ARMÉNIE - GRUZIE

od 34 990
destinace
doprava Letecky | Praha, Letiště Václava Havla
strava Snídaně

Filtr

Informace o zájezdu:

JEREVAN – GARNI – GEGHARD – JEZERO SEVAN – DILIJAN –TBILISI – MCCHETA – KAZBEGI – KACHETIE – GREMI – GURJAANI
letecký poznávací zájezd na 9 dní/7 nocí
• bohatý program, kouzelná příroda, památky a chrámy
• vstupy dle programu v ceně
• česky hovořící průvodce

Program zájezdu:

1. DEN: večerní odlet do Jerevanu.


2. DEN: přílet do hlavního města Arménie - Jerevanu v ranních hodinách, následuje návštěva destilérie  koňaku Ararat. Po ochutnávce pěší prohlídka centra a ulice Abovyan, jedné z nejstarších a nejvýznamnějších ulic města, dále  budova Národního historického muzea a Národní obrazárny. Po obědě (individuálně) nás čeká architektonický komplex Cascade se sochami od Botera a dalších umělců. Procházka bude zakončena v Parku Vítězství se sochou Matky Arménie a dechberoucím výhledem na růžové město Jerevan. Procházka po místním tržišti „Vernisáž“. Ubytování v hotelu v centru města, individuální večeře a volný večer.


3. DEN: po snídani odjezd na pláně Araratu, kde se nachází klášter Khor Virap, 200 m od hranice s Tureckem, na nejbližším místě k bájné hoře Ararat. Možnost oběda (individuálně). Poté prohlídka kláštera Noravank, který je obklopen překrásnou horskou scenérií. Po cestě do Jerevanu zastávka ve vinařství ve vesnici Areni (možnost ochutnávky a zakoupení vín). Návrat do Jerevanu, večeře (individuálně), nocleh v hotelu.


4. DEN: po snídani odjezd do muzea rukopisů Matenadaran, poté odjezd ke klášteru Geghard ze 13. st. (UNESCO), který se skládá ze tří kostelů a hrobky vytesané do skály. Následuje prohlídka pohanského chrámu Garni – který jako jediný pochází z helénského období (postaven r. 77 n. l.). Poblíž chrámu se nacházejí ruiny královského paláce a lázní s unikátními mozaikami. Dále pokračuje cesta k jezeru Sevan (cca 1900 m n. m.) – největšímu jezeru Kavkazu s úžasnou přírodou a křišťálově čistou vodou. Možnost oběda (individuálně). Odpoledne prohlídka kláštera Sevan, který se nachází na poloostrově, odkud je krásný výhled na jezero a okolní hory. K večeru přejezd do horského střediska Cachkadzor. Po cestě se ještě zastavíme u kláštera Kečaris. Možnost večeře (individuálně), ubytování a nocleh.

5. DEN: po snídani odjezd hornatou krajinou na hraniční přechod do Gruzie. Ráno ještě zastávka u opatství Haghartsin umístěného hluboko v lesích. Příjezd do hlavního města Gruzie - Tbilisi – okružní jízda městem. První zastávka bude u zbytků městské obranné zdi, kde je vagón historické koněspřežné dráhy Konka, pěšky si projdete centrum Tbilisi od historických lázní Abanotubani až k pevnosti Narikala, z níž se vám naskytne krásný výhled na celé město. Ubytování v hotelu, večeře s folklorním programem (v ceně), nocleh.


6. DEN: po snídani odjezd do starobylého města Mccheta zapsaného v UNESCO. Prohlídka tohoto města založeného před více než 4 tis. let začne zastávkou u kláštera Jvari z 6. stol. tyčícího se nad soutokem řek Mtkvari a Aragvi, jež je pravděpodobně nejstarším dochovaným klášterem v Gruzii. Od kláštera se naskytne krásný výhled na katedrálu Svetitskhoveli z 11. století (sloužila jako pohřební místo gruzínských králů a podle legendy je zde uložena košile Ježíše Krista), kterou následně navštívíte. Po procházce historickým centrem města následuje přejezd do města Ananuri. Prohlídka hradního komplexu na řece Aragvi a pevnosti a oběd (individuálně). Odpoledne přejezd do oblasti Kazbegi (asi 90 km), kde bude ubytování v hotelu a večeře u místní rodiny (v ceně).


7. DEN: po snídani odjezd do vesnice Stepantsminda (1700 m n. m.). Prohlídka starodávného kostela Gergeti Trinity (Svatá trojice) postaveného ve výšce 2127 m n. m. Při jasném počasí jsou úžasné výhledy na ledovce a pohoří Kavkazu na horu Mount Kazbeg, třetí nejvyšší vrchol Kavkazu (5047 m). Po obědě (individuálně) odjezd průsmykem Gombori do města Tsinandali na prohlídku rezidence, která patřila básníkovi Alexanderovi Chavchavadzemu. Následuje odjezd do Gremi, komplexu s královským hradem, zvonicí, kostelem Archandělů a vinným sklepem. Odjezd do vinařské vesnice Gurjaani, kde bude prohlídka soukromého vinařství Wine House Gurjaani. Zde se podíváte, jak se vyrábí víno dnes a jak se vyrábělo dříve. Ochutnáte také tradiční zákusek churchkhela. Večeře v tradiční restauraci s ochutnávkou vín a hudebním doprovodem (v ceně).  Večer přejezd do města Sighnaghi, ubytování a nocleh.


8. DEN: po snídani prohlídka Sighnaghi, bývalého královského města zvaného pro svou romantickou atmosféru Město lásky. Poté přejezd ke klášteru Bodbe, kde je pochována Sv. Nina, která přinesla do Gruzie křesťanství. Po zastávce na oběd (individuálně)  následuje návštěva unikátního skalního klášterního komplexu David Gareja, který se nachází při hranici s Azerbajdžánem a byl od 6. do 18. st. kulturním a vzdělávacím centrem oblasti. Odjezd do Tbilisi, večeře (individuálně), ubytování a nocleh.


9. DEN: transfer v brzkých ranních hodinách na letiště v Tbilisi, odlet do Prahy.

Cena zahrnuje:

letenky Praha – Jerevan, Tbilisi – Praha (do ceny letenky 8000,- Kč/os.), letištní taxy a poplatky, 7x ubytování v hotelích 2-3*  nebo penzioneche se snídaní, 3x večeři v Gruzii, degustaci koňaků a vín, výlety a vstupy do objektů a památek dle programu, transfery dle programu, služby místního průvodce, česky hovořícího průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK dle zákona č. 159/1999.

Cena nezahrnuje:

cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu (50 Kč/os./den), obědy (cca. 17 EUR) a večeře (cca. 20 EUR), nápoje, spropitné a další osobní výdaje.

Změna programu vyhrazena.

Minimální počet účastníků:

10 osob.

Výlety a pamětihodnosti:

JEREVAN - hlavní město Arménie, se nachází 12 km od hranice s Tureckem. Je považováno za jedno z nejdéle trvale osídlených míst na světě. Město přetíná kaňon řeky Hrazdan a zdánlivě hned nad městem se v jasné dny rýsuje silueta Araratu. Jerevan byl několikrát v průběhu historie postižen silným zemětřesením. Během posledního velkého zemětřesení v roce 1988 byla zničena většina města. Město bylo vybudováno na místě, kde se od roku 783 př. n. l. nacházela starodávná pevnost. Díky strategické pozici se tudy brzy začaly křižovat staré obchodní cesty z Ruska a Anatolie do Persie. Hlavní rozvoj města začal na začátku 20. století. Pod sovětskou nadvládou byla vybudována univerzita, školy, akademie věd, divadlo, hudební síně a muzea.

GARNI - je vesnice v arménské provincii Kotajk, nacházející se 28 km od Jerevanu v údolí řeky Azat. Vesnice je proslulá především pevnostním komplexem z 1. st. n. l., ale i dalšími stavbami. Římský chrám zasvěcený bohu slunce Heliovi je v Arménii poněkud neobvyklá památka, která stojí za návštěvu.

KLÁŠTER GEGHARD - je architektonicky unikátní klášter, který byl založen již ve 3. st. n. l. Hlavní kaple však byla vystavěna až v roce 1215 n. l. Klášter je od roku 2000 zapsán společně s malebným údolím Azat na Seznamu světového dědictví UNESCO.

ECHMIADZIN - je město nedaleko arménského hlavního města Jerevanu, sídlo hlavy Arménské apoštolské církve. Významné chrámy tohoto svatého města jsou zapsány na Seznamu světového dědictví UNESCO. Počátky města sahají již do 4. století př. n. l. Ve městě se nachází velká řada památek, především katedrála sv. Matky Boží z roku 618 n. l. Echmiadzin je považován za jedno z nejsvatějších míst v Arménii. Lokalita však čítá i řadu jiných památek, z nichž 3 další chrámy sv. Gajane, sv. Hripsimy a Šoghakath – jsou spolu s hlavní katedrálou na Seznamu UNESCO.

SEVAN - je s rozlohou 1262 km² největším horským jezerem na Kavkaze. Leží v nadmořské výšce 1900 m v Arménské vysočině a je obklopeno horskými hřbety. Dvěma mysy je jezero rozděleno na menší severozápadní část (Malý Sevan) a velkou rozšířenou jihovýchodní část (Velký Sevan), které jsou spojené průlivem. Malý Sevan má hloubku 86 m a členitější břehy. Ve Velkém Sevanu je maximální hloubka 35 m a břehy jsou málo členité. Na západním břehu poblíž novodobého města Sevan se nachází poloostrov Akdamar s již nefungujícím klášterem. Sevanský klášter původně ležel na ostrově, ale díky zavlažování hladina jezera v posledních desetiletích klesá a z ostrova se stal poloostrov plný pláží a parků. Průměrná teplota povrchové vrstvy vody v červenci a srpnu je 17 až 19 °С, maximální 24 °С.

ARARAT - je s 5137 m n. m. nejvyšší horou Turecka i Arménské vysočiny. Nachází se na východě Turecka, několik kilometrů od hranic s Íránem a Arménií. Je též národním symbolem Arménie. Ararat je vulkánem se dvěma vrcholy – Velkým Araratem (5137 m n. m.) a Malým Araratem (3896 m n. m.). Vrchol Araratu je trvale pokryt sněhem a ledem a tvoří výraznou dominantu celého kraje. Nejimpozantnější pohled na ni je z arménského hlavního města Jerevanu a okolí. Podle Bible někde v Araratských horách přistála po potopě světa Noemova Archa, podle některých snad na samotné hoře Ararat.

ARCHITEKTONICKÝ KOMPLEX HAGHPAT - leží v arménské provincii Lorri asi 10 km od hranic s Gruzií. Klášter Haghbat byl založen za vlády krále Abbáse III. Bagratouni (tj. Milosrdného, v letech 928 – 951 n. l.) v těsném sousedství kláštera Sanahin. Oba kláštery pocházejí z 10. až 13. stol. n. l. a jsou zapsány na Seznamu UNESCO. Dominantu tvoří štíhlá a vysoká zvonice, jinak je klášter zvenčí málo nápadný. Nejstarší budovou komplexu je chrám St. Nishan (sv. Kříže), který byl postaven v letech 976 až 991 n. l.

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu