NORCI

ZPŘÍSNĚNÍ PODMÍNEK PŘEPRAVY CESTUJÍCÍCH S CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ NA LETECH TRAVEL SERVIS/SMARTWINGS! 

Vážení obchodní přátelé,

prosíme, věnujte pozornost této skutečnosti!

Rádi bychom Vás upozornili, že došlo ke zpřísnění podmínek pro přepravu cestujících s cizí státní příslušností na letech Travel Servis/Smart Wings. Týká se to zejména cestujících z bývalých zemí SSSR vracejících se ze zemí mimo-Schenenský prostor (Turecko, Albánie...). Cestující, kteří nesplní vstupní požadavky České republiky pro návrat, nebudou cizineckou policií vpuštěny do ČR.

Letecká společnost Travel Servis/Smart Wing podnikla následující opatření:

S platností od 1.12. 2013:
Každý cestující, u kterého cestovní doklady v době odletu z ČR neumožní jeho návrat zpět do ČR, bude na odbavovací přepážce identifikován. Následně bude upozorněn na tuto skutečnost a nebude přijat k přepravě, dokud písemně nepotvrdí, že v době návratu do ČR bude splňovat vstupní požadavky do ČR. Pokud tak neučiní bude vyhoštěn a musí uhradit veškeré náklady s tím spojené včetně pokuty uložené přepravci orgány ČR.

S platností od 1.1. 2014:
Dojde k úpravě Přepravních podmínek Travel Service. Cestující, u něhož cestovní doklady již v době odletu z ČR do zemí mimo-Schengen neumožní jeho návrat, nebude přijat k přepravě již na cestě z ČR do země mimo-Schengen.

Žádáme Vás, abyste naše společné klienty na tuto skutečnost upozornili již v době rezervace/prodeje zájezdu, tak abychom předešli případným nepříjemnostem při odbavení na letišti.

AGL travel neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme kontaktovat velvyslanectví dané země před odletem do destinace a ověřit si potřebné informace o vízové situaci a potřebných dokladech.

Děkujeme za spolupráci a přejeme úspěšný prodej.

AGL  travel