KAZACHSTÁN - KYRGYZSTÁN

od 46 990
doprava Letecky | Praha, Letiště Václava Havla
strava Snídaně

Filtr

Informace o zájezdu:

ALMATY – MEDEA – ASTANA – CHARYN – KARAKOL – ISSYK-KUL – BIŠKEK
letecký poznávací zájezd - 11 dní/10 nocí

Program zájezdu:

1. DEN: odlet z Prahy v 01:00 přes Moskvu do Almaty (Kazachstán), přílet v odpoledních hodinách, ubytování, volno.
2. DEN: odpoledne prohlídka Almaty, bývalého hlavního města Kazachstánu: Panfilovův park, katedrála Nanebevzetí Panny Marie, park 1. prezidenta, lanovkou na horu Kok-Tobe nad Almaty, volno, nocleh.
3. DEN: po snídani vysokohorské středisko Medea s rychlobruslařským areálem ve výšce 2 200 m n. m., Šymbulak – horské středisko (jízda lanovkami až do nadmořské výšky přes 3 000 metrů, krásné výhledy, nocleh.
4. DEN: individuální program (není v ceně zájezdu):
a) celodenní letecký výlet – ráno odlet do Astany (hlavní město Kazachstánu): původně stepní městečko zažilo nebývalý stavební boom a uprostřed kazašské stepi bylo postaveno moderní Megacity. Během okružní cesty městem si prohlédneme areál EXPO 2017, mešitu sultána Chazreta, Pyramidu míru a souladu – globální centrum náboženského porozumění (77 m vysoká), uvidíme zvenku prezidentský palác Ak Orda, navští víme na bulváru Nuržol vyhlídkovou věž Bajterek, symbol mytologického životního prostoru. Prohlídku zakončíme u Chan Šatyr – obřího průhledného stanu (150 m vysoký), který slouží jako nákupní středisko, večer odlet do Almaty
b) autobusem (Velké Almatinské jezero, lehká turistika).
5. DEN: Časně ráno odjezd do kaňonu Charyn, který je „mladším bratrem“ Velkého kaňonu v Americe, táhne se podle stejnojmenné řeky v délce 154 km a obklopují ho až 300 m vysoké skály. Odpoledne odjezd na kyrgyzskou hranici v hraničním přechodu Kegen, kde nás bude čekatkyrgyzský autokar s místním řidičem, krátká zastávka v údolí Karkara blízko monumentu San Taš, přejezd do Karakolu, ubytování, večeře v ceně zájezdu.
6. DEN: Karakol – ráno návštěva nedělního dobytčího trhu, dále budeme pokračovat do vesnice Tepke s koňským rančem. Oběd v ceně zájezdu. Přehlídka cvičených orlů, návrat do Karakolu: prohlídka muzea ruského vědce Převalského, nocleh.
7. DEN: Karakol – dopoledne skalní útvary Sedm býků (patří k nejčastěji fotografovaným přírodním krásám Kyrgyzstánu), odpoledne prohlídka dřevěného pravoslavného kostela a dunganské mešity, večeře v dunganské rodině (v ceně zájezdu), nocleh.
8. DEN: Karakol – po snídani návštěva místního regionálního muzea, odjezd do soutěsky Gregorjevka. Poobědváme formou pikniku u pastevců ovcí v místních jurtách nebo pod širým nebem (v ceně zájezdu). Možnost jízdy na koni nebo chytání pstruhů. Cholpon Ata – středisko na pobřeží druhého největšího vysokohorského jezera na světě (po Titicaca v Bolívii) – jezera Issyk-Kul (1607 m n. m.), fakultativně – projížďka lodí po jezeře, nocleh.
9. DEN: jezero Issyk-Kul, ráno možnost koupání v jezeře (v areálu hotelu), blízko jezera zhlédneme petroglyfy – nápisy staré 2 000 let, cestou do Biškeku uvidíme minaret Burana (unikátní náhrobní kameny balbaly z 6. – 10. stol.). – věž stojí uprostřed rozlehlé planiny, na místě zaniklého karachanidského města Balasagun. Fakultativně – rytí řský souboj na koních KOK BORU, příjezd do Biškeku, ubytování, nocleh.
10. DEN: Biškek – hlavní město Kyrgyzstánu, prohlídka města: v centru na náměstí Ala-Too uvidíme jezdeckou sochou hrdinného Manase, kyrgyzského hrdiny, u památníku Nezávislosti se zastavíme u pravidelného střídání stráží. V Dubovém parku uvidíme sochu kyrgyzské hrdinky 19. století Kurmanžan Datky. Navští víme Památník vítězství, věnovaný obětem 2. světové války. Volno – doporučujeme krásnou každodenní večerní hudební show fontány na náměstí Ala-Too ve 20:00), nocleh.
11. DEN: Biškek – dopoledne navští víme čtvrť INTERHELPO (založili Čechoslováci v 30. letech 20. století ), bude možnost nákupů na největším kyrgyzském bazaru Osh, kde se nabízí možnost koupě středoasijského zboží, místní ochutnávky, všude je přítomna neopakovatelná atmosféra, odpoledne odlet z Biškeku přes Moskvu. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje:

leteckou dopravu Praha – Moskva – Almaty, Biškek – Moskva – Praha, vč. všech poplatků, 10x ubytování v hotelech**** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením, 10x snídaně, 2x oběd, 2x večeře, autobusovoudopravu, vstupy do národních parků, ekologické poplatky, místní průvodce, česky hovořící průvodce.

Cena nezahrnuje:

komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu (374 Kč), příplatek za jednolůžkový pokoj (7 000 Kč). Fakultati vní výlety: letecky jednodenní výlet do Astany (8 000
Kč) nebo Velké Almati nské jezero (990 Kč), tyto výlety je nutné zakoupit při objednání zájezdu.

Minimální počet účastníků:

13 osob.

Pořádáno ve spolupráci s CK Quicktour.

Astana - hlavní město Kazachstánu bylo původně stepní městečko. Nachází se v poměrně nehostinné krajině, kde v zimě může být i -40°C. Jeho dřívější název Akmolinsk nebo také Akmola se používal až do roku 1998, kdy se město přejmenovalo na nápadité Astana, což v překladu znamená Hlavní město, aby nikdo nebyl na pochybách, které město že je hlavní. Astana po svém ustavení hlavním městem zažila nebývalý stavební boom a uprostřed kazašské stepi vyrostla moderní Megacity. Během okružní cesty městem si prohlédnete areál EXPO 2017, mešitu sultána Chazreta, Pyramidu míru a souladu – globální centrum náboženského porozumění, prezidentský palác Ak Orda, bulvár Nuržol, vyhlídkovou věž Bajterek, symbol mytologického životního prostoru nebo průhledný obří stan Chan Šatyr, který slouží jako nákupní středisko.

Almaty (dříve Alma-Ata) - původní hlavní město Kazachstánu a to v období mezi lety 1936 – 1991, kdy bylo hlavním městem Sovětské Svazové republiky Kazachstán a později mezi lety 1991 – 1997 Republiky Kazachstán, nově vzniklého státu po rozpadu SSSR. Roku 1997 předala Almaty své žezlo nově zvolenému hlavnímu městu Astaně. Dosud je největším městem v Kazachstánu. Almaty jako mnoho dalších měst v okolí ležela na Hedvábné stezce. Největšího významu dosáhla mezi 10. – 14. století m. Poté nastal úpadek celé Hedvábné stezky a s tím i přilehlých měst. Nárůst významu města započal po roce 1854. Většina historických budov pochází až z doby po roce 1887, kdy vypuklo v oblasti zemětřesení a většina budov byla zničena. Dnes má Almaty status vědeckého, kulturního, finančního a průmyslového centra Kazachstánu a to hlavně proto, že se muselo vzdát svého postavení hlavního města. Vedl k tomu hlavní důvod a tím je blízkost s hranicí s politicky nestabilním Kyrgyzstánem. Prohlédnout si můžete park 1. prezidenta, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie nebo se můžete dát vyvézt lanovkou na horu Kok-Tobe.

Velké Almatinské jezero - toto půl kilometru dlouhé jezero se nachází v údolí Velké Almatinky. Jezero leží ve výšce 2 500 m n. m. Jeho až neuvěřitelně tyrkysově zbarvená voda slouží jako zdroj pitné vody pro obyvatele Almaty. To a také blízká hraniční zóna jsou důvodem, proč se na břehy jezera nesmí ofi ciálně vstoupit.

Kaňon Charyn - se rozkládá kolem řeky Charyn v délce 154 km a obklopují ho skály vysoké až 300 m. Kaňon se nachází na území národního parku Čarynského. Turisti cky nejatraktivnější je „Údolí zámků“, které má délku 2 km a šířku 20-80 m. Nachází se zde 1 500 druhů rostlin, z nichž je 17 zaneseno v červené knize ohrožených druhů.

Karakol nebo také Prževalsk, jak se město jmenovalo v období mezi lety 1939–1991 a neslo tak jméno ruského cestovatele Prževalskij, který zde zemřel při přípravě expedice do Tibetu. Město bylo původně založeno roku 1869 jako vojenská základna a proto se stal domovem mnoha vojáků a jejich rodin. Nedaleko města se nacházelo zařízení testující pohon torpéd a jejich naváděcích systémů. Vy si prohlédnete pískovcové skalní útvary Sedm býků, dřevěný pravoslavný kostel nebodungangskou mešitu.

Jezero Issyk-Kul se nachází ve výšce 1 607 m n. m. a je považováno za druhé největší horské jezero (po jezeru Titi caca). Jeho rozloha činí 6 236 km2, je dlouhé 178 km a široké 60 km. Největší hloubka jezera se pohybuje mezi 278 – 668 m a teplota v zimě mezi 2-3°C a v létě 19-24°C. Jelikož dosahuje voda v jezeru salinity až 5,8‰, není vhodná k pití . Roku 2001 bylo jezero spolu s přilehlou oblastí zapsáno na seznam přírodního dědictví UNESCO. V oblasti se nachází petroglyfy, nápisy staré až 2 000 let.

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu