pojistka-old

Cestovní pojištění zákazníka

 
Zákazníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK uzavřít jeho prostřednictvím pojištění, není CK povinna nad daný zákonný rámec cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.
Pokud pojištění sjednává CK, pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod. Všechny náklady hradí pojišťovna.
 

pojištění u České podnikatelské pojišťovny a.s.

 

AGL TRAVEL

 

pojištění léčebných výloh

 

pojistné v Kč osoba                    0-18 let/den

pojistné v Kč osoba                   18-69 let/den

pojistné v Kč osoba nad             70 let/den

 

zdravotní péče

2 000 000

10,-

14,-

40,-

 

repatriace

2 000 000

 

ošetření zubů

5 000

 

celkem

2 000 000

 
           

úrazové pojištění

 

7,-

18,-

50,-

 

smrt následkem úrazu

100 000

 

invalidita

200 000

 

trvalé následky 

200 000

 

pojištění zavazadel

 

jedna věc max

10 000

 

celkem

15 000

 

pojištění odpovědnosti

 

za škodu na zdraví

2 000 000

 

za škodu na věci

1 000 000

 

za škodu finanční

500 000

 

za škodu finanční

100 000

 
           

připojištění storna zájezd

 

15,-

15,-

15,-

 

lze pojistit pouze společně s úrazovým pojištěním s pojištěním zavazadel a s pojištěním odpovědnosti

80 % poplatků za storno zájezdu do výše max.80% z ceny zájezdu maximálně pak 12 500,-

 

celkem

 

32,-

47,-

105,-

 
           

Připojištění Storno plus - individuální výběr klienta

 

pojištění storna zájezdu Storno plus

80 % poplatků za storno zájezdu do výše max. 80% ceny zájezdu

pojistné / paušál  / osoba / zájezd

 
 

lze pojistit pouze slopečně s úrazovým pojištěním, pojištěním zavazadel a pojištěním storna

max. 25 000,-Kč

400,-Kč

 
 

max. 50 000,- Kč

1 990,-Kč

 
 
 

PŘIPOJIŠTĚNÍ ZIMNÍCH SPORTŮ

 

limit plnění

Pojistné

osoba/den

Max za 24 hod

celkový

   

škody na zimním vybavení

 

 

27,-

- odcizení

Neomezeno

15 000

- poškození

neomezeno

2 500

nájem náhradního vybavení

500

5 000

pojištění při uzavření sjezdovek

- pokud není možno lyžovat

800

5 000

pojištění pro případ laviny

- neuskutečněná cesta

v důsledku laviny

neomezeno

20 000

nevyužitá zimní dovolená

z důvodu úrazu pojištěného

800

8 000

 

Česká podnikatelská pojišťovna