Saranda

Základní informace o destinaci:

SARANDA je přístavní město, které se rozprostírá kolem krásného zálivu ohraničeného horami. Je součástí Albánské riviéry hojně navštěvované řeckými turisty z Korfu. V létě zde teploty dosahují často i ke 40°C ve stínu. Uprostřed letoviska je velký záliv s oblázkovou městskou pláží lemovanou olivovníky a agáve.

Sarandu založili Illyrové, Cicero ji zmiňuje jako příhodný přístav. Město nebylo nikdy kolonizováno a ve 2. a 3. st. n. l. dosahovalo značné prosperity. O tom svědčí mozaiky, které byly objeveny v různých částech dnešní Sarandy. Jméno Saranda je odvozeno od jména byzantského kláštera Agioi Saranda (Čtyřicet svatých) z 10. století. Název města pochází až z počátku 20. století, z dob začátku albánské nezávislosti, kdy město dostalo svůj albánský název. Saranda je výhodným místem pro poznávání jižní oblasti Albánie.

Výlety a pamětihodnosti:

BUTRINT - jižně od Butrintského jezera a 18 km od Sarandy se rozkládá nejdůležitější albánské archeologické naleziště Butrint, které je součástí kulturního dědictví UNESCO. Město bylo známé již v 7 století př.n.l.. Podle Dionysia z Halicarnassu je místo spojováno s Trojským princem Aeneasem, který tudy procházel na cestě do chrámu Dodona (dnes na území Řecka), kde složil věštkyni hold obětováním býka na místě, kde začalo vznikat město Butrint. Římský básník Virgilius toto uvádí ve svém eposu „Aeneas“. Nejzajímavější je Asklepiův (Bůh zdraví) chrám z 2. století př.n.l., dále divadlo pro 1500 diváků ze 3. století př.n.l. (nyní hostí Mezinárodní divadelní festival, který se koná každé září). Další ukázkou starověké kultury je Baptistérium (druhé největší po baptisteriu v chrámu sv. Sofie v Istanbulu), mozaikové obrazy na podlaze zobrazují výjevy vody, spásy a vykoupení. Za povšimnutí stojí křtitelnice, která bývala fontánou a jejíž voda byla ohřívána podlahovým topením a vedena pod mozaikou až k fontáně/křtitelnici. Mozaiky na podlaze kryje, tak jako všude v areálu písek, který je chrání před povětrnostními vlivy.GJIROKASTRA
 - město vzniklo ve 13. století kolem hradu tyčícího se na vrcholu kopce. V 15. století bylo město dobito Turky a stalo se centrem centrální a jižní Albánie. Vzkvétalo až do požáru v 17. století. Významné stavby proto pocházejí až z 19.-20. století. Od roku 2005 je město na seznamu dědictví UNESCO. Citadela byla chráněna sedmi věžemi, hradby mívaly tři brány, z toho jsou pro vstup dnes používány dvě. Za prohlídku stojí obytné domy pocházející z 19. století, které jsou unikátní. Domy mají nižší podlahy, úzké vstupy, a malá okna zasazená vysoko ve zdi. Vstupní klenby z kamene zdobí vyobrazení zvířat a ptáků. V přízemí je tradičně umístěno skladiště, prostory pro zvířata a cisterna (stera), kam se přiváděla dešťová voda ze střechy. Horní patra patří tradičně k obytným (toto uspořádání je typické pro turecké domy).MODRÉ OKO - Syri i Kaltër – podzemní pramen, který vyvěrá v jezírku kruhového tvaru. Ve středu je jezírko sytě modré a u okrajů ostře modravé – připomíná oko. Skály, z nichž pramen vyvěrá, se nachází až 45 metrů pod povrchem jezírka, které nebylo nikdy zcela prozkoumáno.