Filtr

Poloha:

Kdo chce zažít pravou tvář Málagy, ať si zajde do rušné části města vinoucí se kolem ulice Larios. Nalezne zde mnoho starodávných uliček, obchůdků a barů, kde za soumraku ožívá noční život. Pro milovníky památek se zde také něco najde. V první řadě může jít o římský amfiteátr z 2. století, který bal náhodou objeven při vykopávání základů budovy v druhé polovině minulého století. Za zmínku stojí také pevnost Alcazaba, původně arabská, postavena na římských ruinách v první polovině 9. století jako ochrana proti nájezdům pirátů.

Sport a zábava:

Zajímavé památky ve městě:
Arabská pevnost La Alcazaba
Po nepatrném stoupání směrem od náměstí de la Aduana se ocitáme přímo před bytelnou zdí opevnění La Alcazaba, nejznámější pamětihodnosti v Malaze. Vznik tohoto opevnění je datován do 8. století, ačkoliv převážná část byla vybudována až v polovině 11. století. Vstup do celého komplexu je umožněn přes bránu, která je známá pod názvem „Kristova brána“, neboť v těchto místech se sloužila první mše po dobytí Malagy křesťany.

Opevnění v podstatě slouží jako jedno z nejlépe zachovaných maurských vojenských muzeí ve Španělsku. Tato pevnost tvořila arabský obranný systém města Malagy a byla součástí městských hradeb, které se bohužel nedochovaly.
La Alcazaba se vypíná nad dvojitými hradbami a obdelníkovými věžemi. Již od klikatící se přístupové cesty, která začíná v ulici Alcazabilla, oceníte pohled na zbytky hradeb naléhajících přímo na skálu.
Fortifikační brány, zdobené sloupy s římskými hlavicemi jsou znamením pro příjemnou procházku. Díky tomuto labyrintu vchodů a zákoutí je celá dlouhá cesta opevněním dokonce velmi zábavná.

Poté co minete „Kristův oblouk“ ocitnete se přímo v arabských zahradách s nepřebernými alejemi vegetace lemovanými trsy bouganvileí, jasmíny a zimolezy.

Ze samého vrcholu hradeb se nabízí nádherný vyhled na celé město a přístav. Aby jste ze své návštěvy pevnosti vytěžili maximum navštivte zdejší muzeum archeologie, římský amfiteátr a zámek Gibralfaro.

Hrad Gibralfaro

Tato velkolepá stavba byla zbudována začátkem 14. století na příkaz Yusefa I Granadského na místě původního fénického sídliště a majáku, odtud také pochází název celého zámku – gobel-faro ( skála s majákem).

Hrad je proslulý především jako dějiště závěrečné etapy rekonkvisty města Malagy jejími katolickými Veličenstvy v roce 1487.Po dlouhém obléhání, které trvalo tři měcíce, kastilská vojska nakonec ubránili město před 15 000 africkými a malazskými vojáky, kteří částečně podlehli také díky vyhladovění. Po úspěšném obléhání toto místo obsadil král Ferdinand, zatímco královna Izabela se uchýlila do města. Tyto historické momenty dodnes připomínají pevnostní věže, které se majestátně vypínají nad hustým borovicovým a eukaliptovým lesem.


Katedrála
Katedrála v Malaze byla postavena mezi léty 1528 a 1782 na místě kde se původně nalézala starobylá mešita. Ačkoliv měla mít katedrála podle původních plánů dvě věže, nedostatek finančních prostředků způsobil, že nakonec byla vybudována pouze jedna věž. Dodnes se katedrále neřekne jinak než „La Manquita“ - „malá jednoruká dáma“.

Směsice nejrůznějších stylů, je dokladem 254 let trvající výstavby katedrály. V celé kompozici převažuje románský styl, ale znatelně se zde projevuje také styl gotický, barokní, izabelský a v neposlední řadě také neoklasicistní.

U vstupní brány katedrály – MalagaZvenčí je možné obdivovat tři velmi dekorativní obloukové vstupy zhotovené z maramoru různých barev. Nad vchody jsou umístěny medailóny. Nad bočními vchodovými dveřmi jsou výjevy s místními patrony Svatým Ciriacem a Svatým Pavlem, zatímco nad centrálním vchodem jsou zachyceny výjevy z bible.

Uvnitř katedrály zůstane každý doslova udiven nad značnou velikostí tohoto trojlodního kostela, všechny tři kostelní lodě jsou přibližně stejně velké, ačkoliv centrální loď je daleko více širší než dvě postranní. Aby bylo možné zajistit stabilitu při takové výšce stropů, použil místní architekt originální systém křížových pilířů přilepených v polovici koryntských sloupových hlavic, spojil klasické tradiční prvky s prvky renesančními, spojil klasické přepažení s další vrstvou pilířů.

Celá katedrála je zakončená velmi pěkně zdobenými klenbami. Sedadla umístěná na kůru jsou vyzdobena samotným Pedrem de Mena, který vytvořil 42 soch.

Dále je třeba připomentut překvapivé barokní varhany a mramorové kazatelny vyzdobené duchovními motivy.

Postranní kaple ukrývají velmi zajímavá umělecká díla: nádherná plačící madona zhotovená Pedrem de Mena, Kristus na kříži od Alonsa de Mena a velká růžencová Panna Marie od Alonsa Cano.

Na závěr návštevy interiérů katedrály nesmíte vynechat kapli Notre-Dame-des-Rois a její nádhernou Pannu Marii se svým synem, kapli Svaté Barbory se skvostnou gotickou oltářní malbou a kapli Vtělení Páně, která je celá vytvořená z mramoru se čtyřmi monumentálními achátovými sloupy.

Kostely

Iglesia de Los Martires - MálagaKostel Mučedníků

Kostel byl postaven v roce 1847 a zasvěcen mučedníkům města Malagy. Tento překrásný kostel je charakteristický především svou kostelní věží v mudejarském stylu, navíc je důležité vzpomenout bohatou výzdobu interiéru v barokním stylu spolu s barokním sousoším od Franciska Ortize.

Kostel Svatého Jakuba

Tento kostel byl vystavěn v roce 1490, vyznačuje se předvším svou kostelní věží v mudejarském stylu a barokním interiérem s vyjímečně krásnými kaplemi. Uvnitř kostela je vystaven křestní list Pabla Picssa.

Kostel del Santo Cristo de la Salud

Interiér tohot kostela je nesmírně atraktivní, zvláště vzrušující je oltářní obraz na hlavním oltáři a dekorativní kopule.

Kostel Svatého Jana Křtitele

Založen v rce 1490, kostelní věž v barokním stylu byla přistavěna v roce 1770. Uvnitř kostela je několik elegantních kaplí a bohatě zdobený oltářní obraz nalézající se na hlavním oltáři. Obraz Svatého Jana z 12. století je prácí mistra Franciska Ortize.

Svatyně Vítězství

Santuario de La Victoria - MálagaTento kostel byl vystavěn v roce 1487 na místě kde se původně nacházel vojenský tábor jejích Katolických Veličenstev během období obléhání města Malagy. Hlavním rysem této stavby, který je třeba zdůraznit je nádherný oltářní obraz, jenž je umístěn na hlavním oltáři. V kryptě je umístěna rodinná hrobka hrabat z Buenavisty, kteří se zasloužili o rekonstrukci celého kostela v 17.století.

Stravování:

Snídaně

Vzdálenosti:

Hotel se nachází max. 900 m od centra

Cena zahrnuje:

letenku Praha Malaga Praha v optimální knihovací třídě, příruční zavazadlo do 8 kg, 3 noci ubytování v hotelu se snídaní, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

odbavené zavazadlo, taxi do hotelu (cca. 25 EUR) nebo lístek na metro - cca. 5 EUR, pojištění léčebných výloh

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu