Rás al-Chajma

Základní informace o destinaci:

Emirát se vyznačuje překrásnými přírodními útvary a krajinnými scenériemi, které tvoří vyprahlé pohoří Al Hajar, skalnaté pobřeží, poušť s typickým světlým pískem a úrodná údolí díky zásobám podzemní vody. Vedle nádherných přírodních krás tu můžete obdivovat i kousky historie v podobě typických vesniček. Turistickou zajímavostí jsou horké minerální prameny Khatt (50 – 55 °C) s přírodními bazény (oddělené pro muže a ženy) nacházející se asi 25 km od hlavního města Ras Al Khaimah.

Hlavní město Ras Al Khaimah je na poměry SAE klidné, není zde takový stavební rozmach jako v jiných emirátech a je rozděleno na starou a novou část. V nové části můžete navštívit muzeum, kde je sbírka mušlí, minerálů, hornin a exempláře stříbrných šperků, jaké nosily beduínské ženy. Dále zde najdete rozsáhlé nákupní středisko Manar Mall a velké množství hotelů. Ve staré části je tržiště tzv. Kuwait Souk v historickém centru města s mnoha mešitami a dalšími architektonickými památkami. Zajímavostmi jsou muzeum ve Staré pevnosti, strážní věže na pobřeží a rozsáhlé palmové plantáže. Snadno dostupný je odtud vodní zábavní park Dreamland v sousedním Emirátu Umm al-Kuvajn.