Filtr

Informace o zájezdu:

Specializovaný poznávací zájezd se zaměřením na chov hospodářských zvířat. Během zájezdu poznáte nejenom různé chovy, ale navštívíte i velké množství památek, zúčastníte se představení lidové hudby nebo se seznámíte s provozem manufakturních dílen.

Program zájezdu:

1. DEN: Praha – Ulaanbaatar
Dopolední odlet z Prahy do Ulaanbaataru s přestupem v Moskvě. Noční přelet.

2. DEN: Ulaanbaatar
Ranní přílet do Ulaanbaataru, transfer do 4*hotelu, snídaně, ubytování (časný check-in bez příplatku) a krátký odpočinek. Dopoledne prohlídka a návštěva kláštera Gandan Lamasery, náměstí Sukhbaatar a Národního muzea mongolské historie. Po obědě (individuálně) návštěva Národní mongolské zemědělské univerzity, kde získáte mnoho zajímavých informací o zemědělství v Mongolsku. Návrat do hotelu, večeře v hotelu.

3. DEN: Ulaanbaatar – Sühbaatar v provincii (ajmagu) Selenge
Po snídani pokračuje prohlídka pamětihodností. Muzeum Bogd Khaan a poté na kopci za městem rusko-mongolský památník Zaisan s krásnou vyhlídkou. Přejezd po asfaltové silnici do hlavního města provincie Selenge Sühbaataru, které se nachází severně od hlavního města a 9 km od hranic s Ruskem. Oběd po cestě formou pikniku. Provincie Selenge je hlavní zemědělskou oblastí Mongolska. Následuje prohlídka města Sühbaatar a okolí. Město se nachází na pravém břehu řeky Orchon blízko jejího soutoku se Selengou. Bylo založeno v roce 1940 a pojmenováno po mongolském politikovi Sühbaatarovi. Navštívená farma obhospodařuje cca 50 tis. ha orné půdy, na které je cca 42 ha obilí, dále řepka, oves, ječmen a další. Zelenina je pěstována na cca 670 ha, převážně ve sklenících. Sklízeno je cca 10 tis. tun produktů. Nocleh v Sühbaataru v 3* hotelu. Večeře individuálně. Denní přejezd cca 320 km.

4. DEN: Tsagaan Nuur soum – Shaasmar soum – Yöröö soum v provincii Selenge
Po snídani se pojedeme blíže seznámit se zemědělskou oblastí Selenge. V převážné části Mongolska je stepní tráva spásána, zřídka je půda obdělávána. V Selenge je tomu ale jinak. Zde budeme projíždět pšeničnými poli a stinnými jablečnými sady. Nachází se zde málo jurt (gers). Zemědělské farmy jsou v krásném lesostepním regionu a v povodí řek Severního Mongolska Selenge, Orchon, Kharaa a Eroo. Jedná se o prosperující provincii. Ve městech jako je Darkhan nebo Sükhbaatar uvidíte náhled do možné budoucnosti Mongolska, kdy se národ nomádů a kočovníků usadil ve městě. V Tsagaan Nuur soum, přední zemědělské lokalitě, navštívíme jednu z největších farem v oblasti. Farma se zabývá rostlinnou i živočišnou produkcí. Chovem skotu – masných plemen (Aberdeen Agnus, Limousine), mléčných plemen (Holštýnský skot) a skotu s dvoustrannou užitkovostí (Montbeliardský skot), chovem ovcí (Dorper) a koz (koza sánská). Dále pěstováním obilí a mnoha druhů zeleniny a produkcí medu. Poté navštívíme Shaamar soum. Než dojedeme do Yöröö soum, kde bude pokračovat odborná část zájezdu, vychutnáme si oběd formou pikniku. Návrat do hotelu ve městě Sühbaatar. Večeře v místní restauraci.

5. DEN: Batsumber soum
Po snídani se budeme pomalu vracet k hlavnímu městu směrem na jih, do Batsumber soum v provincii Tuv, vzdáleného cca 140 km od centra provincie. Tento soum je jedním z nejstarších v provincii. Vznikl s vybudováním železnice Mandal v r. 1924. Batsumber soum má cca 240 tis. hektarů. Pastviny zabírají jen cca 95 ha (z toho cca 2,1 ha zemědělské půdy) a lesy cca 138 ha. Skoro polovinu území zabírají hory. Batsumber soum má cca 7 tis. obyvatel na 2 tis. domácností a cca 72 tis. kusů hospodářských zvířat. Soum má rozsáhlou plochu úrodné černé a hnědé půdy. Maximální teplota v extrémním kontinentálním podnebí je +40°C koncem července a -40°C v lednu. V soumu navštívíme včelí farmu. Včelařská výzkumná stanice se zaměřuje na správu včelařských podniků. Na vědecky ověřeném základě volí strategii a politiku pro budoucí vývoj produktů včelařských farem, které jsou schopné nahradit dovoz. Včely medonosné v 20 koloniích druhu Bankir a 100 koloniích druhů Karpat a Khaliun jsou drženy ve včelínech a každoročně produkují 700 až 1000 kg medu. Po cestě nás čeká oběd formou pikniku. Přenocování a večeře v (Eco) Ger kempu. V případě časové rezervy zastávka ve městě Dharkan. Denní přejezd 300 km.

6. DEN: Pohoří Khentii – Jalman Meadows
Po snídani odjezd na severovýchod směrem do údolí přísně chráněné oblasti Khan Khentii (UNESCO), k hornímu toku řeky Tuul. Během prvních tří hodin našeho putování pojedeme po asfaltové cestě ven z města a pak opustíme zpevněnou cestu a budeme následovat nádherné stepní údolí, poseté jurtami a stády hospodářských zvířat. Překročíme horský hřeben v průsmyku Zamtiin a cestou vedoucí lesem se dostaneme do údolí horního toku řeky Tuul. Navštívíme místní kočovné rodiny, abychom viděli jejich blízké soužití s hospodářskými zvířaty. Dále následuje cesta do Jalman Meadows Ger kempu. Po příjezdu do kempu naložíme naše zavazadla do „yakových“ vozíků, abychom je pohodlně přemístili k našim jurtám, ve kterých se ubytujeme. Večeře v kempu.
Denní přejezd cca 220 km.

7. DEN: Pohoří Khentii – Jalman Meadows
Celý den je určen na prozkoumání oblasti, buď na koni, na horském kole nebo v kajacích po řece Tuul. Pohoří Khentii je pokryté modřínovými a březovými lesy. Řeky protékají širokými stepními údolími, lužními loukami, listnatými lesy. Přísně chráněná oblast byla zřízena v prosinci 1982 a pokrývá většinu divočiny Khentii, která se táhne až k rusko-sibiřské hranici. Zatímco pastevci se starají o hospodářská zvířata v jižních oblastech, v životním stylu v podstatě nezměněném od doby Chinggis Khaana, na severu je jen neobydlená divočina. Ačkoli vlci jsou zřídka vidět, jejich výskyt je v této oblasti četný. Žijí zde také divocí kanci, losi, červení jeleni, svišti a gazely. Pokud si chcete odpočinout, můžete si objednat saunu na břehu řeky. Přenocování a večeře v Jalman Meadows Ger kempu.

8. DEN: Ulaanbaatar
Po snídani návrat zpět do Ulaanbaataru. Po cestě se zastavíme u jezdecké sochy Chinggis Khaana. V místní restauraci „Statue Chinggis Khaan“ bude podáván oběd. Dále navštívíme závod na zpracování kašmíru a obchod se suvenýry. Po příjezdu do hlavního města ubytování v hotelu. Před večeří shlédneme představení národního souboru Tumen Ekh, jednoho z nejlepších pěveckých a tanečních souborů v Mongolsku. Fascinující výkony umělců a hudba vyjadřující život v souladu s přírodou. Během 60 minut vás provedou světem lidového umění v Mongolsku. To bylo vytvořeno a uchováváno po tisíciletí v rozsáhlé travnaté stepi s jasným modrým nebem a při nomádském způsobu života. Večeře individuálně. Nocleh ve 4* hotelu v Ulaanbaataru. Denní přejezd cca 100 km.

9. DEN: Ulaanbaatar – Praha
Po velmi časné snídani odjezd z hotelu na letiště, odlet do Prahy s přestupem v Moskvě. Předpokládaný přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje:

letenku Praha – Ulaanbaatar – Praha, s přestupem v Moskvě, 7x ubytování: 4x ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu a 3x ve dvoulůžkové jurtě, 4x plnou penzi, 3x polopenzi, vstupy do farem a národních parků uvedených v programu, vstupy do národních památek a muzeí uvedených v programu, představení národního souboru Tumen Ekh, přepravu dle programu, česky hovořícího průvodce po celou dobu zájezdu z/do Prahy, místního průvodce po celou dobu pobytu v Mongolsku.

Cena nezahrnuje:

komplexní cestovní pojištění – 70 Kč/os./den, vízum (povinný příplatek, cca 2 300 Kč, pas platný min. 6 měsíců po návratu ze zájezdu, nutno dodat fotografie), příplatek za jednolůžkový pokoj v hotelu nebo jednolůžkovou jurtu (5 500 Kč), stravu nad rámec programu, alkoholické nápoje a vybavení minibaru, jízdu na koni v Jalman M. Ger kempu (7 USD/osoba/hod.), nafukovací kajak v Jalman M. Ger kempu (10 USD/os./půl dne), horské kolo v Jalman M. Ger kempu (4 USD/os./hod., 10 USD/os./půl dne), saunu u řeky v Jalman M. Ger kempu (25 USD/os./půl dne, min. 2 osoby).

Organizace a výběr aktivity v Jalman M. Ger kempu probíhá až na místě. Rezervace dopředu není nutná. Jezdectví a projížďka na kajaku bude s asistencí pověřené osoby z kempu. Horská kola budou zapůjčována individuálně, bez doprovodu asistenta.

Minimální počet účastníků:

14

Základní informace o destinaci:

Mongolsko je vnitrozemský stát ve střední Asii, který na serveru hraničí s Ruskem (3 000 km) a na jihu s Čínskou lidovou republikou (4 760 km). Oficiální název je Stát Mongolsko. Země zaujímá plochu 1 566 500 km² (dvacetkrát více než ČR, a je téměř velké jako Aljaška), ale vzhledem ke svým pouze 3,05 milionům obyvatel patří Mongolsko mezi státy s nejnižší hustotou zalidnění.

Hlavní město je Ulánbátar, s téměř polovinou populace celého Mongolska, s 1,3 mil. obyvateli. Území Státu Mongolsko se rozkládá na části území tzv. Vnějšího Mongolska, zatímco tzv. Vnitřní Mongolsko je dnes jako autonomní oblast součástí Čínské lidové republiky.

Velkou část Mongolska pokrývají stepi s drsným podnebím, kde hlavním zdrojem obživy je kočovné pastevectví. Pro hospodářství země a její vývoz jsou důležité výrobky z vlny, například látky a další výrobky z kašmíru, a výrobky z kůže. V současné době se velkým tempem rozvíjí těžba nerostných surovin, která byla hlavním zdrojem příjmů státu již před rokem 1990.

Poloha:

Mongolsko leží ve střední Ásii s hranicemi s Ruskem a Čínou

Rozloha:

1 564 116 km2 (z toho tvoří 0,6 % vodní plocha), což je 20 x více než má Česká republika. Je to pátý největší asijský stát. 2/3 rozlohy tvoří horstva. Asi 63% rozlohy se nachází v oblasti s trvale zamrzlou půdou a z toho asi 30% půdy promrzá do hloubky 5 metrů.

Státní zřízení:

parlamentní republika (nezávislost na Číně získali 11.7.1921)

Obyvatelstvo:

3 052 990 (rok 2015) – 95% tvoří Mongolové, 4,5 % Kazaši (Mongolové se skládají z několika etnik – Chalchové 86%, Ojrati a Burjati), dále zde žije velké množství Rusů, Číňanů a Korejců. 35-40% obyvatel jsou kočovníci nebo polokočovníci. Z toho je pak pouhých 15% pravých nomádů, kteří se stěhují neustále.

HUSTOTA ZALIDNĚNÍ : 1,8 obyvatel / km2, nejnižší hustota zalidnění na světě.

NÁBOŽENSTVÍ : buddhismus (Kazaši vyznávají islám)

Hlavní město:

Ulánbátar

Jazyk:

mongolština (do 20. let 20. století používali vlastní písmo, dnes se používá upravená cyrilice. Velké procento obyvatel mluví rusky, dále se zde domluvíte anglicky a dokonce 1% obyvatel mluví česky.

Měna a kurzy:

tugrik (MNT), 100 MTN = … CZK, banky jsou otevřené ve všední dny 9:30 – 12:30 a od 14:00 – 15:00 a v sobotu 9:30 – 11:30.

Geografické ukazatele:

NEJVYŠŠÍ HORA : Chüjten Úl (neboli Studená Hora) 4 374 m n.m. leží v masivu Tavan Bogd v pohoří Altaj. Na Mongolský Altaj navazuje plynule Gobijský Altaj, který se postupně snižuje až do pouště Gobi. Průměrná nadmořská výška je 1 580 m n.m. Proto překročit výšku 2 000 m n.m., která již způsobuje zdravotní komplikace není nic mimořádného, je důležitá aklimatizace. Pouze 19 % rozlohy země se nachází pod úrovní 1 000 m n.m.

Podnebí:

Mongolsko trápí nedostatek vláhy a to celoročně. Jelikož se jedná o zemi ve vnitrozemí, má typické vnitrozemské podnebí s drsnými zimami a teplými léty. Přičemž nejteplejší oblastí je poušť Gobi, která je ale zároveň také v období zimy nechladnější. V zimě málokdy leží v Mongolsku sníh. Sníh padá pouze v horách a nemá zavlažovací efekt, buď se po roztátí okamžitě vsákne na malém prostoru nebo jej rozfouká vítr. V létě bývají velké výkyvy teploty mezi dnem a nocí. Nejdelší roční období je zima, která trvá od listopadu do března. Jedná se také o nejslunnější období, i když v Mongolsku svítí slunce plných 250 dní v roce. Jaro je větrné, prašné, chladné a velmi proměnlivé. Léto je krátké, horké a více deštivé. Podzim je teplý a počasí je poměrné stálé. Říjen je příhodný měsíc k návštěvě některých oblastí. Severní oblasti jsou již chladné.

Časové pásmo:

ČASOVÉ PÁSNO : + 6 hodin oproti ČR (letní čas) a + (zimní čas)

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu