Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění zákazníkaPojištění on-line

 
Zákazníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK uzavřít jeho prostřednictvím pojištění, není CK povinna nad daný zákonný rámec cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.
Pokud pojištění sjednává CK, pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod. Všechny náklady hradí pojišťovna.
 
  pojištění u UNION pojišťovny
AGL TRAVEL dospělí / dítě do 15 let dospělí / dítě do 15 let dospělí / dítě do 15 let
Pojištění léčebných výloh TYP A30 / A60 TYP C TYP B
zdravotní péče 7 000 000 Kč 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč
repatriace 175 000 Kč 175 000 Kč 175 000 Kč
ošetření zubů 2 500 Kč / 7 500 Kč 2 500 Kč / 7 500 Kč 2 500 Kč / 7 500 Kč
Asistenční služba 24 hodin/denně Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Úrazové pojištění      
smrt následkem úrazu 90 000 Kč    
trvalé následky 180 000 Kč    
Pojištění zavazadel      
celkem zavazadla/ max jedno zavazadlo 18 000 Kč / 9 000 Kč   10 000 Kč / 5 000 Kč
ztráta dokladů 10 000 Kč
  10 000 Kč
Pojištění odpovědnosti      
za škodu na zdraví 2 500 000 Kč
2 500 000 Kč 2 500 000 Kč
za škodu na věci 1 000 000 Kč
1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
náklady na advokáta /náklady kauce 50 000 Kč / 75 000 Kč
50 000 Kč / 75 000 Kč 50 000 Kč / 75 000 Kč
       
Připojištění storna zájezd      
nemoc, úraz, živelná pohroma, trestný čin 80%*   80% max. 12 000 Kč / os.
úmrtí pojištěného, blízké osoby 100%*   100% max. 12 000 Kč / os.
 Cena pojištění / osoba      
Cestovní pojištění v Kč A30 Evropa 36 Kč / 25 Kč
18 Kč / 18 Kč
24 Kč / 24 Kč
 Cestovní pojištění v Kč A60 Evropa 50 Kč / 30 Kč
   
 Cestovní pojištění v Kč A60 mimo Evropu 70 Kč / 45 Kč
   
Doporučené pojištění *A30 - storno do max. částky zájezdu 30 000 Kč
Petrohrad, Moskva, Pobaltí, Albánie, Madeira
  *A60 - storno do max. částky zájezdu 60 000 Kč
Thajsko, Uzbekistán, Sibiř, Arménie, Gruzie