Estonsko - informace o zemi

Estonsko - informace o zemi


Vlajka Saaremaa

Estonsko, je se svou zajímavou polohou u Baltského moře zajisté netradičním místem, kde můžete strávit svou dovolenou. Ovane vás nostalgie let, kdy desítky ba stovky Čechů vyráželi k nejbližšímu dostupnému moři a to právě k Baltskému. Estonsko je dnes plně integrovanou zemí Evropské Unie a jako jediná z pobaltských zemí zavedla již roku 2011 měnu euro. Tato země vás jistě překvapí příjemnými lidmi a mírnými cenami, na které již nejsme ze západních zemí zvyklí. Estonsko má bohatou historii a nejednou muselo bojovat o svou nezávislost. Ve 14. století jej vlastnil německý křižácký řád. Poté se potýkali s Dánskou, Švédskou nebo Ruskou nadvládou. Po I. světové válce získalo Estonsko na krátký čas nezávislost, kterou si tvrdě vybojovalo. Tato nezávislost na Rusku trvala až do II. světové války, kdy byla země nejdříve obsazena sovětskými vojsky a posléze koncem války osvobozena rudou armádou a přiřazena pod SSSR. Úplné samostatnosti se Estonsko dočkalo až roku 1991. Estonci jsou křesťané, i když dnes se k víře hlásí pouhých 31% obyvatelstva.

POLOHA: Estonsko je nejseverněji položená pobaltská země, rozkládá se na 1500 ostrovech. Od Finska ji dělí 80 km záliv. Průměrná nadmořská výška země je kolem 50 m n.m. Značná část povrchu, až 47%, je tvořena lesy. V Estonsku je 1400 jezer, jsou zde četná rašeliniště, močály a bažiny.

Kompletní informace o Estonsku - klimatu, měně, kuchyni a dalším - naleznete zde.

SAAREMAA

proláklina, kráterNejvětší estonský ostrov s rozlohou 2 714 km². Jeho název se odvozuje od islandského Eysysla, což v překladu znamená „Ostrovní země“. Díky mírnému přímořskému podnebí a půdě bohaté na vápník se na ostrově nachází endemické druhy flóry a fauny. Přes 200 místních druhů rostlin od Rhinanthus osiliensis (estonsky Saaremaa robirohu), což je jeden druh estonské orchideje z celkových 35, které se na ostrově nachází, až po tuleně kroužkovaného, šneka římského a vzácné druhy motýlů. Každoročně jsou pozorovány statisíce migrujících ptáků při své zastávce na ostrově. Speciální ochranu zde požívají husy bernešky nebo labutě velké. Ostrov tvoří přes 80 jezer. Některá vznikla tektonickým zdvihem a následným oddělením od moře, proto má většina jezer mírně slanou vodu. Saaremaa si uchovalo jedinečné přírodní klima díky své izolovanosti od pevniny. Pohledy na nedotčenou přírodu nabízí četné rezervace, např. Viidumae a Vilsandi – parky, vysoké útesy, velké stromy, bažinatá území. Netradiční podívanou je meteorický kráter na Kaali, který je největší v Evropě a je snadno přístupný návštěvníkům. Ideální příležitost pro ty, kdo si chtějí prohlédnout tento úkaz a nemusí přitom putovat na vzdálenou Sibiř.

Saaremaa je příznivým místem lákajícím k odpočinku s unikátní přírodou s mnoha endemickými druhy rostlin a zvířat a zároveň s mnoha kulturními unikáty.

Vesničky jsou tvořeny domky s doškovými střechami obehnanými kamennými zídkami. Obyvatelé stále používají svůj vlastní dialekt a žijí tradičním způsobem života. Ostrov Saaremaa je tvořen třemi základními pilíři – chléb, pivo a větrné mlýny. Místní obyvatelé si stále pečou tmavý, žitný kváskový chléb a vaří vlastní pivo, které má svou ochrannou známku. Třetím pomyslným pilířem jsou větrné mlýny. Typických estonských větrných mlýnů s otočnou věží se nezachovalo mnoho, byly stavěny na vysoké kamenné podezdívce. Jedná se o jeden z nejstarších typů mlýnů v Evropě. Pět těchto mlýnů stojí v muzeu Angla blízko Leisi. Mnoho mlýnů bylo zničeno a znovuobnoveno, protože se jedná o důležitou část místní kultury.

Historie ostrova sahá do doby před 8000 lety. Starověký boj za svobodu ukončil řád mečových rytířů neboli livornských rytířů, kteří šířili křesťanství do Pobaltských států. Německá okupace trvala až do roku 1559, kdy byl ostrov obsazen Dány. V letech 1645-1710 byl ostrov Saaremaa pod vládou Švédska. Roku 1710, během Severské války byl obsazen Petrem I. a stal se součástí carského Ruska. Jako strategicky významný bod se stal místem bojů I. a II. světové války. Roku 1991 připadl ostrov pod nově vzniklý stát Estonsko.

KURESSAARE

Biskupský hrad - KuressaareMěstečko vyrostlo u Livonského zálivu, kde původně vzniklo obchodní středisko s pevností. Po roce 1230 bylo kontrolováno rižským biskupstvím. Ve 14. století zde vznikl biskupský hrad, který je zapsaný v seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Od 8.5.1563 se stalo svobodným městem a započal jeho rozvoj. Přicházelo sem mnoho bohatých obchodníků a řemeslníků, díky čemuž si vydobyl obchodních výhody a privilegia. Za dob vlády švédské koruny se rozvoj města zmnohonásobil. Do přístavu vplouvaly desítky lodí ze Saaremaa a Kurlandu. V letech 1710-1918 připadl ostrov pod carské Rusko. Roku 1710 rusové město vypálili. Další vývoj města nastal v letech 1918-1940, kdy se stalo oblíbeným lázeňským a prázdninovým střediskem.  V době sovětské éry byl ostrov jednou z uzavřených zón Estonska. Což mu pomohlo zachovat si jedinečnou biodiverzitu. Po roce 1990 získalo město opět místní nezávislost a začalo se rychle vyvíjet. Hlavní vjezd do přístavu Roomassaare, je 5 km od centra města. Přístav byl založen roku 1894 a rekonstruován v letech 1998-1999. Stal se z něj mezinárodní přístav pro osobní a obchodní lodě.

V kontrastu s velkými městy, jejichž vymoženosti se zde také najdou. Je Kuressaare útulné malé městečko s čistým životním prostředím a čistou pitnou vodou. Není tu kouř z továren a ulice nejsou přeplněné dopravními prostředky.

TURISTIKA

Ostrov Saaremaa je vyhledávané lázeňské místo s léčebným mořským bahnem, které je využíváno již přes 160 let. První léčebné domy byly otevřeny již roku 1840. Ostrov má pravidelné lodní spojení s Rigou, Helsinkami, Stockholmem, Tallinnem. Po revoluci roku 1990 počty návštěvníků ostrova pravidelně rostly až na dnešních 200 000 návštěvníků za rok. Nejpočetnější skupinou návštěvníků ostrova jsou Finové. Na ostrově je, kromě již zmiňovaného muzea větrných mlýnů i skanzen Mihkli, kde si můžete dopřát tradiční saunu nebo piknik.