SIBIŘ - OKRUH PO BAJKALU

od 62 990
doprava Letecky | Praha, Letiště Václava Havla
strava Plná penze

Filtr

Informace o zájezdu:

IRKUTSK – BAJKAL – LISTVJANKA – OLCHON
letecký poznávací zájezd na 10 dní/8 nocí

Program zájezdu:

1. DEN: večerní odlet z Prahy.
2. DEN: přílet do Irkutsku v dopoledních hodinách, transfer do hotelu, ubytování, oběd v hotelu. Po obědě prohlídka historické části města – Znamenský klášter, dřevěné domy s vyřezanými motivy na stěnách a rámech oken, ulice Karla Marxe, památník Alexandra III., břehy řeky Angary, 130. okrsek (nově zrekonstruovaná historická část města) a návštěva muzea Děkabristů (hrdinové povstání proti carovi r. 1825). Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
3. DEN: po snídani přejezd k jezeru Bajkal, nástup na loď a celodenní plavba podél bajkalské železnice vybudované na začátku 20. st., která měla být pokračování Transsibiřské magistrály. Na trati je velké množství tunelů a mostů a dalších zajímavých inženýrských staveb. Po cestě zastávka na oběd ve vesničce na pobřeží. Návrat do hotelu v Irkutsku, večeře, nocleh.
4. DEN: po snídani odjezd do vesničky Listvjanka, nejbližšího turistického centra v okolí Irkutsku na břehu jezera Bajkal. První zastávka je ve skanzenu v Taltsy, muzeu s dřevěnými domy, kostely a hospodářskými budovami, které se rozkládá na ploše 67 ha a zahrnuje 40 staveb a více než 8000 předmětů vysoké historické hodnoty. Skanzen přibližuje život obyvatel žijících u Bajkalu v 17. až 19. st., přičemž nejstarší budovou je věž pevnosti Ilimsk z r. 1667. Přejezd do vesničky Listvjanka k ústí řeky Angary, oběd v místní restauraci. Po obědě následuje návštěva bajkalského muzea, kde jsou umístěna akvária s endemickými bajkalskými druhy ryb a tuleňů. Poté výjezd lanovkou nebo pěšky (40 min. chůze) na vyhlídkovou plošinu Kamen Čerského s panoramatickým výhledem na Bajkal a ústí řeky Angary, návštěva kostela Sv. Mikuláše. Nakonec prohlídka rybího trhu a trhu s místními suvenýry (výrobky ze dřeva, kůry, kamene a skla). Ubytování v hotelu v Listvjance, večeře, nocleh.
5. DEN: po snídani odjezd rychlým člunem na písčitou pláž zátoky Pesčanaja, které se přezdívá „Sibiřská riviéra“, neboť se jedná o místo s nejteplejší vodou a nejvíce slunečnými dny na Bajkalu. Pláž je dostupná pouze člunem, proto zde nebývá mnoho lidí. Na dunách u pláže rostou tzv. „stromy na chůdách“, které mají erozí odhalené kořeny. Odpočinek na pláži a koupání v jezeru, poté následuje oběd v místní restauraci. Návrat do hotelu v Listvjance, večeře, nocleh.
6. DEN: po snídani transfer na ostrov Olchon (asi 320 km minibusem, poté krátký přejezd lodí). Přibližně v polovině cesty bude zastávka ve vesnici Usť–Ordynskij, setkání se šamanem, informace o životě a zvycích národů, které osídlovaly jižní Bajkal (např. Burjati , Evenkové aj.), návštěva oblastního muzea v Usť–Ordynském se zajímavou expozicí z oblasti paleontologie (kosti mamutů, nosorožců, jelenů a také bytová kultura Burjatů z 19. st.. Po zastávce na oběd přejezd do přístavu Černorud, odjezd lodí na ostrov Olchon, ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
7. DEN: po snídani odjezd k mysu Choboj – nejsevernějšímu mysu a současně nejkrásnějšímu místu ostrova Olchon. Dále návštěva mysu Sagan-Chušun, mysu Burchan (Šamanské skály), který je jedním z devíti posvátných míst v Asii a nachází se nedaleko vesnice Chužir, největšího sídla na ostrově. Následuje obědový piknik. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
8. DEN: po snídani odjezd lodí k souostroví Uškani, které se nachází uprostřed Bajkalu. Souostroví tvoří 4 ostrovy s rozlohou pouhých 10 km2 a jsou považovány za nejtajemnější ostrovy Bajkalu. Ostrov Olchon je porostlý hustou vegetací a druhy lesa se zde střídají i po 100 m, vyskytují se zde endemické druhy borovic a modřínů. Žije zde také endemický druh sladkovodního tuleně, tzv. Něrpa. Na tomto malém souostroví jsou jich ti síce. Vstup na souostroví podléhá velmi přísným pravidlům. Oběd na palubě, návrat do hotelu na ostrově Olchon, večeře, nocleh.
9. DEN: po snídani odjezd na jih ostrova Olchon k starověké Kurykanské zdi. Tato obranná zeď je dlouhá 185 m, vysoká až 2 m. Žili zde dva předchůdci sibiřských národů – Jakutů a Burjatů, kteří dodnes obývají Sibiř. Oběd, přejezd lodí na pevninu a návrat minibusem do Irkutsku (asi 250 km), ubytování v hotelu, večeře, nocleh.
10. DEN: po snídani transfer na letiště, odlet přes Moskvu do Prahy.

Cena zahrnuje:

letenky Praha – Irkutsk – Praha (lety přes Moskvu) včetně všech tax a poplatků, transfer z/na letiště, transfery dle programu, 8x ubytování v hotelu, 8x plná penze (snídaně, oběd, večeře), služby místního průvodce, výlety a vstupy dle programu, lanovka v Listvjance, přejezdy loděmi a čluny.

Cena nezahrnuje:

doprovodné služby mimo program, alkoholické nápoje, vízum (2390 Kč), komplexní cestovní pojištění (700 Kč).

Minimální počet účastníků:

10 osob.

Základní informace o destinaci:

SIBIŘ - magická, drsná, plná krás a protikladů

Tento letecký zájezd vám umožní poznat oblast jihovýchodní Sibiře – jezero Bajkal a jeho okolí, historii jeho osídlení, život, kulturu a tradice místních obyvatel. V průběhu putování touto krásnou krajinou se nemusíte bát medvědů, močálů či zrádných změn počasí, přesto si odnesete zážitky z kontaktů s civilizacemi, které jste dosud neznali, ochutnáte exotické pokrmy a projedete se vlakem po transsibiřské magistrále a po Bajkalské okružní železnici po březích tohoto nejhlubšího sladkovodního jezera na světě. Okolní krása panenských hor, sibiřské tajgy, její flory a fauny Vás uchvátí!

Výlety a pamětihodnosti:

Irkutsk - jedna z dalších velkých zastávek na Transsibiřské magistrále, spojující po železnici Moskvu s Vladivostokem. Výchozí bod našeho putování leží jen 70 km od Bajkalu. Řeka Angara, která Irkutskem protéká, vás za pár hodin plavby dovede k jezeru. Město má více než 600 tis. obyvatel a bylo založeno v 17. století. V té době byl Irkutsk znám jako sídlo svatého Inocence (1797–1875), pravoslavného kněze a později moskevského metropolity. V 19. století v Irkutsku našli útočiště děkabristé, kteří se vzbouřili proti caru Mikuláši I. Dodnes jsou ve městě památky na jejich vyhoštění. V únoru roku 1920 zde popravili protibolševického admirála Alexandra Kolčaka, čímž bolševici zlomili bělogvardějský odpor a získali definitivně moc.

Bajkal - nejhlubší jezero na světě (až 1 642 m), se rozkládá na ploše (31 500 km2). Turisticky nejnavštěvovanější jsou rekreační střediska Listvjanka a Sljudjanka s proslulými rybími trhy, kde nakoupíte kaviár v libovolném množství a kvalitě. Z těchto středisek vedou cesty do okolních hor, vhodné pro pěší turistiku. Některá místa, hlavně na jihu jezera Bajkal jsou přístupná pouze pro horolezce. Okružní železnice kolem Bajkalu (KBDŽ) jezdí kvůli sněhu až od 2. poloviny června. V Bajkalu žije řada zajímavých ryb, např. hluboko pod hladinou golomjanka, která je hlavní potravou bajkalského sladkovodního tuleně něrpy. Bajkalský endemit omul je další velice chutná ryba, stejně jako bajkalský jeseter, delikatesa hotelových kuchyní pro zahraniční turisty.

Burjati - členové prastarého sibiřského národa obývají oblast kolem Bajkalu a jsou tz. šamanisté. Vyznávají množství přírodních bůžků, kterým stavějí obětiště zvaná obo. Obřad přinášení oběti však už v mnohém ztratil svůj dávný náboženský význam. Obo se stala místem turistických pikniků. Na začátku hostiny, kterou zažijete, věřící i nevěřící odlévají trochu alkoholu a položí na zem symbolický kousek jídla pro štěstí.

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu