Cestovní pojištění

Zákazníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění (Pojišťovna UNION) prostřednictvím CK, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK uzavřít jeho prostřednictvím pojištění, není CK povinna nad daný zákonný rámec cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.

Pokud pojištění sjednává CK, pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod. Všechny náklady hradí pojišťovna. 

Kompletní rozsahy pojištění a výše pojistného krytí pro jednotlivé balíčky v pojištění pro účastníky zájezdu:

  

Nové balíčky A30/A60/A90 PANDEMIC 

Jedná se o balíček s rozšířeným krytím nákladů spojených s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou organizací jako epidemie/pandemie nebo s podezřením na toto onemocnění (např. COVID-19), a to i v zemích, které byli Ministerstvem zahraničních věcí České republiky nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové (cestovatelský semafor).

V tomto případě platí pro:

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí,
 • pojištění zrušení objednaných služeb a
 • pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

Více informací o limitech, které jsou v balíčku naleznete na odkazu výše.


Pojištění A30 PANDEMIC lze nově sjednat i pro osoby ve věku NAD 70 let.

Podmínkou platnosti pojištění je, že:

 • vycestování nastalo z území České republiky nebo z krajiny trvalého pobytu pojištěného a v době platnosti pojistné smlouvy.
 • škodní událost byla hlášena pojistiteli nebo poskytovateli asistenčních služeb (Eurocross Assistance Czech Republic) nejpozději 24 hodin po vzniku události.

 

PŘEHLED A CENY POJIŠTĚNÍ:

pojištění účastníků zahraničních zájezdů

 

riziková skupina TURISTA

územní platnost

balík A30

A30 PANDEMIC

balík A60

balík A90

balík B

balík C

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

bez ohledu na věk

bez ohledu na věk

Evropa

50 Kč

35 Kč

70 Kč

50 Kč

70 Kč

45 Kč

90 Kč

55 Kč

40 Kč

25 Kč

mimo Evropy

65 Kč

45 Kč

100 Kč

70 Kč

100 Kč

65 Kč

120 Kč

80 Kč

 ---

 ---

svět

90 Kč

70 Kč

150 Kč

100 Kč

125 Kč

85 Kč

170 Kč

115 Kč

 ---

 ---

Slovenská republika

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

 ---

30 Kč

 ---

 • balíček A30 PANDEMIC (zájezdy do 30 tis. Kč) - TURISTA
 •    Evropa - cena na den od: 70 Kč dospělý / 50 Kč dítě do 15 let
 •    mimo Evropu - cena na den od: 100 Kč dospělý / 70 Kč dítě do 15 let
 •    svět - cena na den od: 150 Kč dospělý / 100 Kč dítě do 15 let

 • balíček A60 PANDEMIC (zájezdy do 60 tis. Kč) - TURISTA
 •    Evropa - cena na den od: 85 Kč dospělý / 60 Kč dítě do 15 let
 •    mimo Evropu - cena na den od: 130 Kč dospělý / 90 Kč dítě do 15 let
 •    svět - cena na den od: 180 Kč dospělý / 115 Kč dítě do 15 let

 • balíček A90 PANDEMIC (zájezdy do 90 tis. Kč) - TURISTA
 •    Evropa - cena na den od: 100 Kč dospělý / 65 Kč dítě do 15 let
 •    mimo Evropu - cena na den od: 140 Kč dospělý / 95 Kč dítě do 15 let
 •    svět - cena na den od: 210 Kč dospělý / 135 Kč dítě do 15 let

 

 

riziková skupina SPORT

územní platnost

balík A30

A30 PANDEMIC

balík A60

balík A90

balík B

balík C

 

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

dospělá osoba

dítě do 15 let

bez ohledu na věk

bez ohledu na věk

 

Evropa

100 Kč

70 Kč

140 Kč

100 Kč

140 Kč

90 Kč

180 Kč

110 Kč

90 Kč

50 Kč

 

mimo Evropy

130 Kč

90 Kč

200 Kč

140 Kč

200 Kč

130 Kč

240 Kč

160 Kč

 ---

 ---

 

svět

180 Kč

140 Kč

300 Kč

210 Kč

250 Kč

170 Kč

340 Kč

230 Kč

 ---

 ---

 

Slovenská republika

 ---

 ---

 

 

 ---

 ---

 ---

 ---

70 Kč

 ---

 

 • balíček A30 PANDEMIC (zájezdy do 30 tis. Kč) - SPORT
 •    Evropa - cena na den od: 140 Kč dospělý / 100 Kč dítě do 15 let
 •    mimo Evropu - cena na den od: 200 Kč dospělý / 140 Kč dítě do 15 let
 •    svět - cena na den od: 300 Kč dospělý / 210 Kč dítě do 15 let

 • balíček A60 PANDEMIC (zájezdy do 60 tis. Kč) - SPORT
 •    Evropa - cena na den od: 170 Kč dospělý / 115 Kč dítě do 15 let
 •    mimo Evropu - cena na den od: 260 Kč dospělý / 165 Kč dítě do 15 let
 •    svět - cena na den od: 360 Kč dospělý / 240 Kč dítě do 15 let

 • balíček A90 PANDEMIC (zájezdy do 90 tis. Kč) - SPORT
 •    Evropa - cena na den od: 200 Kč dospělý / 130 Kč dítě do 15 let
 •    mimo Evropu - cena na den od: 280 Kč dospělý / 185 Kč dítě do 15 let
 •    svět - cena na den od: 420 Kč dospělý / 280 Kč dítě do 15 let

 

doplňková připojištění

 

územní platnost

doplňkové pojištění

Evropa

mimo Evropy

svět

Slovenská republika

asistenčních služeb pro nepojízdné vozidlo

50 Kč

---

---

50 Kč

asistenčních služeb pro nepojízdné kolo

25 Kč

---

---

20 Kč

dovolenkové domácnosti

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

domácího mazlíčka

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč