosti nnost a chutná národní kuchyně. Ulan-Ude leží v údolí mezi horami a hustými jehličnatými lesy a turisty přitahuje krásou okolní přírody, nádhernou architekturou, zvláštní orientální chutí a příležitostí seznámit se s kulturou buddhistů. Historie města sahá do r. 1666, kdy na břehu řeky Uda vznikla osada ze zimoviště kozáků, později přibylo vězení a následně zde vzniklo město Verchněudinsk. Toto město rychle rostlo a rozvíjelo se díky jeho výhodnému umístění na obchodních cestách s Mongolskem. S výstavbou transsibiřské
železnice se stalo největším průmyslovým centrem. Večeře v hotelu, nocleh.
9. DEN: po snídani transfer do Ivolginského dacana, velkého buddhistického klášterního komplexu, který se rozprostírá v burjatské stepi (prohlídka asi 2-3 hod.). Ivolginský dacan je moderní centrum buddhismu v Rusku a sídlem Hambo-Lamy Pandito. Známý je mimo jiné jako „klášter Kola učení“, který dává radost a blaženost.Buddhismus pronikl z Mongolska do Zabajkalí v 17. století, předtím místní obyvatelé praktikovali šamanismus a uctívali ducha Velkého Bajkalu, ohně, dřeva, kamene a různých zvířat, jejichž totemové sochy byly nalezeny ve velkém množství v okolí jezera. Na rozdíl od ti betských náboženských budov postavených z kamene, v Mongolsku a Burjatsku, je hlavním stavebním materiálem strom. Takové architektonické řešení vypadá poněkud neobvykle, zvláště pro ty, kteří již navští vili buddhisti cké chrámy v jižních asijských zemích. Místní stavby si však s nimi nezadají v kráse a barevnosti . V hlavním paláci komplexu je tělo nesmrtelného lamy Hambaltigelova a sám chrám je pojmenován na jeho počest. Po návštěvě komplexu, přejezd do vesnice Tarbagataj se zastávkou na hoře Omula s vyhlídkovou terasou. Ve vesnici Tarbagataj proběhne prohlídka expozice „Návštěva starověrců Zabajkalí“ (asi 2-3 hod.) - Chrám povýšení svatého kříže, Muzeum historie a života starosvětců Zabajkalí. Následuje tradiční oběd starosvětské kuchyně v rodinné usedlosti a vystoupení folklórního souboru. Poté návrat do Ulan-Ude. Večeře ve městě v jedné z místních restaurací. Noční přejezd vlakem do Irkutsku.
10. DEN: ranní příjezd do Irkutsku, transfer do hotelu na snídani. Odpoledne návštěva Muzea Volkonských Děkabristů hrdinové povstání proti carovi r. 1825). Osobní volno, fakultativně návštěva obchodů se suvenýry. Večeře v hotelu, nocleh.
11. DEN: po snídani transfer na leti ště, odlet přes Moskvu do Prahy.

Cena zahrnuje:

letenky Praha – Irkutsk – Praha (lety přes Moskvu) včetně všech tax a poplatků, transfer z/na letiště, transfery dle programu,vlaková jízdenka s místenkou Ulan-Ude–Irkutsk (1x noc ve vlaku s lehátky), 9x ubytování v hotelu, 9x plná penze (snídaně, oběd, večeře), služby místního průvodce, výlety, program a vstupy dle programu: prohlídka města Irkutsk, Krugobajkalská železnice, Etnografické muzeum Taltsy, Bajkalské muzeum, vyhlídková plošina Kamen Čerského (lanovka v Listvjance), Oblastní historické muzeum Usť–Ordynskij, setkání se šamanem, Skála Šamanka, ostrov Olchon – Mys Choboj, Souostroví Uškani, Čivirkujský záliv, Burjatsko, pěší prohlídka Ulan-Ude, Ivolguinský dacan, Starosvětská vesnice Tarbagaraj, Muzeum Děkabristů.

Ubytování:
• Město Irkutsk, hotel 3*, 2lůžkový pokoj – 3 noci
• Ostrov Olchon, hotel 3*, 2lůžkový pokoj – 2 noci
• Čivyrkujský záliv, botel, 2lůžková kajuta – 1 noc
• Vesnice Usť-Barguzin, hotel 3*, 2lůžkový pokoj – 1 noc
• Město Ulan-Ude, hotel 3*, 2lůžkový pokoj – 1 noc.

Cena nezahrnuje:

Ostrov Olchon – burjatská vesnice (seznámení se s tradicemi a životem burjatů), doprovodné služby mimo program, alkoholické nápoje, vízum (2390 Kč), komplexní cestovní pojištění (770 Kč/os.)

Minimální počet účastníků:

10 osob.

Základní informace o destinaci:

SIBIŘ - magická, drsná, plná krás a protikladů

Tento letecký zájezd vám umožní poznat oblast jihovýchodní Sibiře – jezero Bajkal a jeho okolí, historii jeho osídlení, život, kulturu a tradice místních obyvatel. V průběhu putování touto krásnou krajinou se nemusíte bát medvědů, močálů či zrádných změn počasí, přesto si odnesete zážitky z kontaktů s civilizacemi, které jste dosud neznali, ochutnáte exotické pokrmy a projedete se vlakem po transsibiřské magistrále a po Bajkalské okružní železnici po březích tohoto nejhlubšího sladkovodního jezera na světě. Okolní krása panenských hor, sibiřské tajgy, její flory a fauny Vás uchvátí!

Výlety a pamětihodnosti:

Irkutsk - jedna z dalších velkých zastávek na Transsibiřské magistrále, spojující po železnici Moskvu s Vladivostokem. Výchozí bod našeho putování leží jen 70 km od Bajkalu. Řeka Angara, která Irkutskem protéká, vás za pár hodin plavby dovede k jezeru. Město má více než 600 tis. obyvatel a bylo založeno v 17. století. V té době byl Irkutsk znám jako sídlo svatého Inocence (1797–1875), pravoslavného kněze a později moskevského metropolity. V 19. století v Irkutsku našli útočiště děkabristé, kteří se vzbouřili proti caru Mikuláši I. Dodnes jsou ve městě památky na jejich vyhoštění. V únoru roku 1920 zde popravili protibolševického admirála Alexandra Kolčaka, čímž bolševici zlomili bělogvardějský odpor a získali definitivně moc.

Bajkal - nejhlubší jezero na světě (až 1 642 m), se rozkládá na ploše (31 500 km2). Turisticky nejnavštěvovanější jsou rekreační střediska Listvjanka a Sljudjanka s proslulými rybími trhy, kde nakoupíte kaviár v libovolném množství a kvalitě. Z těchto středisek vedou cesty do okolních hor, vhodné pro pěší turistiku. Některá místa, hlavně na jihu jezera Bajkal jsou přístupná pouze pro horolezce. Okružní železnice kolem Bajkalu (KBDŽ) jezdí kvůli sněhu až od 2. poloviny června. V Bajkalu žije řada zajímavých ryb, např. hluboko pod hladinou golomjanka, která je hlavní potravou bajkalského sladkovodního tuleně něrpy. Bajkalský endemit omul je další velice chutná ryba, stejně jako bajkalský jeseter, delikatesa hotelových kuchyní pro zahraniční turisty.

Burjati - členové prastarého sibiřského národa obývají oblast kolem Bajkalu a jsou tz. šamanisté. Vyznávají množství přírodních bůžků, kterým stavějí obětiště zvaná obo. Obřad přinášení oběti však už v mnohém ztratil svůj dávný náboženský význam. Obo se stala místem turistických pikniků. Na začátku hostiny, kterou zažijete, věřící i nevěřící odlévají trochu alkoholu a položí na zem symbolický kousek jídla pro štěstí.

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu