Města z pohádek tisíce a jedné noci - Uzbekistánem po Hedvábné stezce

Města z pohádek tisíce a jedné noci - Uzbekistánem po Hedvábné stezce


Města z pohádek tisíce a jedné noci - Uzbekistánem po Hedvábné stezce!

 

Uzbekistán

Slavná síť obchodních tras, které procházely napříč celou Asií ze Středomoří do Číny a Indie, to je Hedvábná stezka, nazvaná podle hlavního artiklu, který se dovážel z Číny už od říše Římské. Představovala v té době, cca od roku 200 př. n.l. až do dobytí Konstantinopole v 15. století, informační a kulturní most mezi Evropou a Dálným východem. Celá hlavní trasa, od Středozemního moře do srdce Číny, měřila zhruba 9000 km. Uzbekistán leží na této stezce.

Uzbekistán - Trasa Hedvábné stezky

V 7. století dosáhla Hedvábná stezka jednoho ze svých vrcholů, než se na scéně objevili Arabové, kteří posíleni islámskou vírou dobyli celý Blízký východ, Střední Asii a společně s Turky porazili i Čínu. Po stabilizaci Blízkého a Středního východu se významně pozvedla věda a kultura. Vzkvétala legendární středoasijská města jako Buchara a Urgenč, a stala se ve své době obchodními, ale i kulturními a náboženskými metropolemi celé Asie. V Samarkandu například žil a působil v pol. 15. století slavný uzbecký astronom a matematik Ulug Beg, jehož observatoř zde můžete vidět. Byl to vnuk slavného dobyvatele Timura Velikého. Jeho astronomické objevy byly excelentní, vypočítával oběžné dráhy nebeských těles s neobvyklou přesností i délku roku.

Uzbekistán

Ve 13. století se z východu vyrojily mongolské kmeny sjednocené pod vedením Čingischána a při nejničivějším tažení všech dob dobyly na více než sto let jak Čínu, tak skoro celou Asii. Zastavily je až lesy východní Evropy.

Padly hranice a cla, byly vybudovány řetězce karavanserájů a zlikvidováni loupežníci, takže Hedvábná stezka během tohoto období tzv. „Mongolského míru“ zažila další období rozkvětu. Po rozpadu mongolské říše ovládl koncem 14. století velkou část Asie Timur Veliký, dobyvatel sídlící v legendárním Samarkandu a krutý stejně jako jeho mongolští předci. Vyplenění řady oblastí jeho rukou, společně s obsazením západní Asie – Konstantinopole Osmanskými Turky, znamenalo počátek konce Hedvábné stezky. Obchod kontrolovaný podnikavými Turky se stal nerentabilní kvůli vysokému clu. Ke konci přispěla i Čína, která se v 15. století svévolně uzavřela světu.

Uzbekistán   Uzbekistán

Asijští obchodníci situaci vyřešili přesunutím obchodu na moře, takže pevninská Hedvábná stezka mezi Středomořím a Dálným východem po zhruba 1600 letech své existence v podstatě zanikla. Severní větev stezky byla frekventovanější. Trasa překonávala středoasijské pouště Karakum a Kyzylkum přes legendární města-oázy Buchara a Samarkand, tehdejší střediska obchodu a vzdělanosti. Četné medresy – učiliště koránu a řemesel, mauzolea emírů a chánů, stejně jako mešity a minarety jsou toho důkazem. Z Buchary také vedla významná odbočka do Chivy, centra obchodu s otroky, která je dnes chráněna jako dědictví UNESCO. Dále odbočka pokračovala do Ruska.

Uzbekistán

Karavanseráje poskytovaly velbloudím karavanám posunujícím se pouští pohostinství, zábavu a ochranu. Bývaly od sebe ve vzdálenosti jednodenního pochodu, tedy asi 20 – 30 km. Zvlášť v odlehlejších oblastech hemžících se loupežníky nebylo radno zůstávat přes noc venku, takže si obchodníci za nocleh v karavanseráji rádi zaplatili. Ve městech navíc tyto „hostince“ sloužily jako komerční centra, kde se uzavíraly obchody. Panovníci budovali řetězce karavanserájů, aby skrz obchod posílili ekonomiku své země. Ze stejného důvodu se snažili i zabezpečit obchodní cesty vojensky.

Nejcennějším zbožím, které se na Hedvábné stezce v minulosti přepravovalo, byl čaj, koření, textil, koberce, drahé kameny – léčivý nefrit a kadidlo. Vývoz hedvábí však čínský císař zakázal.

Uzbekistán   Uzbekistán

Cesta po stopách dávných karavan z Turecka přes Írán, Turkmenistán, Uzbekistán a Kyrgyzstán do Číny dnes trvá cestovatelům půl roku, dříve putovali s karavanou až tři roky, výchozím bodem bývaly i Benátky. Málokdo ale Hedvábnou stezku projel celou. Obchodovalo se i na kratší vzdálenosti. Právě na této trase najdeme města z pohádek Tisíce a jedné noci a připomeneme si vyprávění o Aladinově lampě, dobrodružství Sindibáda námořníka, Alibabi a 40 loupežníků aj. pohádky, které vyprávěla Šehrezáda králi Šahrijádovi – tisíc nocí, během nichž porodila tři syny a on ji nepopravil za svítání, jak míval ve zvyku.

Uzbekistán   Uzbekistán

Uzbekistán vás nemůže zklamat, je pro Evropana vizuálně natolik exotický, duchovně silný, mnoha barvami a vůněmi oplývající, že na jeho návštěvu nikdy nezapomenete. Uzbekové jsou přátelští a pohostinní lidé, při konzumaci hroznového vína (palčiki sultanky), granátových jablek, skvělých žlutých cukrových melounů a výtečně upraveného skopového masa si budete připadat jako v zahradách princezny Šehrezády.

Uzbekistán

Vzpomeňte si i na Marca Pola, jehož zápisky byly mylně považovány za cestopis, jde přitom o itinerář (jakéhosi rádce) pro karavany Hedvábné stezky, kterou sám prošel a navštívil Bucharu i Samarkand, když putoval od dvora mongolského chána Kublaie, vnuka slavného Čingizchána, zpět do Benátek. Uvědomíte si, kolik různých národů, civilizací a náboženství tímto teritoriem prošlo před vámi a jak je fajn, že tu dnes můžete být alespoň srdcem a duší s nimi.

Uzbekistán

Blesk.cz