Filtr

Informace o zájezdu:

Specializovaný poznávací zájezd se zaměřením na chov hospodářských zvířat. Během zájezdu poznáte nejenom různé chovy, ale navštívíte i velké množství památek, zúčastníte se představení lidové hudby nebo se seznámíte s provozem manufakturních dílen.

Program zájezdu:

1. DEN: Praha – Ulaanbaatar
Dopolední odlet z Prahy do Ulaanbaataru s přestupem v Moskvě. Noční přelet.

2. DEN: Ulaanbaatar
Ranní přílet do Ulaanbaataru, transfer do 4*hotelu, snídaně, ubytování (časný check-in bez příplatku) a krátký odpočinek. Dopoledne prohlídka a návštěva kláštera Gandan Lamasery, náměstí Sukhbaatar a Národního muzea mongolské historie. Po obědě (individuálně) návštěva Národní mongolské zemědělské univerzity, kde získáte mnoho zajímavých informací o zemědělství v Mongolsku. Návrat do hotelu, večeře v hotelu.

3. DEN: Ulaanbaatar – Sühbaatar v provincii (ajmagu) Selenge
Po snídani pokračuje prohlídka pamětihodností. Muzeum Bogd Khaan a poté na kopci za městem rusko-mongolský památník Zaisan s krásnou vyhlídkou. Přejezd po asfaltové silnici do hlavního města provincie Selenge Sühbaataru, které se nachází severně od hlavního města a 9 km od hranic s Ruskem. Oběd po cestě formou pikniku. Provincie Selenge je hlavní zemědělskou oblastí Mongolska. Následuje prohlídka města Sühbaatar a okolí. Město se nachází na pravém břehu řeky Orchon blízko jejího soutoku se Selengou. Bylo založeno v roce 1940 a pojmenováno po mongolském politikovi Sühbaatarovi. Navštívená farma obhospodařuje cca 50 tis. ha orné půdy, na které je cca 42 ha obilí, dále řepka, oves, ječmen a další. Zelenina je pěstována na cca 670 ha, převážně ve sklenících. Sklízeno je cca 10 tis. tun produktů. Nocleh v Sühbaataru v 3* hotelu. Večeře individuálně. Denní přejezd cca 320 km.

4. DEN: Tsagaan Nuur soum – Shaasmar soum – Yöröö soum v provincii Selenge
Po snídani se pojedeme blíže seznámit se zemědělskou oblastí Selenge. V převážné části Mongolska je stepní tráva spásána, zřídka je půda obdělávána. V Selenge je tomu ale jinak. Zde budeme projíždět pšeničnými poli a stinnými jablečnými sady. Nachází se zde málo jurt (gers). Zemědělské farmy jsou v krásném lesostepním regionu a v povodí řek Severního Mongolska Selenge, Orchon, Kharaa a Eroo. Jedná se o prosperující provincii. Ve městech jako je Darkhan nebo Sükhbaatar uvidíte náhled do možné budoucnosti Mongolska, kdy se národ nomádů a kočovníků usadil ve městě. V Tsagaan Nuur soum, přední zemědělské lokalitě, navštívíme jednu z největších farem v oblasti. Farma se zabývá rostlinnou i živočišnou produkcí. Chovem skotu – masných plemen (Aberdeen Agnus, Limousine), mléčných plemen (Holštýnský skot) a skotu s dvoustrannou užitkovostí (Montbeliardský skot), chovem ovcí (Dorper) a koz (koza sánská). Dále pěstováním obilí a mnoha druhů zeleniny a produkcí medu. Poté navštívíme Shaamar soum. Než dojedeme do Yöröö soum, kde bude pokračovat odborná část zájezdu, vychutnáme si oběd formou pikniku. Návrat do hotelu ve městě Sühbaatar. Večeře v místní restauraci.

5. DEN: Batsumber soum
Po snídani se budeme pomalu vracet k hlavnímu městu směrem na jih, do Batsumber soum v provincii Tuv, vzdáleného cca 140 km od centra provincie. Tento soum je jedním z nejstarších v provincii. Vznikl s vybudováním železnice Mandal v r. 1924. Batsumber soum má cca 240 tis. hektarů. Pastviny zabírají jen cca 95 ha (z toho cca 2,1 ha zemědělské půdy) a lesy cca 138 ha. Skoro polovinu území zabírají hory. Batsumber soum má cca 7 tis. obyvatel na 2 tis. domácností a cca 72 tis. kusů hospodářských zvířat. Soum má rozsáhlou plochu úrodné černé a hnědé půdy. Maximální teplota v extrémním kontinentálním podnebí je +40°C koncem července a -40°C v lednu. V soumu navštívíme včelí farmu. Včelařská výzkumná stanice se zaměřuje na správu včelařských podniků. Na vědecky ověřeném základě volí strategii a politiku pro budoucí vývoj produktů včelařských farem, které jsou schopné nahradit dovoz. Včely medonosné v 20 koloniích druhu Bankir a 100 koloniích druhů Karpat a Khaliun jsou drženy ve včelínech a každoročně produkují 700 až 1000 kg medu. Po cestě nás čeká oběd formou pikniku. Přenocování a večeře v (Eco) Ger kempu. V případě časové rezervy zastávka ve městě Dharkan. Denní přejezd 300 km.

6. DEN: Pohoří Khentii – Jalman Meadows
Po snídani odjezd na severovýchod směrem do údolí přísně chráněné oblasti Khan Khentii (UNESCO), k hornímu toku řeky Tuul. Během prvních tří hodin našeho putování pojedeme po asfaltové cestě ven z města a pak opustíme zpevněnou cestu a budeme následovat nádherné stepní údolí, poseté jurtami a stády hospodářských zvířat. Překročíme horský hřeben v průsmyku Zamtiin a cestou vedoucí lesem se dostaneme do údolí horního toku řeky Tuul. Navštívíme místní kočovné rodiny, abychom viděli jejich blízké soužití s hospodářskými zvířaty. Dále následuje cesta do Jalman Meadows Ger kempu. Po příjezdu do kempu naložíme naše zavazadla do „yakových“ vozíků, abychom je pohodlně přemístili k našim jurtám, ve kterých se ubytujeme. Večeře v kempu.
Denní přejezd cca 220 km.

7. DEN: Pohoří Khentii – Jalman Meadows
Celý den je určen na prozkoumání oblasti, buď na koni, na horském kole nebo v kajacích po řece Tuul. Pohoří Khentii je pokryté modřínovými a březovými lesy. Řeky protékají širokými stepními údolími, lužními loukami, listnatými lesy. Přísně chráněná oblast byla zřízena v prosinci 1982 a pokrývá většinu divočiny Khentii, která se táhne až k rusko-sibiřské hranici. Zatímco pastevci se starají o hospodářská zvířata v jižních oblastech, v životním stylu v podstatě nezměněném od doby Chinggis Khaana, na severu je jen neobydlená divočina. Ačkoli vlci jsou zřídka vidět, jejich výskyt je v této oblasti četný. Žijí zde také divocí kanci, losi, červení jeleni, svišti a gazely. Pokud si chcete odpočinout, můžete si objednat saunu na břehu řeky. Přenocování a večeře v Jalman Meadows Ger kempu.

8. DEN: Ulaanbaatar
Po snídani návrat zpět do Ulaanbaataru. Po cestě se zastavíme u jezdecké sochy Chinggis Khaana. V místní restauraci „Statue Chinggis Khaan“ bude podáván oběd. Dále navštívíme závod na zpracování kašmíru a obchod se suvenýry. Po příjezdu do hlavního města ubytování v hotelu. Před večeří shlédneme představení národního souboru Tumen Ekh, jednoho z nejlepších pěveckých a tanečních souborů v Mongolsku. Fascinující výkony umělců a hudba vyjadřující život v souladu s přírodou. Během 60 minut vás provedou světem lidového umění v Mongolsku. To bylo vytvořeno a uchováváno po tisíciletí v rozsáhlé travnaté stepi s jasným modrým nebem a při nomádském způsobu života. Večeře individuálně. Nocleh ve 4* hotelu v Ulaanbaataru. Denní přejezd cca 100 km.

9. DEN: Ulaanbaatar – Praha
Po velmi časné snídani odjezd z hotelu na letiště, odlet do Prahy s přestupem v Moskvě. Předpokládaný přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje:

letenku Praha – Ulaanbaatar – Praha, s přestupem v Moskvě, 7x ubytování: 4x ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu a 3x ve dvoulůžkové jurtě, 4x plnou penzi, 3x polopenzi, vstupy do farem a národních parků uvedených v programu, vstupy do národních památek a muzeí uvedených v programu, představení národního souboru Tumen Ekh, přepravu dle programu, česky hovořícího průvodce po celou dobu zájezdu z/do Prahy, místního průvodce po celou dobu pobytu v Mongolsku.

Cena nezahrnuje:

komplexní cestovní pojištění – 70 Kč/os./den, vízum (povinný příplatek, cca 2 300 Kč, pas platný min. 6 měsíců po návratu ze zájezdu, nutno dodat fotografie), příplatek za jednolůžkový pokoj v hotelu nebo jednolůžkovou jurtu (5 500 Kč), stravu nad rámec programu, alkoholické nápoje a vybavení minibaru, jízdu na koni v Jalman M. Ger kempu (7 USD/osoba/hod.), nafukovací kajak v Jalman M. Ger kempu (10 USD/os./půl dne), horské kolo v Jalman M. Ger kempu (4 USD/os./hod., 10 USD/os./půl dne), saunu u řeky v Jalman M. Ger kempu (25 USD/os./půl dne, min. 2 osoby).

Organizace a výběr aktivity v Jalman M. Ger kempu probíhá až na místě. Rezervace dopředu není nutná. Jezdectví a projížďka na kajaku bude s asistencí pověřené osoby z kempu. Horská kola budou zapůjčována individuálně, bez doprovodu asistenta.

Minimální počet účastníků:

14

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu