Petrohrad

Základní informace o destinaci:

Při svém založení v roce 1703 dostalo název Sankt-Pitěr-Burch. Velmi brzy se však ujala poněmčená verze Sankt-Petěrburg. V češtině se užívá zkrácený název Petrohrad (oficiálně se tak jmenovalo pouze v období 1914–1924). Sovětská verze Leningrad platila za úřední název v letech 1924–1991. Potom se město vrátilo ke svému původnímu jménu Sankt-Petěrburg. Místní obyvatele však názvoslovné problémy netrápí – městu většinou říkají zkráceně Pitěr.
Má 5,2 milionů obyvatel a je druhým největším městem a také jedním z nejdůležitějších přístavů Ruské federace. Leží při ústí delty řeky Něvy do Finského zálivu (Baltské moře). Založen byl Petrem Velikým v roce 1703. Jelikož město bylo vybudováno na močálu, připomíná italské Benátky, a to především díky množství vodních kanálů. Architektonicky ovlivněn Paříží a italskými architekty (Bartolomeo Rastrelli). Dodnes je kulturním střediskem celého Ruska s mnoha památkami Světového dědictví UNESCO.

Výlety a pamětihodnosti:

Něvský prospekt – nejrušnější ulice plná budov rozličných architektonických slohů, která byla v roce 1990 zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Katedrála svatého Izáka – je zasvěcená svatému Izákovi z Dalmácie. Jedná se o hlavní chrám ruské ortodoxní církve. Z ochozu 100 m vysoké zlaté chrámové kupole (obložena 100 kg pravého zlata) je úžasný výhled na město.

Křižník Aurora – výstřel z křižníku 7.11.1917 zahájil Velkou říjnovou socialistickou revoluci a občanskou válku v Rusku. Od července 2016 opět Aurora kotví v plné kráse po rekonstrukci na řece Něvě a je přístupná prohlídkám (návštěva lodi a muzea fakultativně za příplatek).

Petropavlovská pevnost (Pevnost svatých apoštolů Petra a Pavla) – důležitou roli hrála v době říjnové revoluce roku 1917 i během druhé světové války. Nachází se na Zaječím ostrově v samém srdci historického jádra města. Založena roku 1703 z rozhodnutí cara Petra Velikého. Současně zde nechal vystavět i katedrálu zasvěcenou sv. Petrovi a Pavlovi, která dnes slouží jako pohřební místo Romanovců. Její štíhlá zlacená zvonice s vysokou špicí je jednou z nejznámějších symbolů Petrohradu.

Palác Admirality – původně sídlo ruského námořnictva. Klasicistní budova je zdobena bílými sloupy a sochami antické mytologie. Zlatá věž s neobvyklou korouhví ve tvaru lodi je dobrým orientačním bodem ve městě, dříve také sloužila jako maják. Ve věži je prý ukrytý poklad se zlatými mincemi, podle jiné verze je zde ukrytý kompas Petra I.

Zimní palác – bývalá residence ruských carů z 18. století dnes hostí Ermitáž – jedna z nejbohatších a nejnavštěvovanějších uměleckých galerií na světě. Obsahuje více než 2,7 miliónů exponátů (např. Michelangelo da Vinci, Rembrant, Rubens).

Petrodvorec (Petěrgof) – označovaný jako Versailles Ruska, si nechal postavit Petr Veliký na jižním pobřeží Finského zálivu. Tento obrovský komplex, slavný po celém světě, je snadno dosažitelný z Petrohradu a představuje jednu z nejvýznamnějších architektonických památek v Rusku. Nachází se zde kromě obrovského paláce Petra Velikého, tři hlavní vodní kaskády, okrasná zahrada s rozsáhlým parkem a kolonáda. Vše je doplněno velkým množstvím fontán (více než 140).

Carské Selo – v překladu carská vesnice, nachází se ve městě Puškin nedaleko od Petrohradu. Jedná se o architektonicko-parkový komplex paláců, parkové architektury: Kateřinský park, Kateřinský palác, Alexandrovský park a Alexandrovský palác. Nejvýznamnější památkou celého areálu je Jantarová komnata nacházející se v Kateřinském paláci. Zdejší palác a parky jsou zapsané na seznamu Světového dědictví UNESCO. Město je spojeno s básníkem a spisovatelem Alexandrem Puškinem, který studoval ve zdejším Carském lyceu, založeném Alexandrem I.

PETROHRAD  - BENÁTKY SEVERU - Petrohrad

PETROHRAD - BENÁTKY SEVERU

Letecky
Snídaně
Další termíny od 19 990
PETROHRAD A KARÉLIE - Petrohrad

PETROHRAD A KARÉLIE

Letecky
Snídaně
Další termíny od 40 990
PETROHRAD A LADOŽSKÉ JEZERO - Petrohrad

PETROHRAD A LADOŽSKÉ JEZERO

Letecky
Snídaně
Další termíny od 25 990