OKRUH ŠVÝCARSKEM

od 7 290
doprava Autokarem | Brno
strava Strava dle programu

Filtr

Informace o zájezdu:

+ francouzské Chamonix a lichtenštejnsko

Program zájezdu:

1. den: odjezd z Brna je v cca 21:00 hod., přes Prahu a Roz-vadov do Německa a Švýcarska. Dobrá návaznost spojů i ze SR – trasa Žilina-Bratislava-Brno – rádi doporučíme.

2. den: dopoledne příjezd do malebného starobylého městeč-ka s historickým jádrem ze 14. století - STEIN NAD RÝNEM. Pokračujeme ke světoznámým RÝNSKÝM VODOPÁDŮM, kte-ré budeme obdivovat z několika vyhlídek. Následuje projížďka lodí pod vodopády. Dále zavítáme do krásného lázeňského města MONTREUX, zastávka v centru na břehu Ženevského jezera u sochy Fr. Mercuryho. Odjezd na bytování do 3*hotelu. Volno, možnost večeře, nocleh.

3. den: Po snídani odjezd do Francie do CHAMONIX, svě-toznámého horského městečka pod MONT BLANCEM, Cestou uvidíme vodopády, ledovce, krásné přírodní scenérie. V Cha-monix odpočinek, procházka po horském středisku s překrás-nými pohledy na masiv Mont Blanc. Možnost výjezdu lanov-kou na Planpratz (2.000 m.n.m., v provozu od června do září). Odpoledne odjezd do ŽENEVY. Zde můžeme obdivovat Anglic-kou zahradu, květinové hodiny, symbolický, 140 metrů vysoký vodotrysk na kraji jezera. Fakultativně projížďka lodí po Že-nevském jezeře (1 hod..). Dále uvidíme pobřežní promenádu, sídlo organizace OSN, atd. Po prohlídce okolí Ženevského je-zera a části města přejezd do Bernu, kde se při procházce městem seznámíme s katedrálou sv. Vincence, budovou par-lamentu, centrem a hlavní třídou města. Dále pokračujeme do WANGENU, kde se nachází vzácná švýcarská památka – dřevěný most ze 14. století přes řeku Aare. Ubytování ve 3* hotelu, možnost večeře, nocleh.

4. den: Po snídani odjezd do INTERLAKENU, prohlídka města s možností nákupu v obchodním domě Migros. Horskou kraji-nou přes další průsmyk se dostaneme do střední části Švýcar-ska, kde Vás čeká prohlídka malebného města LUZERNU. Romantickou cestou kolem jezera VIERWALDSTATERSEE pro-jedeme k bájnému ALTDORFU. Prohlédneme si město i sochu Viléma Tella, legendárního švýcarského hrdiny a poté zavítá-me do SCHWYZU, kde vznikla švýcarská konfederace. Uvidíme malbami krásně vyzdobenou radnici a skanzen nejstarších domů Švýcarska. Následuje průjezd horskými městy a vesni-cemi kolem jezer až do GLARENSKÝCH ALP. Ve večerních ho-dinách příjezd do VADUZU, prohlídka hlavního města jednoho z nejmenších států světa, LICHTENŠTEJNSKÉHO KNÍŽECTVÍ. Možnost nákupu suvenýrů, čokolády. Odjezd do ČR.

5. den: Příjezd do ČR v časných ranních hodinách do Prahy (cca do 5:00 hod.) a do Brna (cca do 8:00 hod.).

Nástupní místa: Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Střechov, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov.

Cena zahrnuje:

autobusovou dopravu, 2x ubytování se snídaní, průvodce a služby CK, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:

2x večeře 1.400 Kč (56 €), komplexní pojištění včetně storna 180 Kč/os. (7€), jednolůžkový pokoj 1.500 Kč (60€).
Doporučené kapesné na vstupy: cca 55 € (Rýnské vodopády, loď Ženeva).

Minimální počet účastníků:

Změna programu vyhrazena. Ve spolupráci s CK Osvěta Hořovice. Minimální počet účastníků 35. 

Základní informace o destinaci:

Švýcarsko je pluralitní federativní republika s dvoukomorovým parlamentem, devatenáctý nejmenší stát Evropy sousedí s Itálií, Francií, Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem.
Kromě českého názvu Švýcarsko, se můžeme setkat se čtyřmi oficiálními názvy – Schweiz, Suisse, Svizzera nebo Svizra, a to hlavně díky třem oficiálním jazykům - němčina, francouzština a italština.
Země nedisponuje téměř žádnými nerostnými zdroji, průmysl je založen zejména na dovozu surovin, jejich zpracování a následném vývozu. Celosvětově známé a proslulé jsou hodinky, čokoláda i sýry.
Země je oblíbenou destinací turistů. Kromě hor, jezer, řek a dalších přírodních krás, lze obdivovat také města plná uměleckých skvostů a historických památek.

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu