Švýcarsko

Základní informace o destinaci:

Švýcarsko je pluralitní federativní republika s dvoukomorovým parlamentem, devatenáctý nejmenší stát Evropy sousedí s Itálií, Francií, Německem, Rakouskem a Lichtenštejnskem.
Kromě českého názvu Švýcarsko, se můžeme setkat se čtyřmi oficiálními názvy – Schweiz, Suisse, Svizzera nebo Svizra, a to hlavně díky třem oficiálním jazykům - němčina, francouzština a italština.
Země nedisponuje téměř žádnými nerostnými zdroji, průmysl je založen zejména na dovozu surovin, jejich zpracování a následném vývozu. Celosvětově známé a proslulé jsou hodinky, čokoláda i sýry.
Země je oblíbenou destinací turistů. Kromě hor, jezer, řek a dalších přírodních krás, lze obdivovat také města plná uměleckých skvostů a historických památek.