Lotyšsko

Detail státu

Lotyšsko Lotyšsko - transparent

za cenu - .

Je prostřední ze tří pobaltských zemí. Sousedí s Estonskem na severu a s Litvou na jihu. Necelou polovinu země 46 procent zabírají lesy. Lotyšský  národní park Gaujas je největší v Pobaltí. Sedmdesát procent obyvatel žije ve městech a  většina vyznává luteránské náboženství. Pro hospodářství je typický rybolov (sledi a šproty) a také těžba rašeliny. V Lotyšsku žije jen 2,3 mil. obyvatel.         Města, která stojí za poznání jsou zejména hlavní město Riga s historickým centrem, proslulým  gotickým  Rižským dómem, Jurmala či Ventspils, významný přístav Baltského moře.

Oficiální název státu

 • Latvijas Republika (Lotyšská republika – zkráceně Lotyšsko, lotyšsky Latvija)
 • Politický systém: demokratická parlamentní republika, v jejímž čele stojí prezident
 • Kód země: LV


Název Lotyšska pochází z názvu starobaltského (indoevropského) kmene Latgalů (v lotyšštině latgali), ze kterého pochází kořeny budoucího lotyšského národa.

Název státu v jiných jazycích:

 • Anglicky – Latvia
 • Německy – Lettland
 • Francouzsky – Lettonie
 • Španělsky – Letonia

Nejstarší dochované záznamy o červeno-bílo-červené lotyšské vlajce pocházejí z druhé poloviny 13. století. O její znovuzrození se v době zrodu nezávislého Lotyšska v roce 1918 postaral Ansis Cīrulis. Vlajka se skládá ze třech příčných pruhů v poměru 2:1:2, oba vnější pruhy mají tmavě červenou barvu, vnitřní menší pruh je bílý.

 • Státní hymna: „Dievs, svētī Latviju!“ ( Bože, žehnej Lotyšsku!)

Rozloha

 • Rozloha: 64 589 km2
 • Ze západu na východ je Lotyšsko dlouhé 450 km a ze severu na jih měří pouhých 210 km.
 • Celková délka hranic: 1 862 km, z toho 494 km mořská hranice
 • Sousední státy: Litva (576 km), Estonsko (343 km), Rusko (282 km), Bělorusko (176 km)

Lotyšsko je situováno v SV Evropě na pobřeží Baltského moře. Již od středověku Lotyšsko zaujímalo klíčovou pozici na tradiční obchodní křižovatce. Tvoří vlastně most mezi západní Evropou a Ruskem. Známá „Cesta Vikingů k Řekům“, o které se píše již ve starých kronikách, vedla ze Skandinávie přes lotyšské teritorium podél řeky Daugavy do starého Ruska a Byzantské říše.

Další geografické údaje

 • průměrná nadmořská výška 87 m n.m.
 • nejvyšší vrchol – Gaiziňkalns 311,6 m n.m.
 • řeky – cca 12 000 o celkové délce 38 000 km
  • největší Daugava (1020 km, z toho 357 km v Lotyšsku)
  • nejdelší na lotyšském teritoriu – Gauja (452 km)
 • jezera a rybníky cca 3 000
  • největší jezero Lubáns 80,7 km2
  • nejhlubší jezero Drídzis 65,1 m
 • Vodní zdroje zabírají 1,7 % lotyšského území
 • roční srážky 677 mm
 • průměrná vlhkost 83 %
 • průměrná teplota 6,3 °C

Klima

Počasí v Lotyšsku je ovlivňováno mírným přímořským klimatem s častými změnami vysokého a nízkého tlaku a poměrně vysokým množstvím srážek. Průměrná teplota v létě 15,8°C, (v hl.městě 16,1°C), v zimě -4,5°C (v hl. městě -3,8°C) Nejteplejší měsíc – červenec, nejstudenější – leden, velmi charakteristická je vysoká vlhkost vzduchu.

Fauna a flora

Lotyšsko se nachází v oblasti mírného pásu. Díky blízkosti Baltského moře zde můžete najít specifické přímořské druhy rostlin i zvířat. Na druhou stranu se tu vyskytuje i silně zastoupená kontinentální vegetace. Lesní porosty zaujímají 55,7 % celkové rozlohy Lotyšska (3,6 mil. ha) a tento ukazatel neustále mírně vzrůstá.

Množství volné krajiny zaručuje výskyt i ohrožených druhů zvířat – např. existuje zde největší evropská populace bobrů a vlků. Klimatické podmínky jsou ideální pro ptactvo, kterého tu hnízdí na 223 druhů např. orel mořský, volavky a tisíce čápů. Okolo 9 % lotyšské krajiny je přírodní rezervací.

Počet obyvatel

 • 2 270 894 ( k 31. 12. 2008)

Alarmujícím ukazatelem je očekávaná délka života, která je v Lotyšsku nejnižší v rámci Evropské unie (70,7 roku).

Hustota na km2

 • 35,16 obyv./ km2

Oficiálně dané údaje pro odchod do důchodu: ženy i muži ve věku 62 let.

Národnostní složení

Národnost

Občané Lotyšska

Bez občanství

S cizím občanstvím

Celkem

%

Lotyši

1 340 648

1 616

1 175

1 343 439

59,2 %

Rusové

374 200

235 908

26 697

636 805

28,0 %

Bělorusové

33 132

48 104

2 284

83 520

3,7 %

Ukrajinci

17 753

34 106

4 881

56 7401

2,5 %

Poláci

40 966

12 148

910

54 024

2,4 %

Litevci

18 733

9 666

2 344

30 743

1,3 %

Židé

6 606

3 060

473

10 139

0,5 %

Romové

8 000

537

45

8 582

0,4 %

Němci

2 084

1 339

934

4 357

0,2 %

Estonci

1 496

540

461

2 497

0,1 %

Češi

57

16

108

181

0,008 %

Ostatní

12 215

11 021

16 631

39 867

1,7 %

Celkem

1 855 890

358 061

56 943

2 270 894

100 %

Náboženské složení

Od doby reformačního hnutí v 16. století v Lotyšsku převládá náboženství luteránské (24 %). Náboženství římsko-katolické (18 %) je rozšířeno převážně ve východní části země v oblasti Latgale, ortodoxní-pravoslavné (15 %) pak ve velkých městech. Ostatní náboženství  tvoří cca 8 % a 35 % obyvatel je bez náboženského vyznání.

Úřední jazyk

Oficiálním jazykem v Lotyšsku je lotyština, která patří k samostatné baltské větvi indoevropských jazyků, s níž jsou nejpříbuznější jazyky slovanské. Lotyštině nejbližším jazykem je litevština. Lotyština převzala při své gramatické reformě z češtiny čárky a háčky nad písmeny. Lotyština je mateřským jazykem pro 59,2 % obyvatel.Mladší generace a pracovníci veřejné správy, státních orgánů a institucí, služeb, oblasti cestovního ruchu ovládají angličtinu, méně je používána němčina. Historicky vždy převládaly na území Lotyšska – němčina a ruština. Proto výuce lotyšského jazyka a rozvoji lotyšské kultury vláda věnuje mimořádnou pozornost.

Základní výrazy v lotyštině:

 • Ahoj – sveik.
 • Děkuji – paldies
 • Na shledanou – uz redzéšanos
 • Prosím – lúdzu
 • Ano – já
 • Promiňte – Atvainojiet
 • Ne – né

Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativně bylo území Lotyšska až dosud rozděleno na 467 samosprávných obcí, 11 oblastí, 26 okresů, 65 měst a 7 velkých měst. Celkově je na území Lotyšska 77 měst, z nich 22 má více než 10 000 obyvatel.

K republikovým městům byla zařazena vedle Rigy města: Jelgava, Liepája, Rezekne, Daugavpils, Ventspils, Jurmala, Valmiera a Jekabpils. Hlavním městem je  Rīga,.

Rīga (717 371 obyvatel)

Riga je největším městem celého Pobaltí. Město se rozkládá při ústí řeky Daugavy do Rižského zálivu. Riga je hospodářským a kulturním centrem celého Lotyšska. V roce 2001 oslavilo město významné výročí 800 let od  svého založení. Staré město je turisticky velice atraktivní, i proto je zapsáno na seznam celosvětového kulturního dědictví UNESCO. Město disponuje přístavem a největším mezinárodním letištěm v Pobaltí.

Více informací na:

Daugavpils (105 958 obyvatel)

Druhým největším lotyšským městem je Daugavpils. Město se rozprostírá na obou březích řeky Daugavy. Daugavpils je jednou z nejvýznamnějších dopravních křižovatek v zemi, rozbíhají se tu silnice i železnice na Rigu, Rēzekne, do Běloruska i Litvy.

Liepāja (85 050 obyvatel)

Přístav Liepāja je třetím největším lotyšským městem. Město je obklopené Baltským mořem a jezery Liepāja a Tosmāre. Jezero Liepāja je propojeno s mořem Obchodním kanálem, který prochází středem města. Liepāja je významným administrativním, kulturním a průmyslovým centrem západní části země, v létě je okolí Liepāji hojně využíváno k rekreaci.

Další informace:

Jelgava (65 635 obyvatel)

Čtvrté největší lotyšské město leží na řece Lielupeasi 45 kilometrů na jihozápad od Rigy. Slavná historie Jelgavy se váže ke Kuronskému vévodství, jehož byla hlavním městem. Je nejen významným průmyslovým střediskem, ale také důležitou dopravní křižovatkou.

Další informace:

Jūrmala (55 580 obyvatel)

Podlouhlé přímořské letovisko, táhnoucí se v délce 30 kilometrů západně od Rigy, je pátým největším lotyšským městem. Místo je vhodné pro léčebné pobyty i pro klasické dovolené rodin s dětmi. Severní okraj Jūrmaly lemuje pobřeží Rižského zálivu, zatímco podél jižního teče řeka Lielupe, která mezi Rigou a Jūrmalou ústí do moře.

Další informace:

Ventspils (43 299 obyvatel)

Celoročně nezamrzající přístav Ventspils leží v severozápadní části země při ústí řeky Venty do Baltského moře. Na tradiční rybolov v této oblasti navazuje zpracování ryb, který je nejdůležitějším průmyslovým oborem ve městě.

Další informace:

Kulturně a historicky se Lotyšsko dělí na 4 kraje: Kurzeme (Kurzemsko) v západní části země, Zemgale (Zemgalsko) v jižní části, Vidzeme (Vidzemsko) ve střední a severní části země včetně Rigy a Latgale (Latgalsko) ve východní části.

Peněžní jednotka

Základní peněžní jednotkou je lat (1 Lats, mezinárodní zkratka je LVL, na domácím trhu označován zkratkou Ls). Jeden lat má sto santimů. Lat byl zaveden v říjnu r. 1993. Přijetí eura původně plánované na rok 2008 bylo odloženo na období let 2012–2013.
Ve velkých hotelích je možné platit světovými měnami. Ve směnárnách (lotyšsky „maiňa“) a bankách je možno měnit hlavní světové měny a také měny sousedních států.

Česká koruna  zde není směnitelná. Dolarové bankovky jsou přijímány jen od roku emise 1995, a to v čistém nepoškozeném stavu, u eur zase není možné vyměnit mince. Banky jsou otevřeny převážně od 9:00–17:00 od pondělí do pátku, některé (Parex banka, Hansa banka) i v sobotu od 9:00–12:30.

Státní svátky, prodejní doba

Hlavním státním svátkem Lotyšska je 18. listopad – vyhlášení nezávislé Lotyšské republiky roku 1918. Druhým nejdůležitějším svátkem je  4. květen – den znovuobnovení lotyšské nezávislosti v r. 1990.

Další svátky pracovního klidu:

 • 1. leden – Nový rok
 • Velký pátek a Pondělí velikonoční
 • 1. květen – Svátek práce
 • 8. květen – porážka fašismu
 • 23. červen – Lígo (letní slunovrat)
 • 24. červen – Jánis (letní slunovrat)
 • 24. prosinec (nově od r. 2008)
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. svátek vánoční
 • 31. prosinec – Silvestr

Běžná pracovní doba je 8 hodin. Úřady od  8:30 hod., Obchody mají otevřeno od 10:00 do 19:00 hod., často i do 22:00. Mnoho, hlavně menších soukromých obchodů s potravinami v Rize, má otevřeno 24 hodin denně.

Místní zvyklosti

V srpnu má téměř celé Lotyšsko dovolenou. Je zvykem oslovovat se křestními jmény, a to prakticky hned od prvního momentu navázání kontaktu, tituly se používají zřídka. Nebuďte překvapeni, pokud vám Lotyši hned začnou tykat. Lotyši všeobecně jsou zvyklí chodit později spát a také pak později ráno vstávat, obědvají okolo 14:00 hod. Mnohem častěji než v ČR jsou darovány květiny (i mužům), při návštěvě jsou pravidlem. Ženy mají v lotyšské společnosti viditelně vyšší postavení než v ČR, včetně nejvyšších politických postů.


Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Obecně platí, že první pomoc je poskytována bezplatně jak občanům Lotyšska, tak i cizincům zdarma, za vše ostatní se platí. I přes existenci evropské karty zdravotního pojištění doporučujeme proto mít uzavřené komerční zdravotní pojištění pro cesty do zahraničí s tím, že čeští občané si částku za ošetření zaplatí v Lotyšsku hotově a zpětně ji vyúčtují české zdravotní pojišťovně. V případě přírodní turistiky (případně agroturistiky) po Lotyšsku doporučujeme podstoupit očkování proti klíšťové encefalitidě, protože výskyt infikovaných klíšťat zde  patří mezi největší v Evropě. Léky a jiné medicínské pomůcky se dají  běžně koupit v lékárnách („Aptieka“).

Telefonní čísla záchranné služby:

 • Telefon 03
 • Mobilní telefon 112
 • Informační služba rižských nemocnic               +371 737 54 72         +371 737 54 72 (okamžitý lékařský zákrok)               +371 737 54 49         +371 737 54 49 (zákrok za několik dnů)
 • Informační linka lékáren               +371 72 81 705         +371 72 81 705

Praktická telefonní čísla

 • internetová doména: lv
 • mezinárodní telefonní předčíslí: +371
 • požární služba: 01 (z pevné linky, zdarma)
 • policie: 02 (z pevné linky, zdarma)
 • první pomoc: 03 (z pevné linky, zdarma)
 • nebo lze volat na číslo integrovaného záchranného systému (z mobilního telefonu): 112
 • informace: 118 nebo 117 (v lotyštině, ruštině, angličtině)

Latvia Online – Lotyšsko online

www.EUnet.lv

Kultura v Lotyšsku

www.vip.latnet.lv/culture

Telefonní seznam

www.118.lv

Tourist info „Riga in your pocket“

www.inyourpocket.com

Lursoft Databáze

www.lursoft.lv