Rakousko

Detail státu

Rakousko Rakousko - transparent

Nabízíme 125 ubytovacích kapacit za cenu 810 Kč - 51 400 Kč.

Destinace:

Rakousko je malebná, ale přesto velmi rozvinutá a moderní země plná nádherné přírody, horských velikánů, folklóru a tradic. Přesto, že do Rakouska na dovolenou je to jen, co by kamenem dohodil, turistický servis je tu naprosto dokonalý a úroveň poskytovaných služeb přímo neskutečná. V Rakousku na vás čeká přepychové ubytování v nádherné přírodě nebo architektonicky skvostných městech, vynikající kuchyně plná tradičních specialit, nepřeberné množství možností kulturního vyžití, široká nabídka sportovních aktivit a hlavně téměř nekonečný odpočinek a relaxace. Pokud tedy právě přemýšlíte, kde nabrat dostatek sil do dalších vyčerpávajících dní, Rakousko je pro vás přesně tou správnou volbou. Záleží jen na Vás a na Vašich představkách.

 

Praktické informace pro cestovatele

Oficiální název státu

 • Rakouská republika (Republik Österreich)

Rozloha

 • 83.870,95 km2

Počet obyvatel :

·        8.355,260 (2009)

Hustota obyvatel:

·        99/km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:

·        67,4% (2009)

Průměrný věk dožití:

·        ženy 82,26 let

·        muži 76,32 let

Demografické složení (2009):

·        muži 48,68%

·        ženy 51,32%

·        děti do 14 let  15,1%

·        penzisté 17,4%

Národnostní složení

Podle výsledků posledního sčítání obyvatelstva z 15.5.2001 žilo v Rakousku 90,9 % Rakušanů a 9,1 % cizinců (což reprezentuje cca 710.000 osob). V této skupině zaujímají největší podíl Srbové a Černohorci (155.800 - tj. 21,3 %), Turci (17,8 % - tj. 130.100), osoby pocházející z Bosny a Hercegoviny (13,2 % - 96.200), Německa (10,2 % - 74.400), Chorvatska (7,9 % - 57.600), Polska (3,1 % - 22.600), Rumunska (2,5 % - 18.400), Maďarska (1,8 % - 13.000), Makedonie (1,7 % - 12.400), Itálie (1,5 % - 10.700), Slovenska (1 % - 7.300) a České republiky (rovněž 1% - 7.300; česká menšina v Rakousku je ovšem mnohonásobně větší, počet osob, jejichž historické kořeny sahají do českých zemí a Slovenska se odhaduje bezmála na milion). Asi 400.000 Rakušanů žije v zahraničí (z toho cca 180.000 v SRN).

Náboženské složení

·        římsko katolické 73,6 %

·        evangelické (AB, HB) 4,7 %

·        islámské 4,2 %

·        ortodoxní křesťanské 2,5 %

·        židovské 0,1%

·        bez vyznání 12 %

Úřední jazyk

Úředním jazykem je němčina. Rakušané hovoří hornoněmeckými dialekty (dolnoalemanským, středněbavorským a dolnobavorským), které se dosti odchylují od spisovného německého jazyka. Vlivem výrazných dialektů je do značné míry poznamenána i rakouská spisovná němčina.

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Rakousko se člení na 9 spolkových zemí a na 99 politických okresů s 2359 obcemi.

Administrativní členění - přehled spolkových zemí

Spolková země

Hl. město

Zemský hejtman

Vídeň (Wien)

Wien

Michael Häupl (SPÖ)

Horní Rakousy (Oberösterreich)

Linz

Josef Pühringer (ÖVP)

Dolní Rakousy (Niederösterreich)

St.Pölten

Erwin Pröll (ÖVP)

Burgenlandsko (Burgenland)

Eisenstadt

Hans Niessl (SPÖ)

Korutany (Kärnten)

Klagenfurt

Gerhard Dörfler (BZÖ)

Štýrsko (Steiermark)

Graz

Franz Wowes (SPÖ)

Tyrolsko (Tirol)

Innsbruck

Günther Platter (ÖVP)

Solnohradsko (Salzburg)

Salzburg

Gabriele Burgstaller (SPÖ)

Vorarlbersko (Vorarlberg)

Bregenz

Herbert Sausgruber (ÖVP)

Hlavní město:

 • Wien/Vídeň (1,651 mil.)

Další velká města:

 • Graz/Štýrský Hradec (244 tis.)
 • Linz/Linec (188 tis.)
 • Salzburg/Salcburk (148 tis.)
 • Innsbruck (118 tis.) a dále podle počtu obyvatel:

Peněžní jednotka a její členění

Od 01. 03. 2002 je výhradním platidlem 1 EURO (EUR, €) = 100 EURO

Státní svátky, obvyklá prodejní doba

Níže uvedené svátky platí na celém území Rakouska. Jednotlivé spolkové země mohou mít ještě některá specifika, např. každá země má svého patrona.

 • Nový rok (01. 01.)
 • Tři králové (06. 01.)
 • Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)
 • Svátek práce (01. 05.)
 • Nanebevstoupení Páně
 • Svatodušní svátky
 • Boží tělo (pohyblivé svátky)
 • Nanebevzetí Panny Marie (15.08.)
 • Státní svátek Rakouské republiky (26. 10.)
 • Svátek všech svatých (01. 11.)
 • Zvěstování  - Neposkvrněné početí Panny Marie (08. 12.)
 • První svátek vánoční (25. 12.)
 • Druhý svátek vánoční (26. 12.)

Obvyklá pracovní doba v Rakousku je na úřadech od 08,00 do 17,00, v pátek odpoledne některé úřady končí dříve. V obchodech je otevřeno ve všední dny od 09,00 do 19,00, v sobotu od 09,00 do 13,00. Ve vídeňské oblasti se prodloužila otevírací doba některých větších obchodů a řetězců ve čtvrtek až do 22,00 a v sobotu do 17,00 až 18,00

Místní zvyklosti

Rakušané jsou zpravidla příjemní, otevření, ale zároveň věcní, vědí čeho chtějí dosáhnout.  Jsou dobří hostitelé a často bývá připomínána společná historie (v kladném slova smyslu). Jako jednací jazyk používají Rakušané nejraději němčinu. Považují za samozřejmost, že Čech německy rozumí. Nutno ovšem podotknout, že rakouská a obzvláště vídeňská němčina se od spisovného jazyka dost liší. Vysokoškolsky vzdělané společenské kruhy ovládají angličtinu, popř. francouzštinu. V příhraničí a ve Vídni Rakušan mluví nebo rozumí česky. Zvyk používání titulů je zde zakonzervován z dob monarchie. Neohlášené návštěvy jsou nevhodné. Dochvilnost při jednání bývá samozřejmostí. Znatelně vyšší respekt než u nás je zde k zákonům a dalším právním normám, jakož i k  úředníkům, institucím a ochráncům pořádku.

Obvyklou dobou oběda je čas mezi 12,30 –14,30, večeře po 19. hodině. Pozvání do rodiny je poměrně řídký jev. Dá se říci, že dávnou slávou monarchie se v Rakousku stále žije. Rakušané jsou zvyklí žít a jednat s cizinci, v Rakousku  jich žije skoro 10 % a samotná Vídeň má jasný multinárodnostní původ. Kulturní vzdělání a zájmy považují za  společenskou povinnost.

 

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

I přes platnost Smlouvy mezi ČR a RR o sociálním zabezpečení, ze které vyplývá občanům ČR nárok na nutnou bezodkladnou péči na území Rakouska, mají v této oblasti přednost příslušná nařízení EU. V souladu s nimi má občan ČR v Rakousku právo na bezodkladnou zdravotní péči. Pro případ nutného standardního a bezplatného ošetření (na které má nárok) občana ČR v době jeho přechodného pobytu v Rakousku je nutné, aby se pacient vykázal následujícími doklady:

 • „Evropský průkaz zdravotního pojištění" (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ)
 • případně „Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění"
 • platný průkaz totožnosti

V místě ošetření musí pacient vyplnit „Prohlášení pacienta pojištěného v členském státu EU, EHP nebo ve Švýcarsku při použití odborných služeb během přechodného pobytu v Rakousku". Veškeré podklady o ošetření postupuje smluvní lékař místně příslušné okresní zdravotní pojišťovně (Gebietskrankenkasse), která následně uplatňuje nároky na finanční vyrovnání u příslušných zdravotních pojišťoven v ČR. Jak ovšem vyplývá ze zkušeností pracovníků ZÚ, rakouský zdravotnický personál není vždy dobře informován o výše uvedeném postupu a často požaduje neoprávněně úhradu za lékařské ošetření. Platí se pouze za ošetření v soukromých zdravotních zařízeních a klinikách. ZÚ doporučuje před cestou uzavřít příslušné připojištění pro cesty a pobyt, které by krylo i případnou repatriaci zraněného, nemocného či zemřelého.V případě nejasností při ošetření je možné se obrátit na Vídeňskou územní zdravotní pojišťovnu, která je sběrnou pojišťovnou pro občany z ČR. Kontaktní adresa:

Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) - Vídeňská územní zdravotní pojišťovna
Wienerbergstraße 15-19
A - 1100 Wien
Telefon:               (+43 1) 60122-0         (+43 1) 60122-0, Fax: (+43 1) 60246-13
E-mail:office@wgkk.sozvers.at
Web: http://www.wgkk.at

 

 

Praktická telefonní čísla

Centrální tísňové volání: 112

 • Záchranná služba: 144
 • Policie: 133
 • Hasiči: 122
 • Poruchy vozidel:
  • ÖAMTC 120
  • ARBÖ 123

 

Velvyslanectví České republiky v Rakousku
 • Botschaft der Tschechischen Republik
 • Penzingerstrasse 11-13, 1140 Vídeň

Telefon

00431/89958-0         00431/89958-0, 89958-999, sekretariát-89958170, politický úsek-00431/89958143, OEÚ-00431/89958168, KO-89958148, ekonom ZÚ-89958160

Fax

00431/8941200, OEÚ-8942846, KO-89958159

E-mail:

vienna@embassy.mzv.cz

Web:

www.mzv.cz/vienna

Vedoucí úřadu

RNDr. Jan KOUKAL, CSc.

Funkce

velvyslanec

Působnost úřadu

diplomatická a konzulární pro Rakouskou republiku

Časový posun

0 hod

Provozní hodiny

pondělí - pátek 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Celní a devizové předpisy

Pro dovoz a vývoz valut nejsou stanovena žádná omezení. Občanům EU se doporučuje být finančně vybaven v závislosti na délce a charakteru pobytu. Výše finančních prostředků není pevně stanovena.

Dokumenty

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Od 1. ledna 2006 nabyla účinnosti novela zákona o cestovních dokladech (publikovaná pod č. 559/2004 Sb.), podle které lze k opuštění území České republiky k cestě do států Evropské unie jako cestovní doklad použít občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, pokud nemají vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu).
Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Ministerstvo vnitra doporučuje, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem, byl vybaven svým vlastním cestovním dokladem, i když je zapsán v občanském průkaze rodiče.
Řidiči musí být vybaveni tzv. zelenou kartu.

 

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Pro vstup domácích zvířat je požadován pas EU zvířete s platným očkováním proti vzteklině a čip nebo tetování.
V některých městech jsou zavedeny parkovací zóny. Parkovací lístky je možné zakoupit v trafikách. Za nesprávné parkování jsou udělovány vysoké pokuty, montovány "botičky", případně může být vozidlo za poplatek cca. 250 EUR (plus pokuta od policie) i odtaženo.

Cena dálničních známek pro osobní automobily v roce 2010:

roční: 76,20 EUR; 2-měsíční: 22,90 EUR; 10-denní: 7,90 EUR.
Dálniční známka je povinná i pro provoz na státních (spolkových) komunikacích.

S platností od 2008 je zavedena povinnost zimních pneumatik od 1.11. do 15.4. pro všechny typy vozidel.
Nejvyšší povolená rychlost (pokud není v daném místě značkou stanoveno jiné omezení) osobních automobilů a motocyklů: 130 km/h dálnice, 100 km/h státní silnice (Tyroly a Vorarlberk 80 km/h), v uzavřených obcích 50 km/h pro všechny typy vozidel. Za překročení rychlosti jsou ukládány pokuty, případně může být i odebrán řidičský průkaz. Všechna vozidla musí být označena státem registrace, vybavena výstražným trojúhelníkem a lékárničkou, motocyklisté helmou. Pokud řidič motorového vozidla použije k jízdě dálnici, musí být vozidlo vybaveno reflexní vestou pro případ, že by řidič z důvodu poruchy či nehody musel na dálnici vystoupit z vozu mimo místo vyhrazené k parkování (reflexní vesty lze zakoupit v ČR i v Rakousku u většiny čerpacích stanic nebo v obchodech s autopříslušenstvím). Nedodržení této povinnosti je postihováno pokutou. Povinnost vybavení reflexní vestou se nevztahuje na řidiče jednostopých vozidel.

Povinnost připoutat se bezpečnostními pásy platí i pro spolujezdce. Podle rakouského zákona o provozu motorových vozidel (§ 106, odst. 5) nemusí děti do 14 let, pokud jsou větší než 150 cm a současně schopny užívat sedadla, sedět v dětské sedačce (o váze zákon nehovoří). V každém případě však musí být dítě připoutáno bezpečnostními pásy a sedět na zadním sedadle. Do 14 let věku je bez ohledu na výšku dítěte zakázáno sedět na předním sedadle.

Při vážných škodách, zraněních apod., vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou, je nutné přivolat policii. Účastníci nehody si vymění osobní údaje, údaje k pojistce a vozidlu a událost řeší pojišťovny. Pokud je policie v takovýchto případech přesto přivolána, je nutné počítat se zaplacením poplatku cca 40 EUR. Při nehodě se doporučuje sepsat mezi jejími účastníky zprávu o nehodě (Unfallbericht). Formuláře jsou k dispozici u českých pojišťoven. Při nehodě nebo poruše vozidla je možné volat rakouský automotoklub (OAMTC) nebo sdružení ARBÖ.
Za průjezd osobních vozidel některými silničními úseky se hradí zvláštní mýtné.
Na internetové adrese sdružení OAMTC (www.oamtc.at) a ARBÖ (www.arboe.at) je možno získat bližší motoristické informace. Doporučuje se dodržovat rakouské zákony. Za jejich porušení jsou stanovené finanční postihy, případně jiné sankce. Týká se to především porušení dopravních předpisů. Nemá-li cestující dostatek finančních prostředků na úhradu vyměřené pokuty na místě, může mu být zadržen jakýkoliv cenný předmět (např. vymontováno autorádio ap.). Při neuhrazení uložené pokuty nelze vyloučit její vymáhání právní cestou i v ČR.

Doporučuje se také uschovat a na požádání předložit doklad o zboží zakoupeném v Rakousku pro případ pochybností o způsobu jeho nabytí.

Dnem 1.9.2009 vstoupily v Rakousku v platnost v rámci tzv. dopravního bezpečnostního balíčku novely několika zákonů, které přináší změny zejména v oblastech dotýkajících se bezpečnosti provozu na komunikacích. Upravují (zásadně zvyšují) finanční a další postihy za překročení povolené rychlosti a za jízdu pod vlivem alkoholu. Opatření by podle rakouského ministerstva dopravy měla přispět ke zvýšení bezpečnosti na rakouských silnicích a dálnicích.
 

Postihy za překročení povolené rychlosti:

1) V obcích, městech, na okresních a rychlostních silnicích

a) o 30-40 km/hod. – minimální pokuta 70 EUR
b) o 40 km/hod. v obci – 150 EUR + odebrání řidičského průkazu (ŘP) na 2 týdny
c) o 50 km/hod. mimo obec – 150 EUR + odebrání ŘP na 2 týdny

Maximální výše pokuty může dosáhnout částky 726 EUR.

2) Na dálnicích – poprvé zavedeny jednotné finanční postihy ve všech spolkových zemích

a) do 10 km/hod. – 20 EUR
b) 10-20 km/hod. – 35 EUR
c) 20-30 km/hod. – 50 EUR


3) Na dálnicích v případě anonymního měření rychlosti technickými prostředky (radar, „pistole“)

a) do 10 km/hod. – 30 EUR
b) 10-20 km/hod. – 45 EUR
c) 20-30 km/hod. – 60 EUR


Na všech komunikacích:

Při překročení povolené rychlosti o více než 40 km/hod. v obcích a 50 km/hod. mimo obec minimální pokuta ve výši 150 EUR (maximálně 726 EUR) a odebrání ŘP na 2 týdny.

Povolený obsah alkoholu v krvi 0,5 promile

Postihy při jízdě pod vlivem alkoholu:

1) 0,5-0,79 promile = pokuta ve výši 300-3.700 EUR

2) 0,8-1,19 promile = 800-3.700 EUR (plus 4 lekce výuky o provozu vozidel a odebrání ŘP na 1 měsíc)

3) 1,2-1,59 promile = 1.200-4.400 EUR (plus 15 lekcí výuky o provozu vozidel a odebrání ŘP na 4 měsíce)

4) přes 1,6 promile =1.600-5.900 EUR (plus 18 doučovacích lekcí a odebrání ŘP na 6 měsíců)

Při opakovaném přistižení při jízdě pod vlivem alkoholu – odebrání ŘP až na 1 rok a povinnost absolvování lékařského vyšetření v oblasti dopravní psychologie.

Výsledky hledání
Náš tip
Sporthotel Dachstein West

Sporthotel Dachstein West

Rakousko » Horní Rakousy » Dachstein West » Annaberg im Lammertal

98 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: PL Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní Tip

Náš tip
Gasthof Musikantenwirt

Gasthof Musikantenwirt

Rakousko » Horní Rakousy » Dachstein West

331 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Pension Bergblick

Pension Bergblick

Rakousko » Horní Rakousy » Dachstein West » Bad Goisern

204 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN, PL Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Gasthof Pfandl

Gasthof Pfandl

Rakousko » Horní Rakousy » Dachstein West » Bad Ischl

200 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Bergblick (Heller)

Bergblick (Heller)

Rakousko » Horní Rakousy » Dachstein West » Bad Goisern

382 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Herzog

Herzog

Rakousko » Salzbursko

55 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Strandhotel Weyregg

Strandhotel Weyregg

Rakousko » Horní Rakousy

162 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Penzion Leprich

Penzion Leprich

Rakousko » Horní Rakousy » Dachstein West » Bad Goisern

200 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Gästehaus Unterberger

Gästehaus Unterberger

Rakousko » Salzbursko

365 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS, SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Kehlbachwirt

Kehlbachwirt

Rakousko » Salzbursko » Kaprun - Zell am See

111 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: Al Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Mariandl

Mariandl

Rakousko » Salzbursko » Kaprun - Zell am See

183 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Elisabeth

Elisabeth

Rakousko » Salzbursko » Kaprun - Zell am See

141 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Sporthotel Mölltal

Sporthotel Mölltal

Rakousko » Korutany » Mölltal

363 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS, PL Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Pension Martina

Pension Martina

Rakousko » Tyrolsko » Sölden Arena/Ötztal

84 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Hofer penzion

Hofer penzion

Rakousko » Salzbursko » Kaprun - Zell am See

71 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Rosengartl

Rosengartl

Rakousko » Salzbursko » Kaprun - Zell am See » Krimml

44 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Herzog

Herzog

Rakousko » Salzbursko » Kaprun - Zell am See

153 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Bernhofer

Bernhofer

Rakousko » Salzbursko

130 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Pension Wolfgang

Pension Wolfgang

Rakousko » Salzbursko » Saalbach - Leogang - Hinterglemm - Fieberbrunn

131 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Austria

Austria

Rakousko » Salzbursko » Kaprun - Zell am See

136 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní


další nabídky >