Mongolsko

Základní informace o destinaci:

Mongolsko je vnitrozemský stát ve střední Asii, který na serveru hraničí s Ruskem (3 000 km) a na jihu s Čínskou lidovou republikou (4 760 km). Oficiální název je Stát Mongolsko. Země zaujímá plochu 1 566 500 km² (dvacetkrát více než ČR, a je téměř velké jako Aljaška), ale vzhledem ke svým pouze 3,05 milionům obyvatel patří Mongolsko mezi státy s nejnižší hustotou zalidnění.

Hlavní město je Ulánbátar, s téměř polovinou populace celého Mongolska, s 1,3 mil. obyvateli. Území Státu Mongolsko se rozkládá na části území tzv. Vnějšího Mongolska, zatímco tzv. Vnitřní Mongolsko je dnes jako autonomní oblast součástí Čínské lidové republiky.

Velkou část Mongolska pokrývají stepi s drsným podnebím, kde hlavním zdrojem obživy je kočovné pastevectví. Pro hospodářství země a její vývoz jsou důležité výrobky z vlny, například látky a další výrobky z kašmíru, a výrobky z kůže. V současné době se velkým tempem rozvíjí těžba nerostných surovin, která byla hlavním zdrojem příjmů státu již před rokem 1990.

Poloha:

Mongolsko leží ve střední Ásii s hranicemi s Ruskem a Čínou

Rozloha:

1 564 116 km2 (z toho tvoří 0,6 % vodní plocha), což je 20 x více než má Česká republika. Je to pátý největší asijský stát. 2/3 rozlohy tvoří horstva. Asi 63% rozlohy se nachází v oblasti s trvale zamrzlou půdou a z toho asi 30% půdy promrzá do hloubky 5 metrů.

Státní zřízení:

parlamentní republika (nezávislost na Číně získali 11.7.1921)

Obyvatelstvo:

3 052 990 (rok 2015) – 95% tvoří Mongolové, 4,5 % Kazaši (Mongolové se skládají z několika etnik – Chalchové 86%, Ojrati a Burjati), dále zde žije velké množství Rusů, Číňanů a Korejců. 35-40% obyvatel jsou kočovníci nebo polokočovníci. Z toho je pak pouhých 15% pravých nomádů, kteří se stěhují neustále.

HUSTOTA ZALIDNĚNÍ : 1,8 obyvatel / km2, nejnižší hustota zalidnění na světě.

NÁBOŽENSTVÍ : buddhismus (Kazaši vyznávají islám)

Hlavní město:

Ulánbátar

Jazyk:

mongolština (do 20. let 20. století používali vlastní písmo, dnes se používá upravená cyrilice. Velké procento obyvatel mluví rusky, dále se zde domluvíte anglicky a dokonce 1% obyvatel mluví česky.

Měna a kurzy:

tugrik (MNT), 100 MTN = … CZK, banky jsou otevřené ve všední dny 9:30 – 12:30 a od 14:00 – 15:00 a v sobotu 9:30 – 11:30.

Geografické ukazatele:

NEJVYŠŠÍ HORA : Chüjten Úl (neboli Studená Hora) 4 374 m n.m. leží v masivu Tavan Bogd v pohoří Altaj. Na Mongolský Altaj navazuje plynule Gobijský Altaj, který se postupně snižuje až do pouště Gobi. Průměrná nadmořská výška je 1 580 m n.m. Proto překročit výšku 2 000 m n.m., která již způsobuje zdravotní komplikace není nic mimořádného, je důležitá aklimatizace. Pouze 19 % rozlohy země se nachází pod úrovní 1 000 m n.m.

Podnebí:

Mongolsko trápí nedostatek vláhy a to celoročně. Jelikož se jedná o zemi ve vnitrozemí, má typické vnitrozemské podnebí s drsnými zimami a teplými léty. Přičemž nejteplejší oblastí je poušť Gobi, která je ale zároveň také v období zimy nechladnější. V zimě málokdy leží v Mongolsku sníh. Sníh padá pouze v horách a nemá zavlažovací efekt, buď se po roztátí okamžitě vsákne na malém prostoru nebo jej rozfouká vítr. V létě bývají velké výkyvy teploty mezi dnem a nocí. Nejdelší roční období je zima, která trvá od listopadu do března. Jedná se také o nejslunnější období, i když v Mongolsku svítí slunce plných 250 dní v roce. Jaro je větrné, prašné, chladné a velmi proměnlivé. Léto je krátké, horké a více deštivé. Podzim je teplý a počasí je poměrné stálé. Říjen je příhodný měsíc k návštěvě některých oblastí. Severní oblasti jsou již chladné.

Časové pásmo:

ČASOVÉ PÁSNO : + 6 hodin oproti ČR (letní čas) a + (zimní čas)