Moskva

Základní informace o destinaci:

Majestátním symbolem Ruska je jeho hlavní město Moskva. Město plné kontrastů. Zatímco ulice ovládá kakofonie zvuků – troubení aut, hluk ulice. Vstoupíte-li do kostela, ovládne Vás naprostý klid a Vy uslyšíte pouze tichý šepot modliteb. To samé platí o architektuře, zatímco centrum je tvořeno nádhernými, impozantními stavbami, okraj města hyzdí nevzhledná sídliště. Centrum města zdobí stovky let staré impozantní stavby, prohlášené roku 1990 světovým kulturním dědictvím UNESCO. Tento soubor tvoří zejména Kreml se svými 20 věžemi a jež zároveň patří mezi nejobdivuhodnější stavby světa. Moskva je též sídlem patriarchy ruské pravoslavné církve. Za zhlédnutí též stojí Moskevská univerzita s nádherným výhledem na olympijský stadion v Lužnikách. Pro děti a jejich rodiče mohou být lákadlem klasické ruské pravé čokoládové bonbóny, např. Běločka, Aljonka aj. polepené různými obrázky medvědů, vlaštovek, kohoutů a dalších námětů.

Výlety a pamětihodnosti:

Rudé náměstí (Krasnaja ploščaď) - dnes je název překládán jako Rudé náměstí, ale původně ve staroruštině znamenalo "krasne" opravdu krásné a nejen rudé. Od roku 1991 je na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Původně měl tento název nést chrám Vasila Blaženého. Ten pak vystřídal původní jméno náměstí Požar, které náměstí neslo po vypálení původní zástavby. Současný název má již od 17. století.

GUM (Glavnyj Universalnyj Magazin) – nejstarší moskevská obchodní pasáž, postavená roku 1894 v pseudoruském stylu Alexandrem Pomerancevem. Dříve se tu nacházely pouze malé stánky, ale dnes jsou zde obchody renomovaných značek.

Chrám Vasila Blaženého - chrám byl postaven za Ivana Hrozného roku 1553 jako dík za vítězství nad Zlatou hordou v Kazani. Dnešní pestrobarevnost získal až v 17. století. Půdorys má tvar hvězdice, ve středu stojí věž, kolem ní jsou seskupeny čtyři malé kaple a kolem nich další čtyři kaple. Devět věží má připomínat devět dní, během nichž byli Tataři přemoženi, a Kazaň byla dobyta. Roku 1588 byla vybudována ještě desátá kaple, pojmenovaná a zasvěcená Vasilovi.

MAUZOLEUM V.I. LENINA
Vybudované roku 1930 architektem Alexejem Ščusevem z černého labradoritu a červeného porfyru. Lidé se spořádaně řadí do fronty, projdou kolem skleněné rakve a bez zastávky pokračují ven z objektu. Omezený provoz: Út-Čt, So, Ne 10:00 – 13:00 hod.

METRO
Plány na jeho výstavbu začali již roku 1902, ale po protestech církve a majitelů koňský drah a tramvají byla výstavba metra započata až roku 1931 na výročí VŘSR. Roku 1935 byla otevřena první trasa, 13 stanic mezi Sokolniki a Parkem Kultury. Dnes je tu 11 tras s více než 150 stanicemi a každá stanice má svůj vlastní styl. Nejzajímavější jsou ty první stanice, které byly stavěny jako „chrámy lidu“. Na stěnách a sloupech celého metra bylo použito 40 různých druhů hornin, mramor, porfyr, žula, labradorit.

KREML
Obklopují jej 2 km hradeb z červených cihel, přerušované 20 věžemi. Do Kremlu se dostaneme ze západní strany přes dlouhý most.

TREŤJAKOVSKÁ GALERIE
Světově proslulá sbírka ruského umění vlastní přes 130 tisíc děl. Tato pokladnice ruského umění se nachází v budově, kterou nenavrhl architekt, ale ruský malíř Viktor Vasněcov, který se ve své tvorbě hodně inspiroval pohádkami. Sbírka vznikla díky sběratelské vášni Pavla Treťjakova, který ji v roce 1892 věnoval městu Moskva.