Rusko - Petrohrad a Moskva

Rusko - Petrohrad a Moskva

RUSKO

Rusko nebo také Ruská federace je největším státem na zemi. Ruská kultura se odvíjí z tradic pravoslavného křesťanství. Úředním jazykem je ruština. Geograficky je Rusko rozděleno na evropskou a asijskou část pohořím Ural, táhnoucím se napříč celou zemí. Na Ural navazuje řeka Ob a tvoří spolu s pohořím Ural páteř země, dělící ji na dva kontinenty. My bychom Vám rádi představili Rusko jako kulturní perlu, kterou je hlavně skoro 5 milionové město Petrohrad a dále hlavní město a město obchodu Moskvu, která se svými 10,5 miliony obyvateli patří mezi největší města v Evropě.

Otervírání mostů - Bílé noci

PETROHRAD

Petrohrad známý také svým starším jménem Leningrad. Dnešní oficiální název zní Sankt-Petěrburg, lidově též zvaný Pitěr. Dnes téměř 5 milionové město, které je na seznamu světového dědictví UNESCO. Založené carem Petrem Velikým roku 1703, pro něhož mělo být „oknem do Evropy“, vybudovaném na bažinách. Město bylo doslova vydupané ze země a stojí na množství obětí, které podlehly nepříznivým podmínkám při stavbě. Zvláště když uvážíme nejskvostnější stavbu Petrohradu – Zimní palác s překrásnými zlatem zdobenými interiéry, který nechala postavit sama dcera Petra Velikého, Alžběta. Spolu s klasicistní přístavbou z něj Kateřina Veliká roku 1764 učinila galerii Ermitáž. A to nemluvě o nejznámější památce Petrohradu – Jantarové komnatě, jejíž zdi jsou vykládané pouze pravým jantarem a čistým zlatem.

BÍLÉ NOCI

OTEVÍRÁNÍ MOSTŮ

ERMITÁŽ

PETRODVOREC

PUŠKINO

JANTAROVÁ KOMNATA

 

MOSKVA

Majestátním symbolem Ruska je jeho hlavní město Moskva. Město plné kontrastů. Zatímco ulice ovládá kakofonie zvuků – troubení aut, hluk ulice. Vstoupíte-li do kostela, ovládne Vás naprostý klid a Vy uslyšíte pouze tichý šepot modliteb. To samé platí o architektuře, zatímco centrum je tvořeno nádhernými, impozantními stavbami, okraj města hyzdí nevzhledná sídliště. Centrum města zdobí stovky let staré impozantní stavby, prohlášené roku 1990 světovým kulturním dědictvím UNESCO. Tento soubor tvoří zejména Kreml se svými 20 věžemi a jež zároveň patří mezi nejobdivuhodnější stavby světa. Moskva je též sídlem patriarchy ruské pravoslavné církve. Za zhlédnutí též stojí Moskevská univerzita s nádherným výhledem na olympijský stadion v Lužnikách. Pro děti a jejich rodiče mohou být lákadlem klasické ruské pravé čokoládové bonbóny, např. Běločka, Aljonka aj. polepené různými obrázky medvědů, vlaštovek, kohoutů a dalších námětů.

KREML

TREŤJAKOVSKÁ GALEI

RUDÉ NÁMĚSTÍ

GUM

CHRÁM VASILA BLAŽENÉHO

MAUZOLEUM V.I. LENINA

METRO

KREML

TREŤJAKOVSKÁ GALERIE

 

PETROHRAD

BÍLÉ NOCI

Fenomén BÍLÉ NOCI. Na tento přírodní jev, ukazující se v plné kráse od začátku června do poloviny července, se sjíždí lidé z celého světa (vrcholem je 21.6., kdy den trvá 18 hodin a 53 min). Všichni lidé jsou v ulicích a slaví. V centru vybuchují ohňostroje a každá noc vypadá jako další Silvestrovská oslava. Kavárny a restaurace jsou otevřené takřka nepřetržitě, kromě zahraničních turistů se do Petrohradu sjíždí i Rusové a společně pak oslavují návrat léta. Doporučujeme projížďku lodí po Něvě, kde nejlépe vynikne tento jev při pozorování okolních staveb, které jsou v tomto světle ještě netradičnější, ba přímo pohádkové.

nahoru

OTEVÍRÁNÍ MOSTŮ

Otevírání Petrohradských mostů probíhá od dubna do září. Další úžasná petrohradská atrakce, která láká cestovatele z celého světa. Mosty se otevírají, aby mohli lodě volně vplout z Finského zálivu do Ladožského jezera. Otevírání mostů probíhá v přesném pořadí. Jako první se otevře most poručíka Schmidta a Palácový most. Nejlepším místem pro sledování je Vasiljevskij ostrov, ale pozor, musíte ho opustit včas, protože po zvednutí všech mostů by se Vám mohlo stát, že zde zůstanete „uvězněni“ až do opětovného zavření mostů. Výhodné místo pro „bezpečné“ sledování a hlavně pro bezpečný návrat zpět do hotelu je Palácové nábřeží poblíž Zimního paláce.

nahoru

ERMITÁŽ

Návštěva tohoto symbolu ruského impéria je téměř povinností každého turisty. Budova čtvercového půdorysu měří neuvěřitelných 200 metrů. Pro návštěvníky Zimního paláce bez průvodce čeká mnoho obtížných rozhodnutí, které z 365 místností vlastně navštívit. Celá prohlídková trasa má 11 km, a pouhý pohled na 2,8 milionu vystavených exponátů by Vás připravil o 9 let života. Doporučujeme navštívit Velké apartmá (svět zlata a zrcadel), pozlacený kočár v sále Polních maršálů, Velký trůnní sál s anglickým trůnem pod vyřezávaným reliéfem, odkud ruští panovníci vyhlašovali reformy a skládali sliby, že se nikdy nepokloní před nepřáteli. Dále doporučujeme návštěvu francouzského oddělení, které obsahuje díla od Poussina, Watteaua, Frangonarda, gobelíny a porcelán Ludvíka XIV., v dalším patře pak naleznete díla od Gogha, Gauguina, Rodina, Picassa, Cézanna nebo Matisse. Vyvrcholením zdejších sbírek je Zlatá místnost s poklady nedozírné ceny (zlaté předměty ze Sibiře, díla Skytů, starověkých Řeků, pohřební dekorace, indické klenoty – tuto místnost lze vidět pouze s průvodcem. Z „Malé Ermitáže“ pak nesmíte vynechat Pavilónový sál s bachčisarajskou Plačící fontánou a Pavími hodinami. V Nové Ermitáži naleznete více než dvacet Rembrandtových obrazů.

nahoru

PETRODVOREC

Nazývaný „Druhé Versailles“ s 5 paláci a areálem o celkové rozloze 1000ha (na šířku asi 3 km). Kromě krásného a nově zrekonstruovaného Velkého paláce, který byl značně poničen za druhé světové války, jsou Petrodvorce navštěvované hlavně pro své fontány. Od Velké kaskády, nacházející se přímo pod palácem se rozkládá impozantní pohled na Balt. Fontány jsou unikátem, který i přes veškerou současnou techniku, je stále napájen samospádem. Tento unikát je otevřen vždy od května do září.

nahoru

PUŠKINO

Carskoje Selo, nebo-li Puškino, další pokus o, v tomto případě, vnitrozemské „Versailles“, tentokrát z nápadu Petrovy dcery Alžběty. Puškino je vystavěno na základech menšího domu, který byl oblíbeným útočištěm Alžbětiny matky. Na fasádu bylo použito více než 100 kg lístkového zlata a celková délka fasády je něco kolem 1 km. Za zhlédnutí jistě stojí Velký sál, který byl vystavěný Rastrellim se dvěma řadami oken nad sebou. Při velkých slavnostech zde hrálo až 80 hudebníků a sál o rozloze 830 m2 osvětlovalo 1 200 svíček.

nahoru

JANTAROVÁ KOMNATA

K největšímu lákadlu Puškina v současné době patří Jantarová komnata. Původně věnovaná caru Petrovi pruským králem Fridrichem Wilhelmem I. Celá tato nádhera za záhadných okolností zmizela za 2. světové války. Od roku 1979 se započalo s obnovou repliky, která byla dokončena roku 2003 na 300 leté výročí založení Petrohradu. Během dlouhých let hledání byly nalezeny dva umělecké exponáty - mozaika a komoda, které jsou dnes umístěny přímo v komnatě.

nahoru

 

 

 

MOSKVA

RUDÉ NÁMĚSTÍ

Krasnaja ploščaď, dnes je název překládán jako Rudé náměstí, ale původně ve staroruštině znamenalo krasne opravdu krásné a ne jen rudé, od roku 1991 je na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Původně měl tento název nést chrám Vasila Blaženého. Ten pak vystřídal původní jméno náměstí Požar, které náměstí neslo po vypálení původní zástavby. Současný název má již od 17. století.

nahoru

GUM

(Glavnyj Universalnyj Magazin) – nejstarší moskevská pasáž, postavená roku 1894 v pseudoruském stylu Alexandrem Pomerancevem. Dříve se tu nacházeli pouze malé stánky, ale dnes jsou zde obchody renomovaných značek.

nahoru

CHRÁM VASILA BLAŽENÉHO

Chrám byl postaven za Ivana Hrozného roku 1553 jako dík za vítězství nad Zlatou hordou v Kazani. Dnešní pestrobarevnost získal až v 17. století. Půdorys má tvar hvězdice, ve středu stojí věž, kolem ní jsou seskupeny čtyři malé kaple a kolem nich další čtyři kaple. Devět věží má připomínat devět dní, během nichž byli Tataři přemoženi, a Kazaň byla dobyta. Roku 1588 byla vybudována ještě desátá kaple, pojmenovaná a zasvěcená Vasilovi. 

nahoru

MAUZOLEUM V.I. LENINA

Vybudované roku 1930 architektem Alexejem Ščusevem z černého labradoritu a červeného porfyru. Lidé se spořádaně řadí do fronty, projdou kolem skleněné rakve a bez zastávky pokračují ven z objektu. Omezený provoz: Út-Čt, So, Ne 10:00 – 13:00 hod.

nahoru

METRO

Plány na jeho výstavbu začali již roku 1902, ale po protestech církve a majitelů koňský drah a tramvají byla výstavba metra započata až roku 1931 na výročí VŘSR. Roku 1935 byla otevřena první trasa, 13 stanic mezi Sokolniki a Parkem Kultury. Dnes je tu 11 tras s více než 150 stanicemi a každá stanice má svůj vlastní styl. Nejzajímavější jsou ty první stanice, které byly stavěny jako „chrámy lidu“. Na stěnách a sloupech celého metra bylo použito 40 různých druhů hornin, mramor, porfyr, žula, labradorit.

nahoru

KREML

Obklopují jej 2 km hradeb z červených cihel, přerušované 20 věžemi. Do Kremlu se dostaneme ze západní strany přes dlouhý most.

nahoru

TREŤJAKOVSKÁ GALERIE

Světově proslulá sbírka ruského umění vlastní přes 130 tisíc děl. Tato pokladnice ruského umění se nachází v budově, kterou nenavrhl architekt, ale ruský malíř Viktor Vasněcov, který se ve své tvorbě hodně inspiroval pohádkami. Sbírka vznikla díky sběratelské vášni Pavla Treťjakova, který ji v roce 1892 věnoval městu Moskva.

nahoru