Filtr

Program zájezdu:

POBALTSKÉ STÁTY: LITVA a LOTYŠSKO se zemědělským programem

zaměření na chov skotu – masný i mléčný, chov koní, koz a prasat a rostlinnou výrobu (obiloviny) a biofarmy zaměřené na pěstování zeleniny

GARANTOVANÝ ODJEZD ZÁJEZDU

1. den: 21.5. Neděle – odjezd z Prahy
Plánovaný odjezd z Prahy brzy ráno.
Plánovaný příjezd do Vilniusu v pozdních hodinách, nocleh ve Vilniusu.

2. den: 22.5. Pondělí – LITVA – Vilnius, farma – rostlinný výroba
Po snídani prohlídka Vilniusu s průvodcem – Staré město a nejdůležitější památky, po prohlídce volný čas, oběd ve městě každý individuálně a odjezd do farmy.
Staré město Vilnius má UNESCO statut a svou rozmanitostí památek katolických, židovských, ale i světských, se řadí k nejpěknějším městům Východní Evropy. Prohlédneme si nejdůležitější místa – Katedrálu svatého Stanislava, kostel svaté Anny a perlu litevského baroka – kostel svatého Petra a Pavla, projedeme kolem starobylé university a uvidíme typickou zástavbu starých měšťanských domů.
Po prohlídce starého města Vilnius přesun do farmy zaměřené na rostlinnou výrobu, včetně pěstování rýže. Mají taktéž živočišnou výrobu bioprodukce hovězího a vepřového masa. Jedná se o moderní větší soukromou farmu.
Večer volný program ve Vilniusu a večeře samostatně.

3. den: 23.5 Úterý – LITVA – hrad a stylové městečko Trakai, Národní park Austijos
Po snídani odjezd směrem Trakai. Trakai je půvabné typické litevské městečko s atypickou dřevěnou zástavbou a mosty. Dominantou je vodní hrad Trakai z 15. století, který se nachází uprostřed jezera Galve. Je to stavba severského typu z typických červených cihel, ve které se nachází museum, které si prohlédneme a ve zkratce se zde seznámíme s litevskou historií.
Dále budeme pokračovat cca 150 km do nejvýznamnějšího litevského národního parku Austijos a projedeme jeho nejznámějšími místy z Ignaliny. Navštívíme typické vesnice se starou zástavbou, projedeme krajinou křišťálových jezer a nakonec navštívíme včelařské museum. Během putování po národním parku je možný oběd v místní restauraci. 
Poté se přesuneme do centrálního Lotyšska, oblast Rundale.
Večeře v hotelu a ubytování.

4. den: 24.5. Středa – LOTYŠSKO – celodenní putování centrálním Lotyšskem: prohlídka 2 farem, zámek Rundale
Po snídani odjezd na celodenní výlet do oblasti Zemgale – rolnické oblasti centrálního Lotyšska.
Následuje návštěva farmy s mléčným a mastný skotem a ovcemi. Vlastní výroba mléčných produktů je doplněna o větší degustací sýrů a zmrzliny. Mají svoji výrobnu, svůj obchod a dodávají do obchodní sítě.
Po cestě se podíváme se na ruiny hradu Bauska. Pozůstatky hradu Bauska jsou situovány na kopci mezi řekami Mēmele a Mūsa, asi kilometr od centra města. Hrad je tvořen dvěma částmi, tu starší tvoří zbytky pevnosti livonského rytířského řádu z 15. století a novější část představuje sídlo vévody kuronského z 16. století. Hrad byl postaven mezi lety 1443 – 1456 jako pevnost livonského rytířského řádu. Záměrem výstavby byla ochrana hranic s Litvou a kontrola obchodní cesty z Litvy do Rigy.
Pak přejedeme do Rundale, kde nás čeká prohlídka nejkrásnějšího barokního šperku Lotyšska – zámku Rundale.
Zámek Rundale stojící v Pilsrundale je architektonickým klenotem provinčního Lotyšska. Pro kuronského vévodu, barona von Bührena, ho v 18. století postavil barokní génius Bartolomeo Rastrelli. Tento Ital po sobě zanechal řadu nádherných staveb v Rusku, nejznámější z nich je petěrburský Zimní palác, někdejší sídlo carů. Přestože Kuronsko tehdy nebylo součástí ruské říše, von Bühren byl oblíbencem carevny Anny a významným členem jejího dvora, takže dostal možnost nechat si vystavět honosné sídlo od jejího architekta Rastrelliho. V interiéru je přístupných celkem 40 dobově vybavených místností, příjemná je i procházka v přilehlých zahradách.
V odpoledních hodinách je naplánována prohlídka farmy s rostlinnou i živočišnou výrobou (kozy, výroba sýrů, chov koní).
Návrat do hotelu, večeře a nocleh.

5. den: 25.5. Čtvrtek – LOTYŠSKO – celodenní výlet: oblasti Penkule a Tervete s prohlídkou 2 farem
Odjezd z hotelu po snídani do oblasti Penkule, kde se nachází organická rodinná farma, zaměřená na pěstování zeleniny, zejména luštěniny, řepa, brambory, dýně. Dále pěstují různé druhy koření a jiné bez používání hnojiv. Chovají také masný skot. Svoji produkci dodávají do obchodů a lepších restaurací v Rize. Mezi návštěvami farem následuje společný oběd a je možná návštěva pivovaru.
Poté si pojedeme prohlédnout větší rodinnou agrofarmu, kde chovají koně a skot a zabývají se i pěstováním obilovin.
Následuje přejezd do RIGY, samostatně prohlídka večerní Rigy. Je možné fakultativně domluvit návštěvu hokejového zápasu v rámci mistrovství světa. Nutno objednat dopředu !
Večeře samostatně, nocleh v Rize.

6. den: 26.5. Pátek – LOTYŠSKO – Riga prohlídka, pak půldenní výlet: Sigulda a Krimulda a mléčná farma a vinařství
Po snídani nás čeká město Riga, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Město se vyznačuje výraznou secesní architekturou a množstvím památek, jako je například románská monumentální katedrála, považovaná za největší kostel v pobaltských státech. Můžete se projít přes Radniční náměstí, mladý, svobodný a nezávislý stát. Jistě se vám bude líbit Kramářská ulice, Katedrální náměstí a Rižský hrad.
Dále se přesuneme do nejmalebnějšího města Lotyšska Siguldy – města v regionu Vidzeme ležícího 53 kilometrů od hlavního města Rigy, v těsném sousedství národního parku Gauja. Pro své působivé okolí s údolím řeky Gauji, zaříznutým do devonského pískovce je město někdy nazýváno livonským Švýcarskem. Středověký hrad v Siguldě byl postavený v letech 1207–1209, dochovaly se jen trosky. Od roku 2012 je možné vystoupat na obranné věže hradu. Oběd po cestě je v ceně.
Na kopcích na opačném břehu řeky leží staré hrady Turaida a Krimulda. Hrad Turaida (Turaidas pils) je hlavním magnetem a v turistickém ruchu země má podobné postavení jako Karlštejn u nás. Podle času ho navštívíme v závislosti na zemědělském programu, neboť v plánu je mléčná farma a vinice.
Po prohlídce mléčné farmy ochutnáme jejich mléko, chléb a med a dále následuje návštěva místní vinice, včetně ochutnávky vína.
Návrat do hotelu v Rize, večeře samostatně a nocleh.

7. den: 27.5. Sobota – LOTYŠSKO – zpět do LITVY – Pasvalys – Šiauliai, Rumšiškes noční návrat do ČR
Po snídani odjezd do místa u Pasvalys, oběd na farmě. Po prohlídce farmy zastávka u významného památníků Hora křížů nedaleko města Šiauliai.
Šiauliai je čtvrté největší město Litvy, založeno bylo v 13. století. Cca 11 km na severovýchod od něj leží Hora křížů nebo také Křížový vrch. Jedná se o umělý pahorek, na kterém jsou postaveny tisíce křížů. Je to křesťanské poutní místo, ale také symbol odporu Litevců vůči okupačnímu sovětskému režimu. V roce 1993 navštívil Horu křížů papež Jan Pavel II., který místu věnoval dřevěnou sochu Krista. Dnes sem kříže přináší poutníci z celého světa a místo má neopakovatelnou atmosféru.
Poté nás čeká prohlídka etnografického muzea nedaleko Kaunasu v Rumšiškes. Muzeum v přírodě stojí na břehu přehrady Kauno marios (Kaunské moře). Lidové stavby jsou uspořádány do 4 vesnic, které reprezentují 4 litevské regiony. Všechny budovy (farmy, stodoly, kaple, hostinec a další) jsou z 18. a 19. století.
Po prohlídce, navečer odjezd směrem ČR. Stravování po cestě individuálně při zastávkách.

Příjezd do ČR v ranních hodinách v neděli 28.5.

Cena zahrnuje:

- autobus po celou dobu zájezdu
- 6x ubytování v hotelu 3* (2 noci ve Vilniusu, 2 noci v hotelu v oblasti Rundale, 2 noci v Rize) ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
- 3-4x oběd/větší degustace
- 1x degustace sýrů a zmrzliny
- prohlídka hlavních měst s průvodcem (Riga a Vilnius)
- česky hovořící doprovod CK AGL travel po celou dobu zájezdu
- anglicky hovořící průvodce
- prohlídka vinice Krimulda
- prohlídka vybraných farem
- pojištění CK dle zákona č. 159/1999

Cena nezahrnuje:

- vstupné do hradu Trakai (Litva) a Turaida (Lotyšsko), vstupné do etnografického muzea v Rumšiškes (Litva), případné vstupy ve městech Vilnius a Riga
- vstupné do vybraných farem a muzeí
- návštěva pivovaru Tervete
- degustace
- strava mimo program
- příplatek do jednolůžkového pokoje
- komplexní cestovní pojištění A30 Pandemic (70 Kč/den/os.) nebo A30 (50 Kč/den/os.)
- pobytové taxy v hotelech (cca 2 eur/os./noc)

Základní informace o destinaci:

Lotyšsko patří spolu s Litvou a Estonskem do soustátí, jež se souhrnně nazývá Pobaltí nebo Pobaltské republiky. Lotyšsko je doslovně tou prostřední z nich – geograficky leží právě mezi Litvou na jihu a Estonskem na severu, jeho rozloha je menší než litevská a větší než estonská, tohle podobně platí i pro počet obyvatel, ale třeba i pro ceny.

Poloha:

Lotyšsko leží na východním pobřeží Baltského moře. Pobřeží je málo členité, s širokým Rižským zálivem. Povrch země je nížinný nebo slabě zvlněný, většinou s nadmořskou výškou do 100 m. Nejvyšší vrchovinou jsou Vidzemské pahorky s nejvyšší horou, která jen lehce přesahuje výšku 300 m n. m. Významný podíl na celkové rozloze (28 %) má orná půda, celých 6 % plochy pokrývají bažiny.

Rozloha:

64 589 km2, což je rozloha srovnatelná s Litvou či Irskem a jen o pětinu menší než rozloha České republiky

Státní zřízení:

parlamentní republika
Lotyšsko je unitární stát, který se dělí na 110 municipalit a 9 měst. Kromě toho jsou ústavou uznány i čtyři historické regiony (byť nemají zcela přesně vymezené hranice) – Kuronsko (Kurzeme) na západě, Livonsko (Vidzeme) na severu, Latgalsko (Latgale) na východě a Zemgale ve středu země na jih od Rigy.

Obyvatelstvo:

Lotyšsko čítá cca 2 miliony obyvatel, podobně jako např. Slovinsko. Počet obyvatel se v posledních letech snižoval, protože úmrtí je více než porodů a zároveň je více emigrantů odcházejících do zahraničí než přicházejících imigrantů. Stejně jako Estonsko má i Lotyšsko velmi nízkou hustotu zalidnění (na jeden km2 připadá 31 lidí, zatímco v ČR má tento údaj hodnotu 133, ve zmíněném Slovinsku 102). Problémem je oproti západním zemím relativně nízká pravděpodobnost dožití.

Hlavní město:

Skoro třetina obyvatel Lotyšska (747.000) žije v hlavním městě Rize. Riga, nejstarší lotyšské město, byla založena v r. 1201. Kulturní a historický význam Rigy byl oceněn zapsáním historického centra na seznam světového kulturního dědictví UNESCO

Jazyk:

Jediným úředním jazykem je lotyština (mateřský jazyk pro 56 % obyvatel), která se řadí mezi baltské jazyky a je tedy součástí indoevropské rodiny jazyků. Není bez zajímavosti, že lotyština převzala z češtiny v rámci gramatické reformy používání čárek a háčků.

V roce 2012 hlasovali Lotyši v referendu výraznou většinou proti tomu, aby se stala druhým oficiálním jazykem ruština, kterou přitom hovoří 34 % obyvatel, tedy více než kolik je v zemi etnických Rusů. Také řada Lotyšů stále umí rusky (v době okupace Sovětským svazem byla ruština povinným jazykem ve školách) a tento jazyk se běžně používá ke komunikaci. Mezi mladými se už ale výrazně prosazuje angličtina.

Měna a kurzy:

Lotyšská měna je euro.

Geografické ukazatele:

Lotyšsko leží na východním pobřeží Baltského moře. Pobřeží je málo členité, s širokým Rižským zálivem. Povrch země je nížinný nebo slabě zvlněný, většinou s nadmořskou výškou do 100 m. Nejvyšší vrchovinou jsou Vidzemské pahorky s nejvyšší horou, která jen lehce přesahuje výšku 300 m n. m. Významný podíl na celkové rozloze (28 %) má orná půda, celých 6 % plochy pokrývají bažiny.

Nejvyšší hora
Gaiziņkalns (312 m), která leží v regionu Livonsko nedaleko městečka Madona. Přes malou výšku kopce jsou na jeho svazích vybudované lyžařské svahy.

Nejnižší bod
Baltské moře (0 m)

Největší řeky
Lotyšsko má hustou říční síť, přičemž všechny řeky ústí do Baltského moře. Největší řekou je Daugava (Západní Dvina), která pramení v Rusku, přitéká z Běloruska a do moře ústí v hlavním městě Lotyšska Rize. Dalšími významnými řekami jsou Lielupe, Gauja (jediná velká řeka, která začíná i končí v Lotyšsku, dlouhá 460 km), Venta a Salaca.

Jezera
V Lotyšsku se nachází mnoho ledovcových jezer. Největší je jezero Lubāns (rozloha více než 80 km²), které leží v rozlehlé bažinaté kotlině na východě země.

Podnebí:

Klima je mírné a přímořské, směrem k východu roste jeho kontinentalita (tj. léta jsou teplejší a zimy chladnější).

Místní kuchyně:

Gastronomie Lotyšska je ovlivněná baltskými sousedy a kuchyněmi někdejších dobyvatelů země. Jídla jsou často velmi tučná, zato jen málo kořeněná (využívá se černý pepř, kopr, kmín). Lotyši pojídají hodně masa (nejběžnější je vepřové), klobás a sádla. Díky Baltskému moři se konzumují také ryby včetně uzených a syrových (sledi, šproty, mořské štiky, pstruzi, lososi, úhoři). Základní potravinou lotyšské kuchyně je lehce nasládlý žitný chléb (rupjmaize) a dále všudypřítomné brambory (i ve formě hranolků), pšenice, ječmen, vejce, kapusta či cibule.

Lotyši milují mléčné výrobky a konzumují jich veliké množství. Ať jsou to sýry (siers), tvaroh (biezpiens), kysaná smetana (skābais krējums), zakysané mléko (rūgušpiens) a jiné. Kefír se prodává i v restauracích jako alternativa k nealkoholickým nápojům. V létě se sbírají lesní plody, na podzim houby a ořechy. Velké popularitě se těší med, Lotyši jsou vášnivými včelaři. Zajímavostí lotyšské kuchyně je konopné máslo vyráběné ze semínek konopí.

Lidé si zde rádi pochutnají na palačinkách (pankūkas), bramborácích (kartupeļu pankūkas) nebo ruských pelmeních. Maso dostanete nejčastěji ve formě kotlety nebo smaženého řízku. Z omáček se používá zálivka z kysané smetany či houbová omáčka.

Oblíbené a běžné jsou polévky, především různé vývary se zeleninou, nudlová polévka, polévka z červené řepy, ruská soljanka, kapustová polévka, a dokonce polévky ze šťovíku (tzv. zelený boršč) nebo z kopřiv.

Suvenýry:

Tradičními suvenýry z baltských zemí jsou pak místní rukodělné výrobky. Koupit se tu tak dají pletené rukavice, ponožky, krajky, knihy vázané v kůži, prostírání, jantar, dřevěné vyřezávané předměty.

Časové pásmo:

Časové pásmo je GMT +2, tudíž je tu o hodinu víc než Česku jak v letním, tak v zimním čase.

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu