Cestovní pojištění

Pojištění on-line

Zákazníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK uzavřít jeho prostřednictvím pojištění, není CK povinna nad daný zákonný rámec cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.

Pokud pojištění sjednává CK, pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistných událostí CK poskytne potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření apod. Všechny náklady hradí pojišťovna.

Důležité informace - koronavirus (covid-19) 

V souladu s pojistnými podmínkami cestovního pojištění, pokud se pojištěný nachází v zahraničí nebo do zahraničí vycestuje, navzdory upozornění MZV, jsou léčebné výlohy v důsledku onemocnění nebo úrazu pojištěním v plném rozsahu kryté (kromě případů, kdy pojištěný vědomě nedodržel bezpečnostní nařízení či opatření a pokyny místních úřadů i příslušníků policejních i vojenských jednotek směřujících k zachování bezpečnosti osob). Upozorňujeme však, že KARANTÉNA (v ubytovacím zařízení apod.) a náklady s ní spojené se nepovažují za náklady na poskytování zdravotní péče, a tudíž nejsou pojištěním léčebných výloh kryté.

 

 

 Pojistné riziko

dosp. os./dítě do 15 let

dosp. os. i dítě do 15 let (poj. Evropa/Slovensko)

dosp. os. i dítě do 15 let (poj. Evropa)

Pojištění léčebných výloh

TYP A30/A60

TYP B

TYP C

zdravotní péče

 7 000 000 Kč

4 000 000 Kč

7 000 000 Kč

repatriace

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

ošetření 1 zubu/celkem za všechny zuby

2 500 Kč/7 500 Kč

2 500 Kč/7 500 Kč

2 500 Kč/7 500 Kč

Asistenční služba 24 hodin denně

Bez limitu

Bez limitu

Bez limitu

Úrazové pojištění

 

smrt následkem úrazu

90 000 Kč

90 000 Kč

trvalé následky 

180 000 Kč

180 000 Kč

Pojištění zavazadel a dokladů

 

zavazadla celkem/max. částka na 1 zavazadlo (spoluúčast 500 Kč)

18 000 Kč/9 000 Kč

10 000 Kč/5 000 Kč

 

ztráta dokladů

10 000 Kč

10 000 Kč

Pojištění odpovědnosti

 

za škodu na zdraví

2 500 000 Kč

2 500 000 Kč

2 500 000 Kč

za škodu na věci nebo zvířeti

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

náklady na advokáta/kauci

50 000 Kč/75 000 Kč

50 000 Kč/75 000 Kč

50 000 Kč/75 000 Kč

Připojištění storna zájezdu (zrušení objednaných služeb)

 

 

onemocnění, úraz, živelná událost, trestný čin

80% ceny zájezdu (max. 30 tis. Kč/os.)*

80% ceny zájezdu (max. 12 tis. Kč/os.)*

úmrtí pojištěného, blízké osoby

100% ceny zájezdu (max. 30 tis. Kč/os.)*

100% zájezdu (max. 12 tis. Kč/os.)*

Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

 

 

 

a) vyhledávání osoby - pátrání

b) vysvobozování

c) přeprava

d) přeprava tělesných ostatků

 

1 000 000 Kč (celkem)

 

Cena pojištění v Kč A30 / Evropa

36 Kč / 25 Kč

24 Kč (poj. Turista)

18 Kč / 36 Kč (Turista/Sport)

Cena pojištění v Kč A60 / Evropa

50 Kč / 30 Kč

55 Kč (poj. Sport)

Cena pojištění v Kč A60 / mimo Evropu

70 Kč / 45 Kč

 

Doporučené pojištění

*poj. typ A30 – vhodné pro letecké zájezdy v Evropě (Řeko, Albánie, Malta, Madeira, Rusko – Petrohrad, Moskva, Itálie, Francie ad.), storno do částky 30 000 Kč/os. (cena zájezdu max. 37 500 Kč/os.)

* poj. typ A60 – vhodné pro letecké zájezdy mimo Evropu (např. Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko - Sibiř, Arménie a Gruzie), storno do částky 60 000 Kč/os. (cena zájezdu max. 75 000 Kč/os.)

poj. typ B – vhodné pojištění pro autobusové zájezdy a pobyty s vlastní dopravou v Evropě (Slovensko, Slovinsko, Itálie, Rakousko, Maďarsko ad.), storno do částky 12 000 Kč/os. (cena zájezdu max. 15 000 Kč/os.)

poj. typ C – pojištění pouze krákých cest do 2 dní v Evropě (např. adventní zájezdy), bez úrazového pojištění, pojištění zavazadel a storna zájezdu