Souhlas klienta

Souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. Tento souhlas dávám na dobu neurčitou.

Udělení souhlasu se vztahuje i na osoby, za které či ve prospěch kterých smlouvu o zájezdu uzavírám. Uzavřením smlouvy prohlašuji, že jsem oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

Beru na vědomí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů mohu já či kterákoliv osoba, za kterou nebo ve prospěch které jsem smlouvu o zájezdu uzavřel/a, kdykoliv odvolat, příp. zúžit, a to zasláním informace o odvolání souhlasu cestovní kanceláři buď na adresu společnosti CK AGL travel, Ploskovická 959/19, 184 00 Praha 8 nebo e-mailem zaslaným na adresu rezervace@agltravel.cz. 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a proto se ve společnosti AGROLEX, s.r.o. provozovna cestovní kancelář AGL travel, se sídlem Ploskovická 959/19, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, IČ: 27099407, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96166 zavazujeme Vámi poskytnuté osobní údaje chránit.