Mongolsko poznávací

od 71 990
doprava Letecky | Praha, Letiště Václava Havla
strava Strava dle programu

Filtr

Informace o zájezdu:

·       zemědělská tématika

·       odborný program

·       bohatý turistický program

·       přírodní a kulturní zážitky

·      dva noclehy v jurtě

·       setkání s místní kočovnou rodinou

·       strava dle programu

·       česky hovořící průvodce

Program zájezdu:

1. DEN: odlet z Prahy do Ulaanbaataru

Sraz na letišti v Praze v dopoledních hodinách a odlet do Ulaanbaataru přes Istanbul, noční přelet.

2. DEN: Ulaanbaatar

V brzkých ranních hodinách přílet do Ulaanbaataru. Setkání s místním průvodcem na letišti, transfer do hotelu, ubytování, krátký odpočinek, snídaně. Dopoledne prohlídka náměstí Sükhbaatar a návštěva Národní mongolské zemědělské univerzity, kde získáte mnoho zajímavých informací o zemědělství v Mongolsku. Po individuálním obědě pokračuje prohlídka pamětihodností města – Muzeum Bogd Khaan a krásná vyhlídka na město od rusko-mongolského památníku Zaisan. Návrat do hotelu, společná večeře, nocleh.

3. DEN: klášter Aglag Buteel, Sükhbaatar v provincii (ajmagu) Selenge

Po snídani přejezd a prohlídka kláštera Aglag Buteel, pokračování do města Darkhan a dále po asfaltové silnici do hlavního města provincie Selenge Sühbaataru, které se nachází severně od hlavního města a 9 km od hranic s Ruskem. Město založené v roce 1940 a pojmenované po mongolském politikovi Sühbaatarovi. Provincie Selenge je hlavní zemědělskou oblastí Mongolska. Po cestě oběd formou pikniku. Následuje prohlídka města Sükhbaatar a okolí. Ubytování v hotelu. Večeře individuálně, nocleh.

4. DEN: Tsagaan Nuur soum a Zuunburun soum

Po snídani odjezd a bližší seznámení se zemědělskou oblastí Selenge. Návštěva největší farmy, zabývající se produkcí zeleniny a obilí. Po obědě formou pikniku následuje prohlídka farmy zaměřené na živočišnou produkci – masných plemen (Aberdeen Agnus, Limousine), mléčných plemen (Holštýnský skot) a skotu s dvoustrannou užitkovostí (Montbeliardský skot). Cestou zastávka u Eej Mod („mateřský strom“), který místní uctívají a šeptají mu svá přání. Návrat do města Sükhbaatar, kde bude nocleh. Fakultativně (není v ceně) možnost tradiční večeře v typické restaurace.

5. DEN: Batsumber soum

Po snídani pomalý návrat k hlavnímu městu směrem na jih, do Batsumber soum v provincii Tuv. Tento soum má rozsáhlou plochu úrodné černé a hnědé půdy a je jedním z nejstarších v provincii. Pěstují zde obilí (pšenice, ječmen) a zeleninu (brambory, mrkev, tuřín, cibule, červené zelí, česnek). Také pěstuji okurky a rajčata ve skleníku poblíž Tsagan Nuur a Zuunburunu. Batsumbr soum vznikl s vybudováním železnice Mandal v r. 1924.

Návštěva bio včelařství a šlechtitelské stanice (mongolská včela „Haliun“). Po cestě oběd formou pikniku. V případě časové rezervy zastávka ve městě Dharkan. Přejezd do (Eco) Ger campu. Nocleh v kempu jurtách. Společná večeře.

6. DEN: oblast Khan Khentii (UNESCO) - návštěva nomádské rodiny – Jalman Meadows

Po snídani odjezd na JV do údolí řeky Tuul do údolí přísně chráněné oblasti Khan Khentii. První tři hodiny jízda po zpevněné cestě ven z města, dále dvě hodiny již po nezpevněné cestě nádherným stepním údolím, posetým jurtami a stády hospodářských zvířat. Po překročení horského hřebenu v průsmyku Zamtiin proběhne návštěva místní kočovné rodiny a seznámení se s jejich blízkým soužitím s hospodářskými zvířaty. Dále následuje cesta do Jalman Meadows Ger kempu. Po příjezdu do kempu přeložení zavazadel do „yakových“ vozíků, pro jejich převoz k jurtám. Po ubytování se v jurtách bude následovat společná večeře.

7. DEN: Ulaanbaatar

Po snídani návrat zpět do Ulaanbaataru. Po cestě zastávka u jezdecké sochy Čingischána, kde také v místní restauraci bude podán společný oběd. Po příjezdu do Ulaanbaataru proběhne ubytování v hotelu. Následuje fakultativní (není v ceně) kulturní program – shlédnutí představení národního souboru Tumen Ekh, jednoho z nejlepších pěveckých a tanečních souborů v Mongolsku. Individuální večeře. Nocleh.

8. DEN: Celodenní výlet do Národního parku Hustai

Po snídani se podíváme do Národního parku Hustai, kde nás čeká oběd formou pikniku a lehká turistika.
Mongolská vláda prohlásila, Národní park Hustai jako zvláště chráněné oblasti v roce 1993, jeden rok po zahájení reintrodukce projektu Takhi (koně Převalského) do Hustain Nuruu. HNP prochází Chentej a zahrnuje západní okraj mongolské stepi na hranicích Altanbulag, Argalant a Bayankhangai Soums z provincie Tov.

Navečer návrat do hlavního města a volný večer.

9. DEN: Odlet z Ulaanbaataru do Prahy

Po velmi časné snídani odjezd na letiště a odlet do Prahy s přestupem v Istanbulu. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje:

letenku s přestupem Praha-Ulanbatar-Praha (v optimální knihovací třídě, do 30 tis. Kč, při zvýšení ceny si CK vyhrazuj právo na navýšení ceny zájezdu), letištní taxy a poplatky, transfery a přepravu minibusem dle programu, 5x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se soc. zařízením v hotelu 3*, 2x ubytování ve dvoulůžkové jurtě v kempu (soc. zařízení společné), stravu dle programu, program na Univerzitě, na farmách, vstupy do národních parků uvedených v programu, vstupy do národních památek a muzeí uvedených v programu, česky hovořícího průvodce po celou dobu zájezdu z/do Prahy, místního průvodce po celou dobu pobytu v Mongolsku

Cena nezahrnuje:

povinné příplatky: vízum (cca 2.700 Kč/os.) a komplexní cestovní pojištění (140 Kč/os./den), příplatek za jednolůžkový pokoj (cca 6.400 Kč), stravu nad rámec programu, alkoholické nápoje a vybavení minibaru, tradiční večeři 4. den, představení národního souboru Tumen Ekh

Minimální počet účastníků:

Změna programu i odletových časů vyhrazena.

Minimální počet účastníků: 10 osob.

Základní informace o destinaci:

Mongolsko je vnitrozemský stát ve střední Asii, který na serveru hraničí s Ruskem (3 000 km) a na jihu s Čínskou lidovou republikou (4 760 km). Oficiální název je Stát Mongolsko. Země zaujímá plochu 1 566 500 km² (dvacetkrát více než ČR, a je téměř velké jako Aljaška), ale vzhledem ke svým pouze 3,05 milionům obyvatel patří Mongolsko mezi státy s nejnižší hustotou zalidnění.

Hlavní město je Ulánbátar, s téměř polovinou populace celého Mongolska, s 1,3 mil. obyvateli. Území Státu Mongolsko se rozkládá na části území tzv. Vnějšího Mongolska, zatímco tzv. Vnitřní Mongolsko je dnes jako autonomní oblast součástí Čínské lidové republiky.

Velkou část Mongolska pokrývají stepi s drsným podnebím, kde hlavním zdrojem obživy je kočovné pastevectví. Pro hospodářství země a její vývoz jsou důležité výrobky z vlny, například látky a další výrobky z kašmíru, a výrobky z kůže. V současné době se velkým tempem rozvíjí těžba nerostných surovin, která byla hlavním zdrojem příjmů státu již před rokem 1990.

Poloha:

Mongolsko leží ve střední Ásii s hranicemi s Ruskem a Čínou

Rozloha:

1 564 116 km2 (z toho tvoří 0,6 % vodní plocha), což je 20 x více než má Česká republika. Je to pátý největší asijský stát. 2/3 rozlohy tvoří horstva. Asi 63% rozlohy se nachází v oblasti s trvale zamrzlou půdou a z toho asi 30% půdy promrzá do hloubky 5 metrů.

Státní zřízení:

parlamentní republika (nezávislost na Číně získali 11.7.1921)

Obyvatelstvo:

3 052 990 (rok 2015) – 95% tvoří Mongolové, 4,5 % Kazaši (Mongolové se skládají z několika etnik – Chalchové 86%, Ojrati a Burjati), dále zde žije velké množství Rusů, Číňanů a Korejců. 35-40% obyvatel jsou kočovníci nebo polokočovníci. Z toho je pak pouhých 15% pravých nomádů, kteří se stěhují neustále.

HUSTOTA ZALIDNĚNÍ : 1,8 obyvatel / km2, nejnižší hustota zalidnění na světě.

NÁBOŽENSTVÍ : buddhismus (Kazaši vyznávají islám)

Hlavní město:

Ulánbátar

Jazyk:

mongolština (do 20. let 20. století používali vlastní písmo, dnes se používá upravená cyrilice. Velké procento obyvatel mluví rusky, dále se zde domluvíte anglicky a dokonce 1% obyvatel mluví česky.

Měna a kurzy:

tugrik (MNT), 100 MTN = … CZK, banky jsou otevřené ve všední dny 9:30 – 12:30 a od 14:00 – 15:00 a v sobotu 9:30 – 11:30.

Geografické ukazatele:

NEJVYŠŠÍ HORA : Chüjten Úl (neboli Studená Hora) 4 374 m n.m. leží v masivu Tavan Bogd v pohoří Altaj. Na Mongolský Altaj navazuje plynule Gobijský Altaj, který se postupně snižuje až do pouště Gobi. Průměrná nadmořská výška je 1 580 m n.m. Proto překročit výšku 2 000 m n.m., která již způsobuje zdravotní komplikace není nic mimořádného, je důležitá aklimatizace. Pouze 19 % rozlohy země se nachází pod úrovní 1 000 m n.m.

Podnebí:

Mongolsko trápí nedostatek vláhy a to celoročně. Jelikož se jedná o zemi ve vnitrozemí, má typické vnitrozemské podnebí s drsnými zimami a teplými léty. Přičemž nejteplejší oblastí je poušť Gobi, která je ale zároveň také v období zimy nechladnější. V zimě málokdy leží v Mongolsku sníh. Sníh padá pouze v horách a nemá zavlažovací efekt, buď se po roztátí okamžitě vsákne na malém prostoru nebo jej rozfouká vítr. V létě bývají velké výkyvy teploty mezi dnem a nocí. Nejdelší roční období je zima, která trvá od listopadu do března. Jedná se také o nejslunnější období, i když v Mongolsku svítí slunce plných 250 dní v roce. Jaro je větrné, prašné, chladné a velmi proměnlivé. Léto je krátké, horké a více deštivé. Podzim je teplý a počasí je poměrné stálé. Říjen je příhodný měsíc k návštěvě některých oblastí. Severní oblasti jsou již chladné.

Časové pásmo:

ČASOVÉ PÁSNO : + 6 hodin oproti ČR (letní čas) a + (zimní čas)

Výlety v okolí hotelu

Mapa polohy hotelu